SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; odpovědnosti

Školení: odpovědnosti

Celkem: 10 seminářů, kurzů a/nebo školení

Finanční ředitel jeho role a odpovědnosti
Září 2022 # Popis Finanční ředitel je lídr a klíčový manažer firmy. Záběr jeho činností a odpovědností se neustále rozšiřuje. Co všechno musí zvládnout a jaké jsou jeho role ? Na tuto otázku odpoví zkušení podnikoví praktici Jan Bolek a Jan Žižka na tomto kurzu. Zároveň nabídnou srovnání role manažera v korporátním prostředí a v ryze české společnosti. ...
Finančnířediteljehoroleodpovědnosti

Je možné změnit bydliště dítěte bez souhlasu druhého z rodičů či určit školu? Realizace rodičovské odpovědnosti i v procesních souvislostech
Srpen 2022 # Akreditace: MPSV - A2022 - 0081-SP - PC; Akreditováno pod názvem: Rodinné právo v procesních souvislostech MV - AK - PV-75 - 2022, Je možné změnit bydliště dítěte bez souhlasu druhého z rodičů či určit školu? Realizace rodičovské odpovědnosti i v procesních souvislostech Cíl semináře Cílem semináře je seznámit posluchače, jak s obsahem právních norem, tak s aktuálními problémy, které v současné praxi vznikají při jejich aplikaci. Na tyto problémy je jim současně nabídnuto řešení, které lze ...
možnézměnitbydlištědítětesouhlasudruhéhorodičůurčitškolu?Realizacerodičovskéodpovědnostiprocesníchsouvislostech

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
Říjen 2022 # Program semináře: * Východiska právní úpravy odpovědnosti za přestupky - odpovědnost za přestupek - odpovědnost za přestupek fyzické osoby - odpovědnost za přestupek právnické osoby - odpovědnost podnikající fyzické osoby za přestupek - okolnosti vylučující protiprávnost - ...
Zákonodpovědnostipřestupkyřízenínichzněnípozdějšíchpředpisů

Řízení o přestupcích podle správního řádu a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, včetně novely
Listopad 2022 # Program semináře: Východiska řízení o přestupcích * základní formy činnosti správních úřadů * zásady činnosti správních orgánů (stručná aplikace na řízení o přestupcích) * definice správních orgánů Řízení před orgánem I. stupně * oznamování přestupků - přijímání ...
Řízenípřestupcíchpodlesprávníhořáduzákonaodpovědnostipřestupkyřízenínichvčetněnovely

Zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenost s aplikací v praxi
Listopad 2022 # Program: * Rozsah působnosti zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (okruh správních deliktů, na které se nový zákon vztahuje, včetně přechodných ustanovení nového zákona, jakož i osobní, územní a časová působnost zákona) * Pojem přestupku a jednotlivé druhy přestupků - přestupky nepodnikajících fyzických ...
Zákonodpovědnostipřestupkyzákladyodpovědnostipřestupekzkušenostaplikacípraxi

Zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - zkušenosti s aplikací v praxi
Prosinec 2022 # Program: * Řízení o přestupcích a správní orgány příslušné k projednávání přestupků, vztah ke správnímu řádu * Postup před zahájením řízení o přestupku * Zahájení a průběh řízení o přestupku * Účastníci řízení o přestupku a další osoby vystupující v řízení * Zvláštní druhy řízení o přestupku * ...
Zákonodpovědnostipřestupkyřízenípřestupcíchzkušenostiaplikacípraxi

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů - ON-LINE
Říjen 2022 # Program semináře: * Východiska právní úpravy odpovědnosti za přestupky - odpovědnost za přestupek - odpovědnost za přestupek fyzické osoby - odpovědnost za přestupek právnické osoby - odpovědnost podnikající fyzické osoby za přestupek - okolnosti vylučující protiprávnost - ...
ZákonodpovědnostipřestupkyřízenínichzněnípozdějšíchpředpisůON-LINE

Řízení o přestupcích podle správního řádu a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, včetně novely - ON-LINE
Listopad 2022 # Program semináře: Východiska řízení o přestupcích * základní formy činnosti správních úřadů * zásady činnosti správních orgánů (stručná aplikace na řízení o přestupcích) * definice správních orgánů Řízení před orgánem I. stupně * oznamování přestupků - přijímání ...
ŘízenípřestupcíchpodlesprávníhořáduzákonaodpovědnostipřestupkyřízenínichvčetněnovelyON-LINE

Zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenost s aplikací v praxi - ON-LINE
Listopad 2022 # Program: * Rozsah působnosti zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (okruh správních deliktů, na které se nový zákon vztahuje, včetně přechodných ustanovení nového zákona, jakož i osobní, územní a časová působnost zákona) * Pojem přestupku a jednotlivé druhy přestupků - přestupky nepodnikajících fyzických ...
ZákonodpovědnostipřestupkyzákladyodpovědnostipřestupekzkušenostaplikacípraxiON-LINE

Zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - zkušenosti s aplikací v praxi - ON-LINE
Prosinec 2022 # Program: * Řízení o přestupcích a správní orgány příslušné k projednávání přestupků, vztah ke správnímu řádu * Postup před zahájením řízení o přestupku * Zahájení a průběh řízení o přestupku * Účastníci řízení o přestupku a další osoby vystupující v řízení * Zvláštní druhy řízení o přestupku * ...
ZákonodpovědnostipřestupkyřízenípřestupcíchzkušenostiaplikacípraxiON-LINE

odpovědnosti

Celkem: 10 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | odpovědnosti

Počet kurzů: 102532
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde