SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; nového

Kurzy: nového

Celkem: 13 seminářů, kurzů a/nebo školení

Praktické otázky sepisu závěti, dědické smlouvy, odkazu a vydědění podle nového občanského zákoníku
Prosinec 2021 # Akreditace: MV - Ministerstvo vnitra Cíl semináře Seznámit účastníky se základy dědického práva a zejména s tím, jak sepsat závěť, jaká je možnost vydědění, jaké jsou nároky dědiců, včetně tzv. neopomenutelných dědiců a jak se v praxi řeší spory o neplatnost závěti a vydědění mezi dědici a jak mají postupovat stát, města a obce v případě zůstavitelů, kteří nezanechají žádný nebo jen nepatrný majetek. ...
Praktickéotázkysepisuzávětidědickésmlouvyodkazuvyděděnípodlenovéhoobčanskéhozákoníku

Onboarding: Adaptace a nástup nového zaměstnance - Vyšperkujte si svůj onboardingový proces
Listopad 2021 # Inspirujte se vyzkoušenými postupy a tipy, jak nastavit či vylepšit váš adaptační proces V posledních letech je těžké hledat a udržet vhodné zaměstnance. Aby úsilí náborářů nepřišlo nazmar, potřebujeme promyšlený a perfektně připravený onboarding, kterým nejen zamezíme zbytečným odchodům nováčků, ale také podchytíme a rozvineme jejich ...
Onboarding:AdaptacenástupnovéhozaměstnanceVyšperkujtesvůjonboardingovýproces

Nemajetková újma podle nového občanského zákoníku
Listopad 2021 # Program: * Pojem nemajetkové újmy * Forma a rozsah odčinění * Tzv. druhotná oběť (§ 2971 o. z.) * Ztráta osoby blízké (§ 2959 o. z.) * Ublížení na zdraví (§ 2958 o. z.) * Metodika Nejvyššího soudu k § 2958 o. z. * Adhezní řízení * Procesní specifika uplatňování nároků u ...
Nemajetkováújmapodlenovéhoobčanskéhozákoníku

Návrh nového zákona o preventivní restrukturalizaci
Listopad 2021 # Hlavní témata semináře: * Úvod ke směrnici 2019 - 1023 o restrukturalizaci a insolvenci * Východiska návrhu zákona o preventivní restrukturalizaci * Porovnání reorganizace a restrukturalizace * Fáze procesu restrukturalizace - hybridní řízení, role soudu, restrukturalizačního poradce a restrukturalizačního ...
Návrhnovéhozákonapreventivnírestrukturalizaci

Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku
Listopad 2021 # Z odborného programu semináře: * Přechodná ustanovení k (novému) občanskému zákoníku –podrobný rozbor různých situací v oblasti závazkového práva (výběrově: Jaký je právní režim smlouvy, kde byl návrh na uzavření smlouvy realizován v roce 2013, ale uzavřena byla až v roce 2014 - včetně různých možností – odchylky od podstatných - ...
Vybranéstáleproblémovéotázkyzávazkovéhoprávapodlenovéhoobčanskéhozákoníku

Dozorová a kontrolní činnost stavebního úřadu ve veřejném zájmu ve světle současného a nového stavebního zákona
Listopad 2021 # Program semináře: * Dozorová oprávnění stavebního úřadu dle současného stavebního zákona - právní rámec (stavební dozor vs. státní dozor, pojem veřejný zájem, závada stavby) - kontrolní prohlídka (důvody nařízení, účastníci kontrolní prohlídky, výzva a rozhodnutí stavebního úřadu o uložení nápravných ...
Dozorovákontrolníčinnoststavebníhoúřaduveřejnémzájmusvětlesoučasnéhonovéhostavebníhozákona

Nemajetková újma podle nového občanského zákoníku - ON-LINE
Listopad 2021 # Program: * Pojem nemajetkové újmy * Forma a rozsah odčinění * Tzv. druhotná oběť (§ 2971 o. z.) * Ztráta osoby blízké (§ 2959 o. z.) * Ublížení na zdraví (§ 2958 o. z.) * Metodika Nejvyššího soudu k § 2958 o. z. * Adhezní řízení * Procesní specifika uplatňování nároků u ...
NemajetkováújmapodlenovéhoobčanskéhozákoníkuON-LINE

Návrh nového zákona o preventivní restrukturalizaci - ON-LINE
Listopad 2021 # Hlavní témata semináře: * Úvod ke směrnici 2019 - 1023 o restrukturalizaci a insolvenci * Východiska návrhu zákona o preventivní restrukturalizaci * Porovnání reorganizace a restrukturalizace * Fáze procesu restrukturalizace - hybridní řízení, role soudu, restrukturalizačního poradce a restrukturalizačního ...
NávrhnovéhozákonapreventivnírestrukturalizaciON-LINE

Účastníci řízení podle současného a nového stavebního zákona
Prosinec 2021 # Z programu semináře: Účastenství obecně - dle správního řádu * Hlavní a vedlejší účastníci řízení * Nepřiznání účastenství * Procesní práva a povinnosti účastníků - např. námitka podjatosti, právo nahlížet do spisu, právo podat opravné prostředky. Účastenství speciálně dle současného ...
Účastníciřízenípodlesoučasnéhonovéhostavebníhozákona

Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku - ON-LINE seminář
Listopad 2021 # Z odborného programu semináře: * Přechodná ustanovení k (novému) občanskému zákoníku –podrobný rozbor různých situací v oblasti závazkového práva (výběrově: Jaký je právní režim smlouvy, kde byl návrh na uzavření smlouvy realizován v roce 2013, ale uzavřena byla až v roce 2014 - včetně různých možností – odchylky od podstatných - ...
VybranéstáleproblémovéotázkyzávazkovéhoprávapodlenovéhoobčanskéhozákoníkuON-LINEseminář

Dozorová a kontrolní činnost stavebního úřadu ve veřejném zájmu ve světle současného a nového stavebního zákona - ON-LINE
Listopad 2021 # Program semináře: * Dozorová oprávnění stavebního úřadu dle současného stavebního zákona - právní rámec (stavební dozor vs. státní dozor, pojem veřejný zájem, závada stavby) - kontrolní prohlídka (důvody nařízení, účastníci kontrolní prohlídky, výzva a rozhodnutí stavebního úřadu o uložení nápravných ...
DozorovákontrolníčinnoststavebníhoúřaduveřejnémzájmusvětlesoučasnéhonovéhostavebníhozákonaON-LINE

Účastníci řízení podle současného a nového stavebního zákona - ON-LINE
Prosinec 2021 # Z programu semináře: Účastenství obecně - dle správního řádu * Hlavní a vedlejší účastníci řízení * Nepřiznání účastenství * Procesní práva a povinnosti účastníků - např. námitka podjatosti, právo nahlížet do spisu, právo podat opravné prostředky. Účastenství speciálně dle současného ...
ÚčastníciřízenípodlesoučasnéhonovéhostavebníhozákonaON-LINE

nového

Celkem: 13 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | nového

Počet kurzů: 97084
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni-kurzy.eu
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde