SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; oblasti

Kurzy: oblasti

Celkem: 18 seminářů, kurzů a/nebo školení

Celní problematika v kostce - Praktické informace z oblasti provádění celních operací
Listopad 2021 # Naučte se rozumět celnímu řízení a staňte se profesionálními celními deklaranty Zboží dovážené na území EU podléhá celnímu dohledu. V celním řízení se rozhoduje o propuštění zboží do deklarantem navrhovaného celního režimu, nebo se zboží přiděluje jiné celně schválené určení. V případech stanovených zákonem pak dochází k vyměření cla ...
CelníproblematikakostcePraktickéinformaceoblastiprováděnícelníchoperací

Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT
Listopad 2021 # Program semináře: * Specifika soutěže o veřejnou zakázku v oblasti HW a SW a ZZVZ * Soutěžíme HW: - Nediskriminační vymezení předmětu veřejné zakázky (užívání obchodních názvů) a ZZVZ; - Zadávání dle benchmarku procesoru (specifika, rizika); - Požadavky na servis a maintenance HW v zadávací ...
Zadáváníveřejnýchzakázekoblasti

Aktuální pracovněprávní judikatura a novinky v pracovněprávní oblasti
Říjen 2021 # Výběr témat z obsahu semináře: * Nejnovější rozhodnutí v oblasti skončení pracovního poměru - nadbytečnost zaměstnance jako důvod pro výpověď z pracovního poměru, zdravotní důvody, porušení pracovních povinností a posuzování jeho intenzity * Nová rozhodnutí ohledně souběhu funkcí * Odměňování a bonusy, včetně otázek ...
Aktuálnípracovněprávníjudikaturanovinkypracovněprávníoblasti

Nájemní vztahy, obecná a zvláštní úprava, rozbor některých diskutovaných ustanovení nájmu bytu, aktuální judikatura k nájemním vztahům - novela ObčZ č. 163 - 2020 Sb., další připravované úpravy zasahující do oblasti nájemních vztahů
Listopad 2021 # Odborný program semináře: * Nové pojetí nájemního vztahu, vztah nájmu a podnájmu, možnost zákazu podnájmu * Vztah úpravy nájmu bytu podle občanského zákoníku a podle zvláštní úpravy nájmu družstevních bytů (po novele Občz č. 163 - 2020 Sb.) * Nájem služebního bytu * Kogentní a dispozitivní ustanovení o nájmu ...
NájemnívztahyobecnázvláštníúpravarozborněkterýchdiskutovanýchustanovenínájmubytuaktuálníjudikaturanájemnímvztahůmnovelaObčZ2020Sbdalšípřipravovanéúpravyzasahujícíoblastinájemníchvztahů

Změny v oblasti mzdové a personální agendy v roce 2022
Listopad 2021 # Obsah semináře: * Důležité změny od 1. 7. 2021 - příspěvek v době částečné práce - chráněný účet - náhradní výživné * Změny v pracovněprávní oblasti v roce 2022 - zvýšení minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy - další změny v této oblasti - správný výpočet ...
Změnyoblastimzdovépersonálníagendyroce2022

Změny v oblasti mzdové a personální agendy v roce 2022
Prosinec 2021 # Obsah semináře: * Důležité změny od 1. 7. 2021 - příspěvek v době částečné práce - chráněný účet - náhradní výživné * Změny v pracovněprávní oblasti v roce 2022 - zvýšení minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy - další změny v této oblasti - správný výpočet ...
Změnyoblastimzdovépersonálníagendyroce2022

Aktuální pracovněprávní judikatura a novinky v pracovněprávní oblasti - ON-LINE
Říjen 2021 # Výběr témat z obsahu semináře: * Nejnovější rozhodnutí v oblasti skončení pracovního poměru - nadbytečnost zaměstnance jako důvod pro výpověď z pracovního poměru, zdravotní důvody, porušení pracovních povinností a posuzování jeho intenzity * Nová rozhodnutí ohledně souběhu funkcí * Odměňování a bonusy, včetně otázek ...
AktuálnípracovněprávníjudikaturanovinkypracovněprávníoblastiON-LINE

Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT - ON-LINE
Listopad 2021 # Program semináře: * Specifika soutěže o veřejnou zakázku v oblasti HW a SW a ZZVZ * Soutěžíme HW: - Nediskriminační vymezení předmětu veřejné zakázky (užívání obchodních názvů) a ZZVZ; - Zadávání dle benchmarku procesoru (specifika, rizika); - Požadavky na servis a maintenance HW v zadávací ...
ZadáváníveřejnýchzakázekoblastiON-LINE

Nájemní vztahy, obecná a zvláštní úprava, rozbor některých diskutovaných ustanovení nájmu bytu, aktuální judikatura k nájemním vztahům - novela ObčZ č. 163 - 2020 Sb., další připravované úpravy zasahující do oblasti nájemních vztahů - ON-LINE
Listopad 2021 # Odborný program semináře: * Změny v pojetí nájemného vztahu * Obecná ustanovení ObčZ o nájmu použitelná i pro nájem bytu, * Zvláštní ustanovení o nájmu bytu; kogentní a dispozitivní ustanovení * Ochrana nájemce * Vznik nájmu bytu podle ObčZ * Práva a povinnosti nájemce a pronajímatele * ...
NájemnívztahyobecnázvláštníúpravarozborněkterýchdiskutovanýchustanovenínájmubytuaktuálníjudikaturanájemnímvztahůmnovelaObčZ2020SbdalšípřipravovanéúpravyzasahujícíoblastinájemníchvztahůON-LINE

Změny v oblasti mzdové a personální agendy v roce 2022 - ON-LINE
Listopad 2021 # Obsah semináře: * Důležité změny od 1. 7. 2021 - příspěvek v době částečné práce - chráněný účet - náhradní výživné * Změny v pracovněprávní oblasti v roce 2022 - zvýšení minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy - další změny v této oblasti - správný výpočet ...
Změnyoblastimzdovépersonálníagendyroce2022ON-LINE

Změny v oblasti mzdové a personální agendy v roce 2022 - ON-LINE
Prosinec 2021 # Obsah semináře: * Důležité změny od 1. 7. 2021 - příspěvek v době částečné práce - chráněný účet - náhradní výživné * Změny v pracovněprávní oblasti v roce 2022 - zvýšení minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy - další změny v této oblasti - správný výpočet ...
Změnyoblastimzdovépersonálníagendyroce2022ON-LINE

Řízení rizik v oblasti kybernetické bezpečnosti
Říjen 2021 # Pro pokročilé auditory s orientací na informační a komunikační technologie. Určeno pro Seminář je určený pro vedoucí interního auditu, auditory kybernetické bezpečnosti, vedoucí oddělení IT a pracovníky IT odpovědní za řízení rizik. Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky s postupy analýzy rizik v oblasti informačních a ko...
Řízenírizikoblastikybernetickébezpečnosti

oblasti

Celkem: 18 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | oblasti

Počet kurzů: 97084
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni-kurzy.eu
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde