SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; obcích

Kurzy: obcích

Celkem: 3 seminářů, kurzů a/nebo školení

Aktuality ze zákona o obcích
Říjen 2022 # Akreditace: MV - AK - PV-78 - 2014; Zákon o obcích-aktuality a praxe Cíl semináře Cílem je poskytnout účastníkům od největšího odborníka z Ministerstva vnitra na zákon o obcích konkrétní a odborné znalosti z oblasti obecní samosprávy, zejména v souvislosti s komunálními volbami na podzim 2022. Seminář je zaměřen na výklad zákona č. 128 - 2000 Sb., o obcích (obecního zřízení). Účastníci získají přehled o právním zakotvení samosprávy v České republice, o vzniku a zániku mandátu zastupitele, o ...
Aktualityzákonaobcích

Správná aplikace zákona o úřednících ÚSC včetně zákona o obcích v personální praxi
Listopad 2022 # Program: * Vymezení pojmů OBEC, ÚSC, VEŘEJNÁ SPRÁVA * Rozbor hlavních ustanovení právních předpisů souvisejících - Zákon o obcích a krajích - Zákon o úřednících - Vztah zákona o úřednících k jiným právním předpisům (zákoník práce ad.) * Vymezení pojmů ŘLZ, manažer a personalista * ...
Správnáaplikacezákonaúřednícíchvčetnězákonaobcíchpersonálnípraxi

Správná aplikace zákona o úřednících ÚSC včetně zákona o obcích v personální praxi - ON-LINE
Listopad 2022 # Program: * Vymezení pojmů OBEC, ÚSC, VEŘEJNÁ SPRÁVA * Rozbor hlavních ustanovení právních předpisů souvisejících - Zákon o obcích a krajích - Zákon o úřednících - Vztah zákona o úřednících k jiným právním předpisům (zákoník práce ad.) * Vymezení pojmů ŘLZ, manažer a personalista * ...
SprávnáaplikacezákonaúřednícíchvčetnězákonaobcíchpersonálnípraxiON-LINE

obcích

Celkem: 3 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | obcích

Počet kurzů: 102887
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net