SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; ochrany

Kurzy: ochrany

Celkem: 13 seminářů, kurzů a/nebo školení

Úskalí nového stavebního zákona od 1.1.2024 z pohledu MŽP – povolování staveb z perspektivy ochrany životního prostředí
Únor 2024 # Akreditace: MV - AK - PV-641 - 2021; Nový stavební zákon-změny v oblasti povolování staveb (webinář) Cíl semináře Stavební právo a ochrana životního prostředí jsou velmi úzce související materie. Ochrana životního prostředí je zájmem dotčeným při povolování staveb prakticky v každém případě, byť se samozřejmě míra tohoto dotčení velmi liší podle okolností konkrétního případu. Výše uvedené skutečnosti se promítají jak do  procesních i hmotněprávních norem práva stavebního, tak do široké škály ...
Úskalínovéhostavebníhozákona112024pohledupovolovánístavebperspektivyochranyživotníhoprostředí

Provozování kamerových systémů z hlediska zpracování a ochrany osobních údajů
Duben 2024 # Odborný program Kamerové systémy jsou dnes rozšířeným nástrojem především pro zvýšení ochrany majetku, pro zvýšení bezpečnosti osob a využívají je jak veřejné instituce, tak soukromé společnosti či fyzické osoby. Při jejich používání ve většině případů dochází zároveň ke zpracování osobních údajů a je nutné aplikovat požadavky ...
Provozováníkamerovýchsystémůhlediskazpracováníochranyosobníchúdajů

Provozování kamerových systémů z hlediska zpracování a ochrany osobních údajů
Červen 2024 # Odborný program Kamerové systémy jsou dnes rozšířeným nástrojem především pro zvýšení ochrany majetku, pro zvýšení bezpečnosti osob a využívají je jak veřejné instituce, tak soukromé společnosti či fyzické osoby. Při jejich používání ve většině případů dochází zároveň ke zpracování osobních údajů a je nutné aplikovat požadavky ...
Provozováníkamerovýchsystémůhlediskazpracováníochranyosobníchúdajů

Provozování kamerových systémů z hlediska zpracování a ochrany osobních údajů
Prosinec 2023 # Program semináře * Obecný úvod do problematiky (právo na soukromý, právo na ochranu osobních údajů), * jaké nové povinnosti podle GDPR se na provozovatele kamerových systémů vztahují, * ve kterých případech se GDPR nepoužije, * kdy je možné argumentovat osobní potřebou, * jaké právní důvody lze použít, ...
Provozováníkamerovýchsystémůhlediskazpracováníochranyosobníchúdajů

Jednotné environmentální stanovisko: nová právní úprava ochrany životního prostředí v řízeních podle stavebního zákona
Únor 2024 # Obsah semináře: * účel JES * předběžné informace pro účely JES * náležitosti žádosti o vydání JES * požadavek na předložení dokumentace k povolení záměru dle stavebního zákona, * postup vydání JES * základní obsah JES, jeho platnost a možnost změn * JES coby součást koordinovaného ...
Jednotnéenvironmentálnístanovisko:nováprávníúpravaochranyživotníhoprostředířízeníchpodlestavebníhozákona

Jednotné environmentální stanovisko: nová právní úprava ochrany životního prostředí v řízeních podle stavebního zákona
Duben 2024 # Obsah semináře: * účel JES * předběžné informace pro účely JES * náležitosti žádosti o vydání JES * požadavek na předložení dokumentace k povolení záměru dle stavebního zákona, * postup vydání JES * základní obsah JES, jeho platnost a možnost změn * JES coby součást koordinovaného ...
Jednotnéenvironmentálnístanovisko:nováprávníúpravaochranyživotníhoprostředířízeníchpodlestavebníhozákona

Jednotné environmentální stanovisko: nová právní úprava ochrany životního prostředí v řízeních podle stavebního zákona
Červen 2024 # Obsah semináře: * účel JES * předběžné informace pro účely JES * náležitosti žádosti o vydání JES * požadavek na předložení dokumentace k povolení záměru dle stavebního zákona, * postup vydání JES * základní obsah JES, jeho platnost a možnost změn * JES coby součást koordinovaného ...
Jednotnéenvironmentálnístanovisko:nováprávníúpravaochranyživotníhoprostředířízeníchpodlestavebníhozákona

Provozování kamerových systémů z hlediska zpracování a ochrany osobních údajů - ON-LINE
Duben 2024 # Odborný program Kamerové systémy jsou dnes rozšířeným nástrojem především pro zvýšení ochrany majetku, pro zvýšení bezpečnosti osob a využívají je jak veřejné instituce, tak soukromé společnosti či fyzické osoby. Při jejich používání ve většině případů dochází zároveň ke zpracování osobních údajů a je nutné aplikovat požadavky ...
ProvozováníkamerovýchsystémůhlediskazpracováníochranyosobníchúdajůON-LINE

Provozování kamerových systémů z hlediska zpracování a ochrany osobních údajů - ON-LINE
Červen 2024 # Odborný program Kamerové systémy jsou dnes rozšířeným nástrojem především pro zvýšení ochrany majetku, pro zvýšení bezpečnosti osob a využívají je jak veřejné instituce, tak soukromé společnosti či fyzické osoby. Při jejich používání ve většině případů dochází zároveň ke zpracování osobních údajů a je nutné aplikovat požadavky ...
ProvozováníkamerovýchsystémůhlediskazpracováníochranyosobníchúdajůON-LINE

Provozování kamerových systémů z hlediska zpracování a ochrany osobních údajů - ON-LINE
Prosinec 2023 # Program semináře * Obecný úvod do problematiky (právo na soukromý, právo na ochranu osobních údajů), * jaké nové povinnosti podle GDPR se na provozovatele kamerových systémů vztahují, * ve kterých případech se GDPR nepoužije, * kdy je možné argumentovat osobní potřebou, * jaké právní důvody lze použít, ...
ProvozováníkamerovýchsystémůhlediskazpracováníochranyosobníchúdajůON-LINE

Jednotné environmentální stanovisko: nová právní úprava ochrany životního prostředí v řízeních podle stavebního zákona - ON-LINE
Únor 2024 # Obsah semináře: * účel JES * předběžné informace pro účely JES * náležitosti žádosti o vydání JES * požadavek na předložení dokumentace k povolení záměru dle stavebního zákona, * postup vydání JES * základní obsah JES, jeho platnost a možnost změn * JES coby součást koordinovaného ...
Jednotnéenvironmentálnístanovisko:nováprávníúpravaochranyživotníhoprostředířízeníchpodlestavebníhozákonaON-LINE

Jednotné environmentální stanovisko: nová právní úprava ochrany životního prostředí v řízeních podle stavebního zákona - ON-LINE
Duben 2024 # Obsah semináře: * účel JES * předběžné informace pro účely JES * náležitosti žádosti o vydání JES * požadavek na předložení dokumentace k povolení záměru dle stavebního zákona, * postup vydání JES * základní obsah JES, jeho platnost a možnost změn * JES coby součást koordinovaného ...
Jednotnéenvironmentálnístanovisko:nováprávníúpravaochranyživotníhoprostředířízeníchpodlestavebníhozákonaON-LINE

ochrany

Celkem: 13 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | ochrany





Počet kurzů: 111882
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net