SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; ochraně

Školení: ochraně

Celkem: 6 seminářů, kurzů a/nebo školení

Kácení dřevin rostoucích mimo les a zákon o ochraně přírody a krajiny z pohledu MŽP
Červen 2023 # Akreditace: MV - AK - PV-523 - 2017; Ochrana a kácení dřevin rostoucích mimo les Cíl semináře Dřeviny, které rostou mimo lesní pozemky, jsou dle zákona č. 114 - 1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, chráněny před poškozováním a ničením bez ohledu na jejich původ a druh. Péče o dřeviny je povinností vlastníka pozemku. Ke kácení těchto dřevin je nutné dle výše zmíněného zákona povolení, které vydává obecní úřad formou rozhodnutí. Právní úprava však stanovuje výjimky.   Tato problematika však i ...
Kácenídřevinrostoucíchmimozákonochraněpřírodykrajinypohledu

Zákon o ochraně ovzduší - teorie a praxe pro úředníky obcí
Září 2023 # Akreditace: MV - AK - PV-646 - 2022, Zákon o ochraně ovzduší (webinář) Cíl semináře Cílem je seznámit posluchače s širším pojetím legislativy na úseku ochrany ovzduší, a to ve vztahu k prováděcím a souvisejícím předpisům a dalším dokumentům, které je možno uplatnit na úseku ochrany ovzduší. ...
Zákonochraněovzdušíteoriepraxeúředníkyobcí

Spotřebitelská novela občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele
Říjen 2023 # Krom jiného se bude seminář zabývat těmito tématy: * Nekalé obchodní praktiky * Předsmluvní informace * Zneužívající klauzule ve spotřebitelských smlouvách * Distanční smlouvy * Záruční prohlášení * Nový rozsah úpravy prodeje zboží v obchodě * Zboží s digitálním obsahem a službou d...
Spotřebitelskánovelaobčanskéhozákoníkuzákonaochraněspotřebitele

Nekalé obchodní praktiky uplatňované podnikateli vůči spotřebitelům (včetně významné novely zákona o ochraně spotřebitele z roku 2023)
Říjen 2023 # Z odborného programu semináře: * směrnice 2005 - 29 o nekalých obchodních praktikách a zákon o ochraně spotřebitele, jejich aktuální novelizace * nekalé obchodní praktiky – podstata, věcná a osobní působnost právní úpravy, kvalifikační postup * tzv. průměrný spotřebitel v judikatuře českých soudů a Soudního dvora ...
Nekaléobchodnípraktikyuplatňovanépodnikatelivůčispotřebitelůmvčetněvýznamnénovelyzákonaochraněspotřebiteleroku2023

Spotřebitelská novela občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele - ON-LINE
Říjen 2023 # Krom jiného se bude seminář zabývat těmito tématy: * Nekalé obchodní praktiky * Předsmluvní informace * Zneužívající klauzule ve spotřebitelských smlouvách * Distanční smlouvy * Záruční prohlášení * Nový rozsah úpravy prodeje zboží v obchodě * Zboží s digitálním obsahem a službou d...
SpotřebitelskánovelaobčanskéhozákoníkuzákonaochraněspotřebiteleON-LINE

Nekalé obchodní praktiky uplatňované podnikateli vůči spotřebitelům (včetně významné novely zákona o ochraně spotřebitele z roku 2023) - ON-LINE
Říjen 2023 # Z odborného programu semináře: * směrnice 2005 - 29 o nekalých obchodních praktikách a zákon o ochraně spotřebitele, jejich aktuální novelizace * nekalé obchodní praktiky – podstata, věcná a osobní působnost právní úpravy, kvalifikační postup * tzv. průměrný spotřebitel v judikatuře českých soudů a Soudního dvora ...
Nekaléobchodnípraktikyuplatňovanépodnikatelivůčispotřebitelůmvčetněvýznamnénovelyzákonaochraněspotřebiteleroku2023ON-LINE

ochraně

Celkem: 6 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | ochraně

Počet kurzů: 108121
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net