SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; mimo

Kurzy: mimo

Celkem: 10 seminářů, kurzů a/nebo školení

Typologie osobnosti – jak zlepšit vztahy na pracovišti, i mimo něj
Červen 2024 # Naučíte se spolupracovat s kolegy, členy týmu i šéfem tak, aby jste si získali pozitivní a rychlou odezvu. Zjistíte, jak zamezit konfliktům, které vznikají z nepochopení. Naučíte se, jak vyčistit dusnou atmosféru doma i na pracovišti. * • Jak zlepšit komunikaci na obou stranách. • Jak zkvalitnit mezilidské vztahy. • Odstranění domněnek v komunikaci. • Jak snížit nenaplněná očekávání na ostatní, která vznikají z nepochopení se. • Jak zlepšit předávku práce ...
Typologieosobnostizlepšitvztahypracovištimimo

Typologie osobnosti – jak zlepšit vztahy na pracovišti, i mimo něj
Říjen 2024 # Naučíte se spolupracovat s kolegy, členy týmu i šéfem tak, aby jste si získali pozitivní a rychlou odezvu. Zjistíte, jak zamezit konfliktům, které vznikají z nepochopení. Naučíte se, jak vyčistit dusnou atmosféru doma i na pracovišti. * • Jak zlepšit komunikaci na obou stranách. • Jak zkvalitnit mezilidské vztahy. • Odstranění domněnek v komunikaci. • Jak snížit nenaplněná očekávání na ostatní, která vznikají z nepochopení se. • Jak zlepšit předávku práce ...
Typologieosobnostizlepšitvztahypracovištimimo

MASÉR pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví - rekvalifikační kurz
Červen 2024 # Pro ty z Vás, kteří chcete pracovat jako regenerační masér a uplatnit se tak v širokém okruhu regeneračních zařízení, saun, fitnesů, solárií, sportovních klubů, sportovních areálů a také jako živnostník. Absolvent získává celostátně platné osvědčení o rekvalifikaci pro pracovní činnost v oboru „Masér pro sportovní a rekondiční masáže“, Toto osvědčení je akreditováno u MŠMT ČR pod číslem jednacím: 055 - 2009–50-R a splňuje všechny požadavky živnostenského zákona pro následné vydání „Živ...
MASÉRsportovnírekondičnímasážemimooblastzdravotnictvírekvalifikačníkurz

Typologie osobnosti – jak zlepšit vztahy na pracovišti, i mimo něj
Srpen 2024 # Naučíte se spolupracovat s kolegy, členy týmu i šéfem tak, aby jste si získali pozitivní a rychlou odezvu. Zjistíte, jak zamezit konfliktům, které vznikají z nepochopení. Naučíte se, jak vyčistit dusnou atmosféru doma i na pracovišti. * • Jak zlepšit komunikaci na obou stranách. • Jak zkvalitnit mezilidské vztahy. • Odstranění domněnek v komunikaci. • Jak snížit nenaplněná očekávání na ostatní, která vznikají z nepochopení se. • Jak zlepšit předávku práce ...
Typologieosobnostizlepšitvztahypracovištimimo

Mimořádné vydržení a služebnosti
Listopad 2024 # Program semináře: * Mimořádné vydržení - srovnání institutu vydržení podle zákona č. 40 - 1964 Sb. a zákona č. 89 - 2012 Sb. - základní intertemporální otázky spojené s vydržením - význam a podstata mimořádného vydržení - východiska a předpoklady mimořádného vydržení - typové případy ...
Mimořádnévydrženíslužebnosti

Ochrana a péče o dřeviny rostoucí mimo les
Srpen 2024 # Akreditace: MV - AK - PV-204 - 2024; Ochrana a kácení dřevin rostoucích mimo les (webinář) Všechny dřeviny rostoucí mimo les jsou na území České republiky chráněny dle zákona 114 - 1992 Sb. před poškozováním a ničením. Avšak v běžné praxi se setkáváme s řadou nejasností a otazníků v souvislosti se zajištěním jejich ochrany, péče a správného režimu kácení. Obecná a zvláštní ochrana dřevin – přístupy a rozdíly v péči o ně Nedovolené zásahy do dřevin a výjimky z nich Legální ...
Ochranapéčedřevinyrostoucímimo

Mimořádné vydržení a služebnosti - ON-LINE
Červen 2024 # Program semináře: * Mimořádné vydržení - srovnání institutu vydržení podle zákona č. 40 - 1964 Sb. a zákona č. 89 - 2012 Sb. - základní intertemporální otázky spojené s vydržením - význam a podstata mimořádného vydržení - východiska a předpoklady mimořádného vydržení - typové případy ...
MimořádnévydrženíslužebnostiON-LINE

Mimořádné vydržení a služebnosti - ON-LINE
Listopad 2024 # Program semináře: * Mimořádné vydržení - srovnání institutu vydržení podle zákona č. 40 - 1964 Sb. a zákona č. 89 - 2012 Sb. - základní intertemporální otázky spojené s vydržením - význam a podstata mimořádného vydržení - východiska a předpoklady mimořádného vydržení - typové případy ...
MimořádnévydrženíslužebnostiON-LINE

Fakturace mimo tuzemsko od A do Z on-line
Červen 2024 #     Problematika DPH při provádění vnitrounijního obchodu se zbožím. Dodání zboží do jiné členské země EU osobám registrovaným k DPH (s pohybem zboží, bez pohybu zboží) – místo zdanitelného plnění, daňové doklady, prokazování - dodání zboží do jiné členské země EU, osvobození od DPH. Dodání zboží do jiné členské země EU v rámci jedné ...
Fakturacemimotuzemskoon-line

mimo

Celkem: 10 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | mimo

Počet kurzů: 123612
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net