SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; mysl

Školení: mysl

Celkem: 22 seminářů, kurzů a/nebo školení

Finance pro nefinanční manažery - Myslete jako CFO
Říjen 2024 # Získejte komplexní přehled v oblasti podnikových financí a finančního řízení Řízení podnikových financí není úkolem jednotlivce, ale celého týmu kooperujících specialistů z různých oborů. Dosažení společného cíle, prosperity firmy, se neobejde bez aktivní spoluúčasti členů týmu. Chod a výsledky podniku ovlivňují především nefinanční ...
FinancenefinančnímanažeryMysletejako

Stres ne, děkuji – jak zklidnit mysl a emoce v náročných situacích
Listopad 2024 # Získáte návody, jak se neztratit v náročných situacích a neutopit ve stresujících myšlenkách. Psychicky silnější člověk zná samozřejmě také neklid i strach, ale nenechá se těmito pocity pohltit, dokáže se od těchto emocí odrazit a jít dál. * • jak zastavit „kolotoč“ stresujících myšlenek v hlavě, • jak zpracovávat silné a nepříjemné emoce, • jak postupovat ve chvílích, kdy jste v náročných emocích – tak, aby tyto emoce neuškodily vám ani ...
Stresděkujizklidnitmyslemocenáročnýchsituacích

Tělo jako silný nástroj komunikace - Jak pomocí těla vyjádřit podstatu myšlenky?
Září 2024 # Znáte ten pocit, kdy významné okamžiky ve vaší práci vyžadují silnou a jistou komunikaci? Právě pro vás je tu kurz „Tělo jako nástroj“ s lektorkou Kateřinou Janečkovou! Získáte klíčové dovednosti pro silnější komunikaci a lepší emoční projev, abyste mohli vystupovat přesvědčivě v každé situaci. Připojte se k nám a objevte sílu efektivní ...
Tělojakosilnýnástrojkomunikacepomocítělavyjádřitpodstatumyšlenky?

Sabotéři v naší hlavě - Jak jim porozumět a překonat negativní myšlenky a vzorce chování.
Září 2024 # Vždy je správný čas začít u sebe – najděte své sabotéry a zatočte s nimi Každý máme svůj kritický hlas, který nemilosrdně hodnotí naše každodenní rozhodování. Když řešíme nějaký konflikt nebo problém, když se nám aktuálně nedaří nebo přemýšlíme, co bude, hlavou se nám honí myšlenky, které negativně ovlivňují naše následné pocity, ...
Sabotéřinašíhlavěporozumětpřekonatnegativnímyšlenkyvzorcechování

Byznys rychlostí myšlenky k úspěchu
Září 2024 # Získáte poznatky a techniky, které vám pomohou rozvinout vaše rychlé rozhodování, generovat nové nápady a uplatnit je v byznysu. Odnesete si nástroje pro flexibilní přístup k podnikání. * Základní kámen rychlosti • kreativita, rychlé rozhodování a inovace jako klíčové faktory Efektivita v praxi • řízení projektů a workflow s důrazem na rychlost, • technologické nástroje pro zvýšení produktivity, Agilita a inovace • vliv digitální ...
Byznysrychlostímyšlenkyúspěchu

Svět uvnitř naší hlavy aneb jak si myšlenkami pomáhat
Září 2024 # Na semináři se naučíte, jak vědomě pracovat s myšlenkami, jak příznivě ovlivnit způsob vnímání a prožívání událostí v našich životech. Objevíte spouštěče ve své hlavě, které vás nutí reagovat jistým způsobem. Získáte tipy, jak se sebou pracovat. Zjistíte, proč jsou vám někteří lidé a situace nepříjemní. Postupně budete schopni svůj postoj změnit a vzniklé situace lépe ovlivnit. S pomocí mentálních technik krok za krokem získáte větší vnitřní rovnováhu, sebedůvěru a sebejistotu v ...
Světuvnitřnašíhlavyanebmyšlenkamipomáhat

Mindset – jak rozvíjet otevřené myšlení
Září 2024 # Cíl kurzu Přeprogramovat náš mozek k tomu, aby zvládal zátěžové situace, naučil se těžit z chyb a plně rozvinul svůj potenciál. Zaměření kurzu Kurz je vhodný pro manažery  vedoucí pracovníky, kteří uvažují o tom, jak podpořit své kolegy a pracovníky v růstu a rozvoji, aby byli úspěšnější a odolnější proti nepříznivým situacím. Ocení ho každý, kdo chce být úspěšný. Otevřít svou mysl znamená zvládnout překonávat veškeré překážky. ...
Mindsetrozvíjetotevřenémyšlení

Workshop – Myšlenkové mapy v praxi
Září 2024 # Cíl kurzu Naučit vás tvořit myšlenkové mapy a využívat je v různých souvislostech k získávání nových nápadů. Zaměření kurzu Kurz je vhodný pro každého, kdo potřebuje vymýšlet nové nápady, pro ty co chtějí poznat nový způsob uspořádání každodenních procesů doma i v práci manažery a podnikatele, kteří přemýšlí nad kreativou a inovacemi. Studijní materiály Tištěné autorské materiály v ceně ...
WorkshopMyšlenkovémapypraxi

Kritické myšlení
Září 2024 # title= info > Čím dál tím častěji dnes musíme řešit nové, komplikované problémy . Probíráme se hromadou nejednoznačných a často i nepodstatných informací. A kolikrát nám naopak ty důležité chybí a potřebujeme se k nim dostat, ale nevíme jak, nebo to třeba ani nejde. To může vyvolávat p ochybnosti, váhavost a overthinking . Do toho náš úsudek ...
Kritickémyšlení

7 nejužitečnějších principů v praxi manažera - Na co musí myslet úspěšný manažer?
Říjen 2024 # Zjistěte, kde jsou příčiny vašich manažerských přístupů Kde hledat příčiny toho, proč některé manažerské přístupy lze v praxi těžko uplatnit? Techniky, které se na trénincích učí, vždy vycházejí z nějakého jednoduchého principu. Jestliže se stane, že se manažeři učí techniky bez uchopení jejich podstaty, mohou dělat věci správně, a přitom ...
nejužitečnějšíchprincipůpraximanažeramusímysletúspěšnýmanažer?

REKONSTRUKCE MYSLI: přepište staré programy - Odhalte svůj opakující se vzorec a příště to udělejte jinak
Září 2024 # Opakujete stále stejné drama, i když jste vyměnili kulisy i herce? Přemýšlíte o tom, proč na vás druzí reagují tak, jak na vás reagují? Nakolik vůbec můžete ovlivnit to, jak vás vaše okolí vnímá? Velmi často jsme přepnuti na autopilota, který nás nutí stereotypně opakovat tytéž strategie, ačkoliv se nám nikdy neosvědčily. V kurzu budeme sdílet ...
REKONSTRUKCEMYSLI:přepištestaréprogramyOdhaltesvůjopakujícívzorecpříštěudělejtejinak

Kreativní a inovační myšlení - Naučte se inovovat
Říjen 2024 # Tušíte, že by se některé věci daly dělat lépe, ale nevíte, jak přesně? Naučte se myslet jako inovátor  Jak rozpoznat dobré nápady? Jak zvýšit svou kreativitu? Jak odhalit chybu dřív, než ji uděláte? Na školení si vyzkoušíte práci inovátora. Kromě užitečných technik a tipů si řadu postupů sami zažijete. Kreativní myšlení pracuje s rozpoznáním ...
KreativníinovačnímyšleníNaučteinovovat

mysl

Celkem: 22 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | mysl

Počet kurzů: 138294
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net