SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; mysl

Kurzy: mysl

Celkem: 16 seminářů, kurzů a/nebo školení

Finance pro nefinanční manažery - Myslete jako CFO
Únor 2024 # Získejte komplexní přehled v oblasti podnikových financí a finančního řízení Řízení podnikových financí není úkolem jednotlivce, ale celého týmu kooperujících specialistů z různých oborů. Dosažení společného cíle, prosperity firmy, se neobejde bez aktivní spoluúčasti členů týmu. Chod a výsledky podniku ovlivňují především nefinanční ...
FinancenefinančnímanažeryMysletejako

Workshop – Myšlenkové mapy v praxi
Únor 2024 # Cíl kurzu Naučit vás tvořit myšlenkové mapy a využívat je v různých souvislostech k získávání nových nápadů. Zaměření kurzu Kurz je vhodný pro každého, kdo potřebuje vymýšlet nové nápady, pro ty co chtějí poznat nový způsob uspořádání každodenních procesů doma i v práci manažery a podnikatele, kteří přemýšlí nad kreativou a inovacemi. Studijní materiály Tištěné autorské materiály v ceně ...
WorkshopMyšlenkovémapypraxi

Stres ne, děkuji – jak zklidnit mysl a emoce v náročných situacích
Červen 2024 # Získáte návody, jak se neztratit v náročných situacích a neutopit ve stresujících myšlenkách. Psychicky silnější člověk zná samozřejmě také neklid i strach, ale nenechá se těmito pocity pohltit, dokáže se od těchto emocí odrazit a jít dál. * • jak zastavit „kolotoč“ stresujících myšlenek v hlavě, • jak zpracovávat silné a nepříjemné emoce, • jak postupovat ve chvílích, kdy jste v náročných emocích – tak, aby tyto emoce neuškodily vám ani ostatním ...
Stresděkujizklidnitmyslemocenáročnýchsituacích

Psychosomatika: práce s myslí i tělem aneb jak předejít potížím
Duben 2024 # V průběhu tohoto semináře zjistíte, jakým způsobem sledovat informace vlastního těla, pochopit nemoc jako vzkaz a jako šanci na uzdravení a změnu. Dozvíte se, co jednotlivé nemoci znamenají v našem životě, jak vše souvisí s myšlenkami v hlavě a jaké jsou cesty ke změně a uzdravení se. * • jak funguje naše tělo: jak funguje propojení těla, emocí a mysli, • co může ovlivnit vznik a průběh nemoci, • co můžete ovlivnit vy: jak lze nemocem předcházet, • původ ...
Psychosomatika:prácemyslítělemanebpředejítpotížím

Svět uvnitř naší hlavy aneb jak si myšlenkami pomáhat
Květen 2024 # Na semináři se naučíte, jak vědomě pracovat s myšlenkami, jak příznivě ovlivnit způsob vnímání a prožívání událostí v našich životech. Objevíte spouštěče ve své hlavě, které vás nutí reagovat jistým způsobem. Získáte tipy, jak se sebou pracovat. Zjistíte, proč jsou vám někteří lidé a situace nepříjemní. Postupně budete schopni svůj postoj změnit a vzniklé situace lépe ovlivnit. S pomocí mentálních technik krok za krokem získáte větší vnitřní rovnováhu, sebedůvěru a sebejistotu v ...
Světuvnitřnašíhlavyanebmyšlenkamipomáhat

Psychosomatika: práce s myslí i tělem aneb jak předejít potížím
Červen 2024 # V průběhu tohoto semináře zjistíte, jakým způsobem sledovat informace vlastního těla, pochopit nemoc jako vzkaz a jako šanci na uzdravení a změnu. Dozvíte se, co jednotlivé nemoci znamenají v našem životě, jak vše souvisí s myšlenkami v hlavě a jaké jsou cesty ke změně a uzdravení se. * • jak funguje naše tělo: jak funguje propojení těla, emocí a mysli, • co může ovlivnit vznik a průběh nemoci, • co můžete ovlivnit vy: jak lze nemocem předcházet, • původ ...
Psychosomatika:prácemyslítělemanebpředejítpotížím

7 nejužitečnějších principů v praxi manažera - Na co musí myslet úspěšný manažer?
Duben 2024 # Zjistěte, kde jsou příčiny vašich manažerských přístupů Kde hledat příčiny toho, proč některé manažerské přístupy lze v praxi těžko uplatnit? Techniky, které se na trénincích učí, vždy vycházejí z nějakého jednoduchého principu. Jestliže se stane, že se manažeři učí techniky bez uchopení jejich podstaty, mohou dělat věci správně, a přitom ...
nejužitečnějšíchprincipůpraximanažeramusímysletúspěšnýmanažer?

