SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; oblast

Školení: oblast

Celkem: 30 seminářů, kurzů a/nebo školení

MASÉR PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ
Září 2024 # Cílové znalosti poučen o kompetencích k výkonu svého povolání zvládá spolupráci s jinými profesemi ve zdravotnictví zná etické, právní a psychologické aspekty zdravotnické profese zná základy organizace a provozu zdravotnických zařízení zná základy somatologie se zaměřením na pohybový systém je orientován v základech psychologie a komunikace ovládá teorie masáží včetně jejich indikací a kontraindikací zvládá teorii fyzikální léčby – aplikaci tepla, zábalu a vodoléčebných procedur Cílové ...
MASÉROBLASTZDRAVOTNICTVÍ

Průřez pracovněprávní a mzdovou oblastí – pro rok 2025
Prosinec 2024 # Po absolvování tohoto cyklu budete mít ucelený přehled o aktuálních předpisech a o změnách očekávaných pro rok 2025, pokud budou v době konání semináře známé. Budete připraveni je aplikovat do praxe. Obsah přednášek zohlední legislativní vývoj k datu konání. * 1. seminář: 17. 12. 2024; 9:00–16:00 Zákoník práce – změny pracovněprávních vztahů pro rok 2024 • Mgr. Vladimír Černý Aktuální stav pracovněprávní legislativy ke konci roku 2024 • ...
Průřezpracovněprávnímzdovouoblastí2025

Průřez pracovněprávní a mzdovou oblastí – pro rok 2025
Prosinec 2024 # Po absolvování tohoto cyklu budete mít ucelený přehled o aktuálních předpisech a o změnách očekávaných pro rok 2025, pokud budou v době konání semináře známé. Budete připraveni je aplikovat do praxe. Obsah přednášek zohlední legislativní vývoj k datu konání. * 1. seminář: 17. 12. 2024; 9:00–16:00 Zákoník práce – změny pracovněprávních vztahů pro rok 2024 • Mgr. Vladimír Černý Aktuální stav pracovněprávní legislativy ke konci roku 2024 • ...
Průřezpracovněprávnímzdovouoblastí2025

CSRD: Nefinanční reporting prakticky - Buďte v obraze v oblasti EU Taxonomie, Materiality Assessment a CSRD
Říjen 2024 # Tento kurz je navržen tak, aby Vás provedl klíčovými aspekty přípravy a vytvoření Vašeho prvního CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) reportu. Během školení získáte důkladné porozumění požadavkům a metodikám nezbytným pro splnění nových legislativních povinností v oblasti udržitelnosti. Kurz je určen pro manažery, analytiky a další ...
CSRD:NefinančníreportingpraktickyBuďteobrazeoblastiTaxonomieMaterialityAssessmentCSRD

MASÉR pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví - rekvalifikační kurz
Červenec 2024 # Pro ty z Vás, kteří chcete pracovat jako regenerační masér a uplatnit se tak v širokém okruhu regeneračních zařízení, saun, fitnesů, solárií, sportovních klubů, sportovních areálů a také jako živnostník. Absolvent získává celostátně platné osvědčení o rekvalifikaci pro pracovní činnost v oboru „Masér pro sportovní a rekondiční masáže“, Toto osvědčení je akreditováno u MŠMT ČR pod číslem jednacím: 055 - 2009–50-R a splňuje všechny požadavky živnostenského zákona pro následné vydání „Živ...
MASÉRsportovnírekondičnímasážemimooblastzdravotnictvírekvalifikačníkurz

Audit klíčových oblastí veřejné správy
Prosinec 2024 # 1. Seznámit posluchače s metodologií související s auditem veřejných zakázek, auditem vnitřního kontrolního systému a auditem majetku. * 2. Objasnit postupy prací při auditu veřejných zakázek, auditu majetku a auditu vnitřního řídicího a kontrolního systému. * 3. Vytyčit hlavní oblasti při provádění auditu veřejných zakázek, auditu majetku a ...
Auditklíčovýchoblastíveřejnésprávy

Kompletní know-how celního řízení - Praktické informace z oblasti provádění celních operací
Září 2024 # Naučte se rozumět celnímu řízení a staňte se profesionálními celními deklaranty Zboží dovážené na území EU podléhá celnímu dohledu. V celním řízení se rozhoduje o propuštění zboží do deklarantem navrhovaného celního režimu, nebo se zboží přiděluje jiné celně schválené určení. V případech stanovených zákonem pak dochází k vyměření cla ...
Kompletníknow-howcelníhořízeníPraktickéinformaceoblastiprováděnícelníchoperací

Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti v roce 2024 a očekávané změny pro rok 2025
Listopad 2024 # Na semináři získáte aktuální přehled změn ve mzdové a personální oblasti v roce 2024 a pro rok 2025. * • změny v pracovněprávní oblasti v roce 2024 a 2025, • minimální mzda v roce 2024 a 2025 – stanovení minimální mzdy – automatické zvyšování min. mzdy ve vztahu k průměrné mzdě, • změny v oblasti zdravotního pojištění, pojištěnci státu a další změny, které ovlivňují výpočet zdravotního pojištění u pojištěnců – zaměstnanců, • parametrické změny v ...
Změnymzdovéúčtárněpersonálníoblastiroce2024očekávanézměny2025

Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti v roce 2024 a očekávané změny pro rok 2025
Listopad 2024 # Na semináři získáte aktuální přehled změn ve mzdové a personální oblasti v roce 2024 a pro rok 2025. * • změny v pracovněprávní oblasti v roce 2024 a 2025, • minimální mzda v roce 2024 a 2025 – stanovení minimální mzdy – automatické zvyšování min. mzdy ve vztahu k průměrné mzdě, • změny v oblasti zdravotního pojištění, pojištěnci státu a další změny, které ovlivňují výpočet zdravotního pojištění u pojištěnců – zaměstnanců, • parametrické změny v ...
Změnymzdovéúčtárněpersonálníoblastiroce2024očekávanézměny2025

Kontroly v oblasti pracovního práva a jak na ně
Září 2024 # Na semináři bude vysvětleno, z jakých důvodů a v jakých situacích lze kontrolu očekávat. Seminář ukáže na praktických příkladech, jak se lze na kontrolu připravit a jaké jsou nejčastěji kontrolované oblasti. Při účasti se dozvíte, jaká jsou nejčastější a nejvíce sankcionovaná pochybení zaměstnavatelů, která kontrolní orgány identifikují. Na semináři bude popsáno, jak kontrola probíhá a jak se během ní chovat. Bude vysvětleno, jaký je další proces a možnosti, pokud kontrolovaný ...
Kontrolyoblastipracovníhopráva

Kontroly v oblasti pracovního práva a jak na ně
Září 2024 # Na semináři bude vysvětleno, z jakých důvodů a v jakých situacích lze kontrolu očekávat. Seminář ukáže na praktických příkladech, jak se lze na kontrolu připravit a jaké jsou nejčastěji kontrolované oblasti. Při účasti se dozvíte, jaká jsou nejčastější a nejvíce sankcionovaná pochybení zaměstnavatelů, která kontrolní orgány identifikují. Na semináři bude popsáno, jak kontrola probíhá a jak se během ní chovat. Bude vysvětleno, jaký je další proces a možnosti, pokud kontrolovaný ...
Kontrolyoblastipracovníhopráva

oblast

Celkem: 30 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | oblast

Počet kurzů: 125145
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net