SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # motivace

Školení: motivace

Celkem: 6 seminářů, kurzů a/nebo školení

Vedení a motivace projektového týmu - Jak vytvořit efektivní projektový tým
Říjen 2024 # Naučte se, jak dovést váš tým k úspěšné realizaci projektu Úspěch projektu závisí především na lidech, kteří se na něm podílejí. Poznejte, co musí umět dobrý projektový manažer a jaké jsou týmové role v optimálním týmu. Naučte se motivovat své lidi a efektivně řešit případné konflikty. Osvojte si vyzkoušené techniky spolupráce, díky nimž ...
Vedenímotivaceprojektovéhotýmuvytvořitefektivníprojektový

Vedení a motivace týmu
Červenec 2024 # Cílem praktického workshopu je vyzkoušet si techniky vedení týmu, využívat zpětnou vazbu pro rozvoj týmové spolupráce a získat náměty na chování v obtížných situacích při vedení týmu a jednotlivců v něm. Porozumíte tomu, co jsou týmové role, a jak s nimi pracovat. Zjistíte, jak využívat motivaci při individuálních a týmových úkolech. Dovedete podávat zpětnou vazbu a posouvat tak tým k lepším výsledkům. Trénink je určen manažerům, vedoucím pracovníkům, personalistům, obchodníkům, ...
Vedenímotivacetýmu

Pracovní motivace, zpětná vazba a hodnotící pohovor
Srpen 2024 # Feedback, Evaluation Interview and Employee Motivation * Na tomto kurzu Vás naučíme techniky efektivní zpětné vazby směrem k zaměstnancům. Dozvíte se, jak coby manažer, vedoucí firmy, personalista apod. skrze zpětnou vazbu motivovat své zaměstnance, dávat jim hodnotou zpětnou vazbu a pomáhat jim tak s jejich osobním rozvojem. Naučíme Vás, jak se zachovat v obtížných situacích, např. zvyšující se frustraci na pracovišti, vedení hodnotícího pohovoru s problémovými zaměstnanci apod. Kurz ...
Pracovnímotivacezpětnávazbahodnotícípohovor

Motivace zaměstnanců aneb jak zvýšit angažovanost vašich zaměstnanců
Září 2024 # Motivate your employees and increase your employees engagement * Chcete se konkrétně dozvědět, jaký má tolik opěvovaná motivace vliv na výkon vašich zaměstnanců? Chcete dostat do rukou „klíč“ k účinné motivaci? Chcete si v praxi vyzkoušet změnu pohledu na význam firemní kultury? Pokud třikrát ano, tak to vše bude náplní našeho praktického workshopu a navíc si sami porovnáte účinky finanční a nefinanční motivace a jejich dopady na výkon různých typů za...
Motivacezaměstnancůanebzvýšitangažovanostvašich

Zpětná vazba – podpora vnitřní motivace
Srpen 2024 # The Power of Motivation or How to Communicate Feedback * Cílem praktického workshopu je umět vést rozhovory se zpětnou vazbu, která dokáže účinně motivovat, zvýšit výkonnost a budovat firemní kulturu sp...
Zpětnávazbapodporavnitřnímotivace

motivace

Celkem: 6 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | motivace

Počet kurzů: 125145
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net