SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; oblasti

Kurzy: oblasti

Celkem: 13 seminářů, kurzů a/nebo školení

Ochrana dat (GDPR) v oblasti systémů ECM - DMSGeneral Data Protection Regulation (GDPR) 2016 - 679 (EU)
Červen 2022 # GDPR představuje další legislativní normu, která ovlivňuje oblast správy dokumentů a obsahu, tedy oblast systémů ECM - DMS. GDPR má na tuto oblast velké dopady a skrývá v sobě mnohé zajímavé výzvy. Naučte se praktické postupy, jak nařízení implementovat do svého firemního prostředí, abyste se vyhnuli sankcím. Kurz je zaměřen na odborníky z oblasti řízení ochrany dat, ať už z hlediska systémového a procesního, tak i z hlediska technologického. Seznámí účastníky s požadavky základních zákonů ...
OchranaGDPRoblastisystémůDMSGeneralDataProtectionRegulationGDPR2016EU

IFRS Základní koncepce a vybrané účetní oblasti
Květen 2022 # Popis U tohoto kurzu si formu školení můžete vybrat – prezenčně nebo online. Cílem semináře je přiblížit účastníkům základní koncepce, na nichž jsou účetní pravidla a požadavky IFRS postaveny s vhodným srovnáním s praxí konanou dle českých účetních předpisů. Během kurzu Vám budou představeny účetní výkazy sestaveny dle IFRS a vybrané oblasti, ...
IFRSZákladníkoncepcevybranéúčetníoblasti

LinkedIn a jeho využití v obchodní oblasti
Květen 2022 # Zlepšíte efektivitu vyhledávání zákazníků, zlepšíte výkonnost celých obchodních týmů. Odnesete si postupy, jak využít LinkedIn pro potřeby vyhledávání nových příležitostí. * • nejdůležitější části LinkedIn profilu pro vyhledávání zákazníků, • co je to diverzita zákazníků a jaké výzvy nám přináší, • networkingové cíle úspěšného LinkedIn obchodního zástupce, • které kontaktní metody jsou pro akvizici potenciálních zákazníků nejefektivnější, • jak tvořit ...
LinkedInjehovyužitíobchodníoblasti

Celní problematika v kostce - Praktické informace z oblasti provádění celních operací
Září 2022 # Naučte se rozumět celnímu řízení a staňte se profesionálními celními deklaranty Zboží dovážené na území EU podléhá celnímu dohledu. V celním řízení se rozhoduje o propuštění zboží do deklarantem navrhovaného celního režimu, nebo se zboží přiděluje jiné celně schválené určení. V případech stanovených zákonem pak dochází k vyměření cla ...
CelníproblematikakostcePraktickéinformaceoblastiprováděnícelníchoperací

Platební styk – seznámení s právní úpravou včetně novinek v oblasti internetového prodeje a platebního styku
Květen 2022 # Seminář vás komplexně seznámí s právní úpravou placení a platebního styku. Těžištěm přednášky budou práva a povinnosti plátců, příjemců plateb a poskytovatelů platebních služeb, tak jak je stanoví zákon o platebním styku, občanský zákoník a ostatní české i přímo účinné evropské předpisy a česká i evropská judikatura. Důraz bude kladen na rizika různých způsobů placení a možnost jejich ošetření. * • zákon o platebním styku, • občanský zákoník, • placení podle ...
Platebnístykseznámeníprávníúpravouvčetněnovinekoblastiinternetovéhoprodejeplatebníhostyku

Platební styk – seznámení s právní úpravou včetně novinek v oblasti internetového prodeje a platebního styku
Květen 2022 # Seminář vás komplexně seznámí s právní úpravou placení a platebního styku. Těžištěm přednášky budou práva a povinnosti plátců, příjemců plateb a poskytovatelů platebních služeb, tak jak je stanoví zákon o platebním styku, občanský zákoník a ostatní české i přímo účinné evropské předpisy a česká i evropská judikatura. Důraz bude kladen na rizika různých způsobů placení a možnost jejich ošetření. * • zákon o platebním styku, • občanský zákoník, • placení podle ...
Platebnístykseznámeníprávníúpravouvčetněnovinekoblastiinternetovéhoprodejeplatebníhostyku

Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT
Květen 2022 # Program semináře: * Specifika soutěže o veřejnou zakázku v oblasti HW a SW a ZZVZ * Soutěžíme HW: - Nediskriminační vymezení předmětu veřejné zakázky (užívání obchodních názvů) a ZZVZ; - Zadávání dle benchmarku procesoru (specifika, rizika); - Požadavky na servis a maintenance HW v zadávací ...
Zadáváníveřejnýchzakázekoblasti

Jak se bránit zneužívání práva na informace - nová judikatura a legislativa v oblasti střetu práva na informace s ochranou osobních údajů
Říjen 2022 # Program semináře: * Definice osobních údajů, poskytování informací coby způsob zpracování osobních údajů * Poskytování veřejných prostředků jako výjimka z ochrany osobních údajů (§ 8b zákona o svobodném přístupu k informacím); poskytováním informací o platech podle nejnovější judikatury * Praktický postup povinných ...
bránitzneužíváníprávainformacenovájudikaturalegislativaoblastistřetuprávainformaceochranouosobníchúdajů

Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT - ON-LINE
Květen 2022 # Program semináře: * Specifika soutěže o veřejnou zakázku v oblasti HW a SW a ZZVZ * Soutěžíme HW: - Nediskriminační vymezení předmětu veřejné zakázky (užívání obchodních názvů) a ZZVZ; - Zadávání dle benchmarku procesoru (specifika, rizika); - Požadavky na servis a maintenance HW v zadávací ...
ZadáváníveřejnýchzakázekoblastiON-LINE

Jak se bránit zneužívání práva na informace - nová judikatura a legislativa v oblasti střetu práva na informace s ochranou osobních údajů - ON-LINE
Říjen 2022 # Program semináře: * Definice osobních údajů, poskytování informací coby způsob zpracování osobních údajů * Poskytování veřejných prostředků jako výjimka z ochrany osobních údajů (§ 8b zákona o svobodném přístupu k informacím); poskytováním informací o platech podle nejnovější judikatury * Praktický postup povinných ...
bránitzneužíváníprávainformacenovájudikaturalegislativaoblastistřetuprávainformaceochranouosobníchúdajůON-LINE

PŘEKÁŽKY V PRÁCI a postup ve mzdové oblasti
Květen 2022 # Mzdové účetnictví # Určeno pro personalisty a mzdové účetní, které si chtějí projít problematiku překážek v práci velmi podrobně a ujasnit si rozdíl, kdy zaměstnanci poskytujeme překážky s náhradou a bez náhrady . cíl Podrobně projít překážky v práci jak na straně zaměstnance, tak i na straně zaměstnavatele a upřesnit si, co je zaměstnavatel povinen nejen evidovat, ale s jakými náklady je překážka spojena . Upřesnit si, kdy je možné ve vztahu k určité ...
PŘEKÁŽKYPRÁCIpostupmzdovéoblasti

Reflexe aktuálních trendů při dohledu a regulaci v oblasti AML - CFT na národní a EU úrovni
Květen 2022 # Interní auditory a další pracovníky působící v oblasti řízení rizik, AML - CFT v bankách a dalších finančních institucích Určeno pro Seznámit účastníky s obsahem diskuse a návrhy změn regulatorního rámce upravujícího oblast AML - CFT. Informovat o aktivitách ČNB i Evropské bankovní autority v oblasti AML - CFT. Objasnit požadavky, očekávání a ...
Reflexeaktuálníchtrendůdohleduregulacioblastinárodníúrovni

oblasti

Celkem: 13 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | oblasti

Počet kurzů: 101404
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde