SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # ��kolen��; operativn��

Kurzy: operativn��

Celkem: 4 seminářů, kurzů a/nebo školení

Majetek dle IFRS včetně IFRS 16 (operativní leasing)
Červen 2023 # Na semináři budete seznámeni s jednotlivými standardy IFRS týkajících se majetku a operativního leasingu. Dozvíte se jak teoretické znalosti, tak i praktické příklady aplikace mezinárodních standardů na jednotlivé položky majetku. Obdržíte skripta včetně příkladů, které budou na kurzu řešeny a vysvětleny. Procvičíte si teoretické znalosti, které následně budete aplikovat na konkrétní praktické příklady. Naučíte se rozlišovat rozdíly mezi vykazováním dle IFRS a ČÚS. Získáte jistotu v oblasti ...
MajetekIFRSvčetněIFRSoperativníleasing

Majetek dle IFRS včetně IFRS 16 (operativní leasing)
Červen 2023 # Na semináři budete seznámeni s jednotlivými standardy IFRS týkajících se majetku a operativního leasingu. Dozvíte se jak teoretické znalosti, tak i praktické příklady aplikace mezinárodních standardů na jednotlivé položky majetku. Obdržíte skripta včetně příkladů, které budou na kurzu řešeny a vysvětleny. Procvičíte si teoretické znalosti, které následně budete aplikovat na konkrétní praktické příklady. Naučíte se rozlišovat rozdíly mezi vykazováním dle IFRS a ČÚS. Získáte jistotu v oblasti ...
MajetekIFRSvčetněIFRSoperativníleasing

SCC – školení a uznávaná zkouška pro vedoucí operativní pracovníky [Dok. 017]
Únor 2023 # =gt; Získáte znalosti dle požadavků systému bezpečnosti podle SCC a praxí ověřené know-how v oblasti BOZP, ochrany zdraví a přírodního prostředí. Absolvováním školení splníte vstupní požadavek jako náhradu za chybějící vzdělání ve smyslu německého zákona o odborném vzdělávání [BBiG] pro účast na zkoušce. Zakončení: provedení zkoušky dle Dok. 017 normativního SCC nařízení - verze 2011 akreditovaným certifikačním místem pro personál s platností certifikátu 10 ...
školeníuznávanázkouškavedoucíoperativnípracovníkyDok017

SCC – školení a uznávaná zkouška pro pracovníky operativní úrovně [Dok. 018]
Únor 2023 # Otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou obecně upraveny Zákoníkem práce [Zákon č. 262 - 2006 Sb.]. Ten ukládá celou řadu povinností a oprávnění zaměstnavatelům, ale i zaměstnancům a odborovým organizacím. Povinnosti zaměstnavatele jsou přitom přirozeně nejrozsáhlejší.Zajištění zdravého a bezpečného pracoviště a maximální možné vyloučení zdravotních a bezpečnostních rizik patří mezi základní povinnosti každého pracovníka podniku; povinností managementu je dosáhnout norem bezpečnosti a ...
školeníuznávanázkouškapracovníkyoperativníúrovněDok018

operativn��

Celkem: 4 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | operativn��

Počet kurzů: 105606
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net