SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; novou

Školení: novou

Celkem: 4 seminářů, kurzů a/nebo školení

Personalistika v praxi - BEST PRACTICES - načerpejte novou inspiraci
Září 2024 # Chcete personálně dobře fungující a stabilní společnost? Chcete samostatné a fungující týmy? Naučte se uplatňovat účinné personální přístupy a nastavovat HR procesy. Často jsou to právě dobře nastavené a fungující personální procesy, které odlišují úspěšné firmy od těch neúspěšných. Správný personální přístup často ovlivní výkon z...
PersonalistikapraxiBESTPRACTICESnačerpejtenovouinspiraci

Kamerové systémy v souladu s novou metodikou Úřadu pro ochranu osobních údajů
Červenec 2024 # Tento seminář vás provede novou metodikou Úřadu pro ochranu osobních údajů ke kamerovým systémům a naučí Vás porozumět celému tématu tak, abyste byli připraveni správně a souladně nastavit Váš kamerový systém a obstáli při případné kontrole z Úřadu. Jak si správně nastavit provoz kamerových systémů, abyste dodrželi pravidla GDPR? Zájem veřejnosti týkající se ochrany jejího soukromí při zpracování osobních údajů kamerami nyní opět stoupá. I proto Úřad pro ochranu osobních údajů vydal dne ...
KamerovésystémysouladunovoumetodikouÚřaduochranuosobníchúdajů

Implementace novely Zákona o kybernetické bezpečnosti s novou směrnicí NIS 2: z teorie do praxe
Srpen 2024 # Implementation of the amendment to the Cybersecurity Act with the new NIS 2 Directive: from theory to practice * ...
ImplementacenovelyZákonakybernetickébezpečnostinovousměrnicíteoriepraxe

MS Office – seznámení s novou verzí
Září 2024 # Základní délka kurzu jsou dva dny. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem. Optimální počet posluchačů v kurzu je šest až osm. Každý posluchač má k dispozici samostatný počítač a obdrží zdarma kvalitní literaturu ke kurzu. V průběhu kurzu je k dispozici občerstvení a během přestávek možnost volného přístupu na internet. Základním předpokladem k úspěšnému zvládnutí tohoto kurzu je alespoň základní znalost Windows a MS ...
Officeseznámenínovouverzí

novou

Celkem: 4 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | novou

Počet kurzů: 125145
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net