SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; novele

Kurzy: novele

Celkem: 20 seminářů, kurzů a/nebo školení

Cestovní náhrady po novele zákoníku práce včetně zaúčtování a daňových dopadů
Říjen 2022 # Na semináři se dozvíte vše, co je po třeba pracovním cestám a cestovním náhradám. * • předpisy vztahující se k cestovním náhradám, • složky cestovních náhrad, • výpočet tuzemského i zahraničního stravného a kapesného, • náhrady za použití vlastního vozidla, • posuzování dalších výdajů v souvislosti s pracovními cestami, • zahájení a ukončení pracovní cesty, • cestovní náhrady při cestách z domova na pracoviště, • poskytování záloh na ...
Cestovnínáhradynovelezákoníkuprácevčetnězaúčtovánídaňovýchdopadů

Zákoník práce od A do Z včetně podrobných informací o aktuální novele
Červenec 2022 # Akreditace: MV - AK - PV-511 - 2022, Zákoník práce - aktuality a praxe (webinář) Cíl semináře Seminář se zaměřuje jak na základní často řešené otázky aplikační praxe související s pracovněprávními předpisy, tak na problematické momenty a související judikaturu vysokých soudů. ...
Zákoníkprácevčetněpodrobnýchinformacíaktuálnínovele

Dva zákony o zbraních po novele
Září 2022 # Akreditace: MV - AK - PV - 147 - 2014; Zákon o střelných zbraních a střelivu Cíl semináře Seminář je zaměřen na seznámení se s právní úpravou držení zbraní, právy a povinnostmi držitelů zbraní se zaměřením na dopady novely zákona č.13 - 2021 Sb., o střelných zbraních a střelivu Pozornost je věnována i novému zákonu č. 14 - 2021 Sb., o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost ČR a jeho přínosům.  Zvláštní důraz je kladen na přestupky v ...
zákonyzbraníchnovele

Evidence skutečných majitelů po velké novele - nové povinnosti i (citelné) sankce za jejich porušení + praktická ukázka práce s evidencí
Říjen 2022 # Seminář se zaměří zejména na následující otázky: * základní rámec evidence, právní význam řádného zápisu a důsledky nesplnění (sankce - veřejnoprávní - soukromoprávní a jejich dopady do korporátní praxe) * legální vymezení skutečného majitele (materiální, formální vs. náhradní definice) – s důrazem na obchodní ...
Evidenceskutečnýchmajitelůvelkénovelenovépovinnosticitelnésankcejejichporušenípraktickáukázkapráceevidencí

Zákon o státní službě po novele
Říjen 2022 # Program semináře: * Zákon o státní službě a jeho dosavadní legislativní vývoj * Přehled a důvody hlavních dosavadních změn zákona od jeho přijetí * Vztah zákona o státní službě a zákoníku práce * Hlavní instituty zákona a jejich aktuální vývoj: - Obory služby - Služební předpisy - ...
Zákonstátníslužběnovele

Zákon o ochraně utajovaných informací a jeho aplikace v praxi včetně informací o připravované velké novele zákona
Prosinec 2022 # Zejména se přednášející zaměří na: * základní ustanovení a tvorbu utajované informace, * personální bezpečnost, * průmyslovou bezpečnost, * fyzickou bezpečnost, * administrativní bezpečnost, * bezpečnosti informačních systémů, * pravidla provádění bezpečnostního řízení fyzických osob a ...
Zákonochraněutajovanýchinformacíjehoaplikacepraxivčetněinformacípřipravovanévelkénovelezákona

Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek po novele zákona č. 163 - 2020 Sb.
Prosinec 2022 # Odborný program semináře: Bytové spoluvlastnictví * základní úprava - prohlášení - náležitosti - změny prohlášení - vady prohlášení * příspěvky na správu domu a pozemku * přechod dluhů při převodu jednotky * předkupní právo k jednotkám ve spoluvlastnictví ...
Bytovéspoluvlastnictvíspolečenstvívlastníkůjednoteknovelezákona2020

Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi
Říjen 2022 # Odborný program semináře: * katastr nemovitostí jako veřejný seznam * vztah katastru nemovitostí a základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) * co lze zjistit z nahlížení do katastru nemovitostí, co z dálkového přístupu do katastru nemovitostí a co z veřejného dálkového přístupu do RÚIAN ...
Katastrnemovitostínoveleaktuálněpraxi

Ochranné známky po velké novele - řízení o zápisu ochranné známky před úřadem průmyslového vlastnictví
Listopad 2022 # Odborný program semináře: * Absolutní důvody zápisné nezpůsobilosti označení (jaké označení nemůže být ochrannou známkou) * Připomínky třetích stran proti zápisu ochranné známky do rejstříku * Námitky vlastníků starších ochranných známek proti zápisu ochranné známky do rejstříku. * Průkaz řádného užívání namítané ...
Ochrannéznámkyvelkénoveleřízenízápisuochrannéznámkypředúřademprůmyslovéhovlastnictví

Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi
Prosinec 2022 # Odborný program semináře: * katastr nemovitostí jako veřejný seznam * vztah katastru nemovitostí a základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) * co lze zjistit z nahlížení do katastru nemovitostí, co z dálkového přístupu do katastru nemovitostí a co z veřejného dálkového přístupu do RÚIAN ...
Katastrnemovitostínoveleaktuálněpraxi

Evidence skutečných majitelů po velké novele - nové povinnosti i (citelné) sankce za jejich porušení + praktická ukázka práce s evidencí - ON-LINE
Říjen 2022 # Seminář se zaměří zejména na následující otázky: * základní rámec evidence, právní význam řádného zápisu a důsledky nesplnění (sankce - veřejnoprávní - soukromoprávní a jejich dopady do korporátní praxe) * legální vymezení skutečného majitele (materiální, formální vs. náhradní definice) – s důrazem na obchodní ...
EvidenceskutečnýchmajitelůvelkénovelenovépovinnosticitelnésankcejejichporušenípraktickáukázkapráceevidencíON-LINE

Zákon o státní službě po novele - ON-LINE
Říjen 2022 # Program semináře: * Zákon o státní službě a jeho dosavadní legislativní vývoj * Přehled a důvody hlavních dosavadních změn zákona od jeho přijetí * Vztah zákona o státní službě a zákoníku práce * Hlavní instituty zákona a jejich aktuální vývoj: - Obory služby - Služební předpisy - ...
ZákonstátníslužběnoveleON-LINE

novele

Celkem: 20 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | novele

Počet kurzů: 102532
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde