SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; opravy

Kurzy: opravy

Celkem: 8 seminářů, kurzů a/nebo školení

Jak vyřešit reklamace a provádět opravy v RÚIAN?
Listopad 2022 # Akreditace: MV - Problematika RÚIAN, adres a územní identifikace (webinář AK - PV-198 - 2021 Cíl semináře Seminář je zaměřen na vysvětlení problematiky územní identifikace v ČR, editaci údajů, postupu řešení reklamací a opravu chyb v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN), prostřednictvím Informačního systému územní identifikace (ISÚI). Hlavním cílem semináře je editorům RÚIAN z obcí a stavebních úřadů popsat a vysvětlit nejobvyklejší postupy při řešení různých ...
vyřešitreklamaceprovádětopravyRÚIAN?

Technické zhodnocení a opravy – účetní a daňový pohled
Leden 2023 # Seminář se zabývá objasněním rozdílu mezi technickým zhodnocením a opravou majetku, a to jak ve vztahu k daním z příjmů a dani z přidané hodnoty, tak ve vztahu k účetnictví podnikatelů. Pozornost bude věnována také judikatuře a výkladovým stanoviskům Finanční správy. * • vymezení základních pojmů – věc, součást věci, příslušenství věci, • obchodní majetek, • (dlouhodobý) hmotný a nehmotný majetek, • rozdíl mezi udržováním a opravami hmotného majetku, ...
Technickézhodnoceníopravyúčetnídaňovýpohled

Technické zhodnocení a opravy – účetní a daňový pohled
Leden 2023 # Seminář se zabývá objasněním rozdílu mezi technickým zhodnocením a opravou majetku, a to jak ve vztahu k daním z příjmů a dani z přidané hodnoty, tak ve vztahu k účetnictví podnikatelů. Pozornost bude věnována také judikatuře a výkladovým stanoviskům Finanční správy. * • vymezení základních pojmů – věc, součást věci, příslušenství věci, • obchodní majetek, • (dlouhodobý) hmotný a nehmotný majetek, • rozdíl mezi udržováním a opravami hmotného majetku, ...
Technickézhodnoceníopravyúčetnídaňovýpohled

TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ A OPRAVY MAJETKU - účetní a daňové aspekty
Březen 2023 # Finanční účetnictví # Vysvětlit rozdíl mezi opravou (jednorázový náklad) a technickým zhodnocením (náklad v poměrné výši formou odpisu). obsah Daňový pohled Vymezení základních pojmů a vzájemné vazby, včetně vazby na občanský zákoník Věc, součást věci, příslušenství věci Movité a nemovité věci Obchodní majetek (Dlouhodobý) hmotný a nehmotný majetek Rozdíl mezi udržováním a opravami hmotného majetku Odlišnost vymezení ...
TECHNICKÉZHODNOCENÍOPRAVYMAJETKUúčetnídaňovéaspekty

TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ A OPRAVY MAJETKU - účetní a daňové aspekty
Červen 2023 # Finanční účetnictví # Vysvětlit rozdíl mezi opravou (jednorázový náklad) a technickým zhodnocením (náklad v poměrné výši formou odpisu). obsah Daňový pohled Vymezení základních pojmů a vzájemné vazby, včetně vazby na občanský zákoník Věc, součást věci, příslušenství věci Movité a nemovité věci Obchodní majetek (Dlouhodobý) hmotný a nehmotný majetek Rozdíl mezi udržováním a opravami hmotného majetku Odlišnost vymezení ...
TECHNICKÉZHODNOCENÍOPRAVYMAJETKUúčetnídaňovéaspekty

Opravy a technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku z pohledu daňových a účetních předpisů
Červen 2023 # Odborný program semináře: * Právní předpisy, pomůcky a další zdroje k čerpání informací * Definice opravy hmotného majetku * Opravy na majetku vlastním, opravy na majetku pronajatém * Tvorba a čerpání rezervy na opravy HM * Technické zhodnocení majetku ve světle účetních předpisů * Technické ...
Opravytechnickézhodnoceníhmotnéhonehmotnéhomajetkupohledudaňovýchúčetníchpředpisů

Opravy a technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku z pohledu daňových a účetních předpisů - ON-LINE
Červen 2023 # Odborný program semináře: * Právní předpisy, pomůcky a další zdroje k čerpání informací * Definice opravy hmotného majetku * Opravy na majetku vlastním, opravy na majetku pronajatém * Tvorba a čerpání rezervy na opravy HM * Technické zhodnocení majetku ve světle účetních předpisů * Technické ...
OpravytechnickézhodnoceníhmotnéhonehmotnéhomajetkupohledudaňovýchúčetníchpředpisůON-LINE

OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ hmotného a nehmotného majetku
Květen 2023 # Finanční účetnictví # Určeno pro pracovníky ekonomických i technických úseků. Seminář bude veden ve znění právních předpisů platných pro rok 2023. Seminář je postaven na maximálním množství konkrétních případů a jejich variant s rozšířeným prostorem pro problematiku různých zásahů na nemovitostech. obsah Právní předpisy, pomůcky a další zdroje k čerpání informací Definice opravy hmotného a nehmotného majetku Opravy na majetku vlastním , ...
OPRAVYTECHNICKÉZHODNOCENÍhmotnéhonehmotnéhomajetku

opravy

Celkem: 8 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | opravy

Počet kurzů: 104297
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net