SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; novele

Školení: novele

Celkem: 22 seminářů, kurzů a/nebo školení

Zákoník práce po novele 2024 – prakticky, krok za krokem - seznámení s novelizací v roce 2024
Říjen 2024 # Na semináři se dále seznámíte s obecně platnými principy zákoníku práce a dalšími souvisejícími pracovněprávními předpisy. Výklad je vždy velice úzce propojen s praktickými příklady z praxe. Po absolvování se budete umět v zákoníku práce orientovat. Velký prostor je vymezen dotazům účastníků kurzu. Budete informování o novelizacích v roce 2024 a dalších připravovaných pro další období Jako studijní materiál obdržíte ÚZ – Zákoník práce (vyd. Sagit, a. s.). * ...
Zákoníkprácenovele2024praktickykrokkrokemseznámenínovelizacíroce

Zákoník práce po novele 2024 – prakticky, krok za krokem - seznámení s novelizací v roce 2024
Říjen 2024 # Na semináři se dále seznámíte s obecně platnými principy zákoníku práce a dalšími souvisejícími pracovněprávními předpisy. Výklad je vždy velice úzce propojen s praktickými příklady z praxe. Po absolvování se budete umět v zákoníku práce orientovat. Velký prostor je vymezen dotazům účastníků kurzu. Budete informování o novelizacích v roce 2024 a dalších připravovaných pro další období Jako studijní materiál obdržíte ÚZ – Zákoník práce (vyd. Sagit, a. s.). * ...
Zákoníkprácenovele2024praktickykrokkrokemseznámenínovelizacíroce

Zákoník práce po novele 2024 – prakticky, krok za krokem - seznámení s novelizací v roce 2024
Listopad 2024 # Na semináři se dále seznámíte s obecně platnými principy zákoníku práce a dalšími souvisejícími pracovněprávními předpisy. Výklad je vždy velice úzce propojen s praktickými příklady z praxe. Po absolvování se budete umět v zákoníku práce orientovat. Velký prostor je vymezen dotazům účastníků kurzu. Budete informování o novelizacích v roce 2024 a dalších připravovaných pro další období Jako studijní materiál obdržíte ÚZ – Zákoník práce (vyd. Sagit, a. s.). * ...
Zákoníkprácenovele2024praktickykrokkrokemseznámenínovelizacíroce

Místní poplatky po velké novele od 1.1.2024
Září 2024 # Akreditace: MV - AK - PV-816 - 2022; Místní poplatky (webinář) Cíl semináře Cílem semináře je seznámit úředníky obecních úřadů s procesní novelou zákona č. 565 - 1990 Sb., o místních poplatcích, účinnou od 1. 1. 2024, která zásadním způsobem změnila podmínky pro stanovení místních poplatků, jakož i prohloubit znalosti účastníků semináře v této oblasti.   ...
Místnípoplatkyvelkénovele112024

Taxislužba - aktuální právní úprava po novele zákona o silniční dopravě od 1.2.2023
Říjen 2024 # Akreditace: MV - AK - PV-74 - 2021; Právní úprava provozování taxislužby (webinář) Cíl semináře Přehledný výklad právní úpravy taxislužby ve smyslu zákona č. 111 - 1994 Sb., o silniční dopravě, se zaměřením na poslední změny právní úpravy a aktuální témata. ...
Taxislužbaaktuálníprávníúpravanovelezákonasilničnídopravě122023

novele

Celkem: 22 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | novele
[?]


Počet kurzů: 125145
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net