ANALYTICKÉ MYŠLENÍ A TVORBA DASHBOARDŮ v MS Excel - pro manažery a ekonomy
Leden 2024 # Ekonomický management # Úspěšné manažery spojuje mimo jiné dokonalé analytické myšlení, motivační schopnosti a kreativita. Analytické myšlení znamená být metodický a kompetentní při zvažování všech detailů problému. Pro Určeno pro manažery, obchodníky či analytiky, kteří chtějí rozvinout své analytické schopnosti. Pro všechny, kteří potřebují svá rozhodnutí opírat o analýzu dat, rozpoznávat souvislosti, navrhovat nejlepší řešení . Cíl Naučit se, jak ...
ANALYTICKÉMYŠLENÍTVORBADASHBOARDŮExcelmanažeryekonomy

KRITICKÉ MYŠLENÍ a další nástroje - pro přežití v dnešním světě komunikace
Duben 2024 # Rozvoj osobnosti # Určeno pro všechny, kteří se chtějí zorientovat v dnešním světě, plném obrovského množství dat. Cíl Ukázat si, jak vytěžit užitečné informace pro náš život, pro naši lepší orientaci a pro vědomou Tvorbu svého života. Ke své spokojenosti, potřebujeme mít schopnost vyhodnocovat . Ovšem tady nastupuje velké množství faktorů, podle jakých vyhodnocujeme. A jak se v té obrovské škále možností vyznat? To si budeme pojmenovávat a zvědomovat s ...
KRITICKÉMYŠLENÍdalšínástrojepřežitídnešnímsvětěkomunikace

KREATIVNÍ MYŠLENÍ A INOVAČNÍ ŘÍZENÍ
Srpen 2024 # Rozvoj osobnosti # Jste probuzení ? Máte nekonečný zdroj energie, která z Vás sálá? Co je pro ostatní problém, Vy vnímáte jako výzvu? Potom jste ve své minulosti obdivuhodně pracovali se svými myšlenkami, nápady a pocity – dnes sklízíte zasloužené ovoce. Gratuluji a jen tak dál. Pro Určeno pro nás všechny, kteří by toto vše rádi. Pro všechny, kteří věří, že nikdy není pozdě udělat první krok na své pomyslné pouti za sny. Kreativní je celý mozek. Stačí jen ...
KREATIVNÍMYŠLENÍINOVAČNÍŘÍZENÍ

JAK MŮŽE MARKETINGOVÉ MYŠLENÍ ZLEPŠIT OBCHODNÍ VÝSLEDKY - - 10 tipů marketingového obchodníka
Srpen 2024 # Obchodní dovednosti # Obchodník může využít potenciál marketingových akcí na maximum, pokud ovšem ví, jak na to. Tento kurz odpoví na nejčastější mýty na téma porozumění a neporozumění mezi oddělením marketingovým a obchodním. Obchodník může výrazně zlepšit své obchodní výsledky díky úspěšné spolupráci s marketéry! Pro Určeno pro Specialisty na obchod a marketing Vedoucí oddělení marketingu, komunikace a obchodu Všechny obchodníky a ...
MŮŽEMARKETINGOVÉMYŠLENÍZLEPŠITOBCHODNÍVÝSLEDKYtipůmarketingovéhoobchodníka

Kreativní a inovační myšlení - Naučte se inovovat
Březen 2024 # Tušíte, že by se některé věci daly dělat lépe, ale nevíte, jak přesně? Naučte se myslet jako inovátor  Jak rozpoznat dobré nápady? Jak zvýšit svou kreativitu? Jak odhalit chybu dřív, než ji uděláte? Na školení si vyzkoušíte práci inovátora. Kromě užitečných technik a tipů si řadu postupů sami zažijete. Kreativní myšlení pracuje s rozpoznáním ...
KreativníinovačnímyšleníNaučteinovovat

mysl

Celkem: 16 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | mysl

Počet kurzů: 111882
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net