SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; ochraně

Kurzy: ochraně

Celkem: 9 seminářů, kurzů a/nebo školení

Zákon o ochraně ovzduší v širším pojetí prováděcích a souvisejících předpisů a dalších dokumentů
Říjen 2021 # Akreditace: MV - AK - PV-190 - 2020; Zákon o ochraně ovzduší Cíl semináře Cílem je seznámit posluchače v nadstavbové části k semináři Platné znění zákona o ochraně ovzduší – teorie a praxe pro úředníky obcí s širším pojetím legislativy na úseku ochrany ovzduší, a to ve vztahu k prováděcím a souvisejícím předpisům a dalším dokumentům, které je možno uplatnit na úseku ochrany ovzduší. ...
Zákonochraněovzdušíširšímpojetíprováděcíchsouvisejícíchpředpisůdalšíchdokumentů

Platné znění zákona o ochraně ovzduší – teorie a praxe pro úředníky obcí
Listopad 2021 # Akreditace: MV - AK - PV-190 - 2020; Zákon o ochraně ovzduší Cíl semináře Cílem je seznámit posluchače s legislativou na úseku ochrany ovzduší, s kompetencemi obcí coby orgánů ochrany ovzduší a s případnými povinnostmi obcí coby provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší, a to ve vztahu jak k obecním úřadům, tak k obecním úřadům obcí s rozšířenou působností. Cílem je seznámit posluchače s legislativou na úseku ochrany ovzduší, s kompetencemi obcí coby orgánů ochrany ovzduší a s případnými ...
Platnézněnízákonaochraněovzdušíteoriepraxeúředníkyobcí

Zákon o ochraně utajovaných informací a jeho aplikace v praxi včetně informací o připravované velké novele zákona
Prosinec 2021 # Zejména se přednášející zaměří na: * základní ustanovení a tvorbu utajované informace, * personální bezpečnost, * průmyslovou bezpečnost, * fyzickou bezpečnost, * administrativní bezpečnost, * bezpečnosti informačních systémů, * pravidla provádění bezpečnostního řízení fyzických osob a ...
Zákonochraněutajovanýchinformacíjehoaplikacepraxivčetněinformacípřipravovanévelkénovelezákona

Zákon o ochraně utajovaných informací a jeho aplikace v praxi včetně informací o připravované velké novele zákona - ON-LINE
Prosinec 2021 # Zejména se přednášející zaměří na: * základní ustanovení a tvorbu utajované informace, * personální bezpečnost, * průmyslovou bezpečnost, * fyzickou bezpečnost, * administrativní bezpečnost, * bezpečnosti informačních systémů, * pravidla provádění bezpečnostního řízení fyzických osob a ...
ZákonochraněutajovanýchinformacíjehoaplikacepraxivčetněinformacípřipravovanévelkénovelezákonaON-LINE

Zákon o ochraně přírody a krajiny - právní vztahy k dřevinám rostoucím mimo les v praxi a další
Prosinec 2021 # Akreditace: MV - AK - PV-523 - 2017; Ochrana a kácení dřevin rostoucích mimo les Cíl semináře Dřeviny, které rostou mimo lesní pozemky, jsou dle zákona č. 114 - 1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, chráněny před poškozováním a ničením bez ohledu na jejich původ a druh. Péče o dřeviny je povinností vlastníka pozemku. Ke kácení těchto dřevin je nutné dle výše zmíněného zákona povolení, které vydává obecní úřad formou rozhodnutí. Právní úprava však stanovuje výjimky.   Tato problematika však i ...
Zákonochraněpřírodykrajinyprávnívztahydřevinámrostoucímmimopraxidalší

GDPR a zákon o ochraně osobních údajů versus zákon o svobodném přístupu k informacím – informace o nové právní úpravě
Listopad 2021 # Ochrana osobních údajů – prameny právní úpravy na: - mezinárodní, - evropské, - národní úrovni. GDPR a zákon o ochraně osobních údajů , porovnání stávající a nové právní úpravy, působnost a pojmosloví, zásady a právní důvody zpracování osobních údajů, pravidla a povinnosti při zpracování osobních údajů včetně vysvětlení nových přístupů a ...
GDPRzákonochraněosobníchúdajůversuszákonsvobodnémpřístupuinformacíminformacenovéprávníúpravě

GDPR a zákon o ochraně osobních údajů versus zákon o svobodném přístupu k informacím – webinář – informace o nové právní úpravě
Listopad 2021 # Ochrana osobních údajů – prameny právní úpravy na: - mezinárodní, - evropské, - národní úrovni. GDPR a zákon o ochraně osobních údajů , porovnání stávající a nové právní úpravy, působnost a pojmosloví, zásady a právní důvody zpracování osobních údajů, pravidla a povinnosti při zpracování osobních údajů včetně vysvětlení nových přístupů a ...
GDPRzákonochraněosobníchúdajůversuszákonsvobodnémpřístupuinformacímwebinářinformacenovéprávníúpravě

ochraně

Celkem: 9 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | ochraně

Počet kurzů: 97084
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni-kurzy.eu
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde