SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; období

Kurzy: období

Celkem: 7 seminářů, kurzů a/nebo školení

Energie produktivity: jak na motivaci vašeho týmu do dalšího období
Prosinec 2023 # Vyhrávají ti, kteří hned od začátku roku dobře nastoupí do rozjetého vlaku. Naučíte se, jak vzbudit v týmu důvěru i v náročných časech. Osvojíte si techniky, jak vizi komunikovat, aby byla pro vaše lidi uvěřitelná. Naučíte se motivovat své zaměstnance i v době trvalých změn, osvojíte si něteré techniky změny negativního myšlení na pozitivní. Získáte techniky práce s vlastním nastavením, které následně povedou k růstovému nastavení mysli. * • příprava a formulace ...
Energieproduktivity:motivacivašehotýmudalšíhoobdobí

Jak zdárně překonat krizová období psychického vývoje dítěte od prenatálního věku do dospívání?
Únor 2024 # Akreditace: MPSV - A2021 - 0508-SP - VP; Základy práce s osobností dospívajících se zaměřením na vývojové etapy jejich života Každé dítě prochází ve svém vývoji určitými krizovými obdobími.   Která období lze považovat za krizová ve vývoji dítěte a dospívajícího? Jak reagovat na problémy dětí a dospívajících a jakou formou je pomoci řešit? Co je podstatné pro vývoj dítěte v jednotlivých vývojových fázích? Co především formuje dítě v jeho vývoji?Možnosti prevence a intervence ze ...
zdárněpřekonatkrizováobdobípsychickéhovývojedítěteprenatálníhověkudospívání?

Daňová evidence z pohledu každodenní praxe včetně informací k uzavření zdaňovacího období za rok 2023
Únor 2024 # Na semináři se seznámíte s praktickými postupy při vedení daňové evidence OSVČ. Budete umět evidovat obchodní majetek, závazky, příjmy a výdaje v rámci daňové evidence. Budou probrány i základy daňových předpisů, poskytování cestovních náhrad včetně dopadu za jejich neposkytování. Kurz je veden na základě praktických poznatků zkušené lektorky. * • právní úprava, • obsah a forma daňové evidence, • náležitosti účetních a daňových dokladů, • fakturace, • ...
Daňováevidencepohledukaždodennípraxevčetněinformacíuzavřenízdaňovacíhoobdobí2023

Daňová evidence z pohledu každodenní praxe včetně informací k uzavření zdaňovacího období za rok 2023
Únor 2024 # Na semináři se seznámíte s praktickými postupy při vedení daňové evidence OSVČ. Budete umět evidovat obchodní majetek, závazky, příjmy a výdaje v rámci daňové evidence. Budou probrány i základy daňových předpisů, poskytování cestovních náhrad včetně dopadu za jejich neposkytování. Kurz je veden na základě praktických poznatků zkušené lektorky. * • právní úprava, • obsah a forma daňové evidence, • náležitosti účetních a daňových dokladů, • fakturace, • ...
Daňováevidencepohledukaždodennípraxevčetněinformacíuzavřenízdaňovacíhoobdobí2023

Uzavření účetnictví za zdaňovací období roku 2023 včetně zpracování daňových přiznání pro podnikatele nepodléhající auditu
Prosinec 2023 # Je nevyšší čas připravit se na práce, které nám následně usnadní uzávěrku a závěrku účetnictví za rok 2023. Po absolvování semináře budete vědět, jak správně uzavřít účetnictví za rok 2023 a jak zpracovávat daňové přiznání v případě zisku a v případě ztráty. * • kontrola účetnictví na základě kontrolních vazeb, • opravy případných chyb, • vazba na vnitropodnikové směrnice, • uzávěrkové operace – účtování o zásobách variantou A a B, odpisy majetku, časové ...
Uzavřeníúčetnictvízdaňovacíobdobíroku2023včetnězpracovánídaňovýchpřiznánípodnikatelenepodléhajícíauditu

Daň z příjmů fyzických osob (OSVČ) za zdaňovací období 2023 a aktuality pro rok 2024
Leden 2024 # Na semináři se seznámíte se změnani v oblasti daně z příjmů fyzických osob (podnikatelů) a dále s technikou výpočtu DPFO – praktické provedení výpočtu na konkrétních příkladech. * • legislativní rámec, pokyn D-59, novinky DPFO v roce 2023, změny r. 2024, očekávaná novela zákona o účetnictví (r. 2024), • osbozené příjmy a jejich hlášení, původ prokazování majetku, • bezúplatné příjmy, osvobozené příjmy, vlastní bytová potřeba, • prodloužení lhůty osvobození ...
příjmůfyzickýchosobOSVČzdaňovacíobdobí2023aktuality2024

Daň z příjmů fyzických osob (OSVČ) za zdaňovací období 2023 a aktuality pro rok 2024
Leden 2024 # Na semináři se seznámíte se změnani v oblasti daně z příjmů fyzických osob (podnikatelů) a dále s technikou výpočtu DPFO – praktické provedení výpočtu na konkrétních příkladech. * • legislativní rámec, pokyn D-59, novinky DPFO v roce 2023, změny r. 2024, očekávaná novela zákona o účetnictví (r. 2024), • osbozené příjmy a jejich hlášení, původ prokazování majetku, • bezúplatné příjmy, osvobozené příjmy, vlastní bytová potřeba, • prodloužení lhůty osvobození ...
příjmůfyzickýchosobOSVČzdaňovacíobdobí2023aktuality2024

období

Celkem: 7 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | období

Počet kurzů: 111882
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net