SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; osob

Kurzy: osob

Celkem: 70 seminářů, kurzů a/nebo školení

Daň z příjmů právnických osob - online kurz
Listopad 2023 # Cíle kurzu: V tomto online kurzu získáte znalosti z oblasti daň z příjmů právnických osob. Kurz obsahuje 21 videí, ve kterých Vám problematiku srozumitelnou formou vysvětlí daňový poradce. Popis: Kurz je určen všem, kteří se chtějí naučit problematiku DPPO a mají alespoň částečné znalosti účetnitví. těm, co chtějí DPPO studovat online . Obsah Kurz obsahuje tato témata Poplatník daně a předmět daně Uznatelnost nákladů Paušální výdaje na ...
příjmůprávnickýchosobonlinekurz

Daň z příjmů fyzických osob - online kurz
Listopad 2023 # Cíle kurzu: V tomto online kurzu získáte znalosti z oblasti daň z příjmů fyzických osob. Kurz obsahuje videa, ve kterých Vám naši daňoví poradci vysvětlí problematiku srozumitelnou formou. Popis: Kurz je určen všem, kteří se chtějí  naučit problematiku DPFO a chtějí studovat online . Obsah Kurz obsahuje tato témata Předmět daně Příjmy ze samostatné činnosti Příjmy z podnikání a nájmu Nezdanitelné části základu daně Slevy na dani ...
příjmůfyzickýchosobonlinekurz

Akreditovaný program: Kouč se zaměřením na osobní rozvoj (skupina B)
Leden 2024 # U účastníků po absolvování tohoto kurzu dochází k velkému osobnímu růstu, který má pozitivní vliv na jejich další práci i osobní život. Při tvorbě koncepce jsme vyšly z moderních poznatků psychologie, neurověd, NLP, mindfulness a práce s podvědomím. Kurz je tedy postaven na základě našich dlouhodobých lektorských prací se skupinami a týmy v různém firemním prostředí a také na praktických zkušenostech s individuálními klienty – a to jak v koučinku, tak v psychologickém poradenství. Lektorky ...
Akreditovanýprogram:Koučzaměřenímosobnírozvojskupina

Akreditovaný program: Kouč se zaměřením na osobní rozvoj (skupina B)
Leden 2024 # U účastníků po absolvování tohoto kurzu dochází k velkému osobnímu růstu, který má pozitivní vliv na jejich další práci i osobní život. Při tvorbě koncepce jsme vyšly z moderních poznatků psychologie, neurověd, NLP, mindfulness a práce s podvědomím. Kurz je tedy postaven na základě našich dlouhodobých lektorských prací se skupinami a týmy v různém firemním prostředí a také na praktických zkušenostech s individuálními klienty – a to jak v koučinku, tak v psychologickém poradenství. Lektorky ...
Akreditovanýprogram:Koučzaměřenímosobnírozvojskupina

Emoční inteligence a její využití v profesním a osobním životě – dvoudenní seminář
Prosinec 2023 # Uvědomíte si význam emocí ve vašem profesním i osobním životě. Zlepšíte svoji schopnost zvládat vlastní emoce i emoce druhých lidí a účinně s nimi pracovat. Seznámíte se s projevy emoční inteligence a naučíte se tyto projevy analyzovat. Zlepšíte schopnost komunikovat empaticky a předejít tak náročným a konfliktním situacím. * • emoční inteligence – čtyři dovednosti emoční inteligence, • emoční únos, • vztah IQ (inteligence rozumové) a EQ (inteligence emoční), ...
Emočníinteligencejejívyužitíprofesnímosobnímživotědvoudenníseminář

4 TYPOLOGIE OSOBNOSTI - - efektivní způsoby jednání a spolupráce s různými typy lidí - 2denní
Srpen 2024 # Rozvoj osobnosti # Všechny, kteří se chtějí podívat na rozmanitost lidských povah a projevů a lépe tak pochopit jednání lidí, se kterými přicházejí do kontaktu nebo je řídí a vedou Všechny, kteří při své práci potřebují rychle odhadnout typ člověka ohledně pracovního chování i osobnostního projevu tak, aby jedinec např. zapadl do stávajícího týmu Všechny, kteří nechtějí být později nemile překvapení tím, jak se v odhadu druhých zmýlili ...
TYPOLOGIEOSOBNOSTIefektivnízpůsobyjednáníspoluprácerůznýmitypylidí2denní

