SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; opatrovníka

Školení: opatrovníka

Celkem: 2 seminářů, kurzů a/nebo školení

OSPOD a jeho funkce kolizního opatrovníka
Červen 2023 # Akreditace: MPSV - A2020 - 0776-SP - VP, Akreditováno pod názvem: Problematika péče o dítě ve smyslu úprav výchovy v souvislosti s výkonem kolizního opatrovnictví MV - AK - PV-211 - 2022, OSPOD a jeho funkce kolizního opatrovníka (webinář) Účastníci kurzu budou teoreticky seznámeni se základními oblastmi problematiky péče o dítě v případě rozvodu či rozchodu rodičů v kontextu sociální práce s rodinou. Lektor se zaměří zejména na oblast výživného, střídavou péči a kolizního opatrovnictví; ...
OSPODjehofunkcekolizníhoopatrovníka

Právní jednání opatrovníka za opatrovance ve specifických oblastech každodenního života
Červen 2023 # Akreditace: MV - AK - PV-662 - 2022, Právní jednání opatrovníka za opatrovance ve specifických oblastech každodenního života (webinář) Cíl semináře Seznámit vedoucí pracovníky a pracovníky v sociální oblasti s praktickými procesy v problematice veřejného opatrovnictví s důrazem na právní jednání opatrovníka za opatrovance. Dozví se, mimo jiné, odpovědi na často kladené otázky z předchozích seminářů, jako např.:   *Může opatrovník za opatrovance podepsat pracovní smlouvu? *Je jednání na ...
Právníjednáníopatrovníkaopatrovancespecifickýchoblastechkaždodenníhoživota

opatrovníka

Celkem: 2 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | opatrovníka

Počet kurzů: 108112
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net