Trénink jednání a komunikace s komplikovanými osobami - Jak se nenechat vyvést z rovnováhy
Prosinec 2023 # Vyzkoušejte si a natrénujte jednání s „vaší“ komplikovanou osobou Setkáváte se v osobních i pracovních vztazích s lidmi, se kterými není vždy lehké vyjít? Jaké jsou motivy lidí, kteří dělají při jednání potíže? Jak podat negativní zpětnou vazbu obtížnému partnerovi a žádat změnu jeho chování? Jak a zda vůbec reagovat na osobní útoky? ...
Tréninkjednáníkomunikacekomplikovanýmiosobaminenechatvyvéstrovnováhy

8 disciplín osobní produktivity - Dvoudenní školení funkčních návyků pro dlouhodobé výsledky v práci i mimo ni
Červen 2024 # Čeká Vás zasvěcení do osvědčených disciplín pro lepší osobní produktivitu a efektivitu. Proč je tak důležité ohlednout se za organizací úkolů, optimalizací práce, delegování a  automatizací. Proč dát důraz na priority a plánování, ale také na dobíjení fyzických i mentálních baterek a soustředění? Na kurzu si také projdete konkrétní osvědčené ...
disciplínosobníproduktivityDvoudenníškolenífunkčníchnávykůdlouhodobévýsledkyprácimimo

Účetnictví právnických osob, daň z příjmů a DPH v roce 2024
Leden 2024 # Účastí na celém cyklu seminářů získáte ucelené a praktické informace o změnách nejdůležitějších účetních a daňových předpisů platných pro rok 2024. Seznámíte se také s dopady posledních tzv. Daňových balíčků do praxe právnických osob. * Program: 1. seminář 8. 1. 2024; 9:00–16:00 • Daň z přidané hodnoty pro rok 2024 • Bc. Marta Šťastná • aktuální stav legislativy pro rok 2025, • problematická ustanovení aktuálních novel, • nové závěry koo...
Účetnictvíprávnickýchosobpříjmůroce2024

Účetnictví právnických osob, daň z příjmů a DPH v roce 2024
Leden 2024 # Účastí na celém cyklu seminářů získáte ucelené a praktické informace o změnách nejdůležitějších účetních a daňových předpisů platných pro rok 2024. Seznámíte se také s dopady posledních tzv. Daňových balíčků do praxe právnických osob. * Program: 1. seminář 8. 1. 2024; 9:00–16:00 • Daň z přidané hodnoty pro rok 2024 • Bc. Marta Šťastná • aktuální stav legislativy pro rok 2025, • problematická ustanovení aktuálních novel, • nové závěry koo...
Účetnictvíprávnickýchosobpříjmůroce2024

Daň z příjmů fyzických osob v praktických příkladech včetně jejího obhájení před finančním úřadem
Únor 2024 # Dvoudenní kurz. V jeho první části budou vypracovávány praktické příklady na daň z příjmů fyzických osob, ve druhé části se pak posluchači seznámí s tím, jak vykázanou daň obhájit před finančním úřadem. * 1. den Příklady daně z příjmů fyzických osob • základ daně, • osvobození starobních důchodů, • autorské honoráře, • příjmy ze závislé činnosti a některá plnění pro zaměstnance, • přerušení podnikání, • zálohy, které nebyly do konce roku ...
příjmůfyzickýchosobpraktickýchpříkladechvčetnějejíhoobhájenípředfinančnímúřadem

Daň z příjmů fyzických osob v praktických příkladech včetně jejího obhájení před finančním úřadem
Únor 2024 # Dvoudenní kurz. V jeho první části budou vypracovávány praktické příklady na daň z příjmů fyzických osob, ve druhé části se pak posluchači seznámí s tím, jak vykázanou daň obhájit před finančním úřadem. * 1. den Příklady daně z příjmů fyzických osob • základ daně, • osvobození starobních důchodů, • autorské honoráře, • příjmy ze závislé činnosti a některá plnění pro zaměstnance, • přerušení podnikání, • zálohy, které nebyly do konce roku ...
příjmůfyzickýchosobpraktickýchpříkladechvčetnějejíhoobhájenípředfinančnímúřadem

osob

Celkem: 70 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | osob

Počet kurzů: 111594
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net