SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; osobní

Kurzy: osobní

Celkem: 21 seminářů, kurzů a/nebo školení

OBSLUHA OSOBNÍHO POČÍTAČE
Červenec 2024 # Po úspěšném absolvování kurzu Obsluha osobního počítače absolvent zná obsluhu osobního počítače, ovládá orientaci v terminologii, umí ovládat MS Windows, zná základní návyky práce se soubory a adresáři, má znalost textového editoru MS Word, tabulkového procesoru MS Excel, prezentačního softwaru MS PowerPoint. Umí obsluhovat a vyhledávat na internetu, umí si založit a používat emailovou poštu. Zná problematiku virů a ochrany proti ...
OBSLUHAOSOBNÍHOPOČÍTAČE

Cesta k osobní efektivitě
Červenec 2024 # Školení „Cesta k osobní efektivitě“ je zaměřené na propojení měkkých a IT dovedností. Obvykle jsou školení zaměřená pouze na jednu část - na Time management nebo na práci s programem Outlook a mobilními elektronickými nástroji. Naše školení „Cesta k osobní efektivitě“ se zaměřuje na obě tyto části a ukazuje posluchačům, jakým způsobem znalosti z těchto oborů propojit. Školení je určené každému, kdo se chce naučit plánovat svůj čas a být v životě efektivní za pomoci moderních elektronických ...
Cestaosobníefektivitě

8 disciplín osobní produktivity - Dvoudenní školení funkčních návyků pro dlouhodobé výsledky v práci i mimo ni
Září 2024 # Čeká Vás zasvěcení do osvědčených disciplín pro lepší osobní produktivitu a efektivitu. Proč je tak důležité ohlednout se za organizací úkolů, optimalizací práce, delegování a  automatizací. Proč dát důraz na priority a plánování, ale také na dobíjení fyzických i mentálních baterek a soustředění? Na kurzu si také projdete konkrétní osvědčené ...
disciplínosobníproduktivityDvoudenníškolenífunkčníchnávykůdlouhodobévýsledkyprácimimo

ZÁKLADY OBSLUHY OSOBNÍHO POČÍTAČE
Září 2024 # Po úspěšném absolvování kurzu Základy obsluhy osobního počítače absolvent získá základní znalost obsluhy osobního počítače, ovládá orientaci v terminologii, umí základy ovládání MS Windows, zná základní návyky práce se soubory a adresáři, má znalost textového editoru MS Word do úrovně základ. používání. Umí obsluhovat a vyhledávat na internetu, umí si založit a používat e-mailovou ...
ZÁKLADYOBSLUHYOSOBNÍHOPOČÍTAČE

Time, priority and self management - Self management pro osobní a kariérní úspěch
Srpen 2024 # Moderní time management pro pokročilé, náročné a zvídavé Nestíháte? Chtěli byste vědět, jak lépe nakládat se svým časem, prioritami a energií? Jak být spokojenější v tom jednoduchém slova smyslu? A jak pro sebe najít ten ideální work & life balance? Vydejte se cestou mimořádné produktivity a efektivity. Naučte se ovládat svůj čas namísto ...
TimepriorityselfmanagementSelfosobníkariérníúspěch

Kamerové systémy v souladu s novou metodikou Úřadu pro ochranu osobních údajů
Červenec 2024 # Tento seminář vás provede novou metodikou Úřadu pro ochranu osobních údajů ke kamerovým systémům a naučí Vás porozumět celému tématu tak, abyste byli připraveni správně a souladně nastavit Váš kamerový systém a obstáli při případné kontrole z Úřadu. Jak si správně nastavit provoz kamerových systémů, abyste dodrželi pravidla GDPR? Zájem veřejnosti týkající se ochrany jejího soukromí při zpracování osobních údajů kamerami nyní opět stoupá. I proto Úřad pro ochranu osobních údajů vydal dne ...
KamerovésystémysouladunovoumetodikouÚřaduochranuosobníchúdajů

Osobní agenda zaměstnanců v pracovněprávních vztazích z pohledu GDPR a praxe
Srpen 2024 # Na semináři se seznámíte s novinkami spojenými s účinností GDPR v personální praxi, zjistíte, že GDPR lze zvládnout i ve vztahu ke zpracování osobních dat zaměstnanců. * Problematika osobních údajů zaměstnanců v roce 2024 a GDPR: • principy rovnováhy mezi oprávněnými zájmy zaměstnance a zaměstnavatele – základní zásady a regulace, • nové informační technologie a zpracování dat zaměstnanců, • základní právní rámec ochrany dat zaměstnanců, • ...
OsobníagendazaměstnancůpracovněprávníchvztazíchpohleduGDPRpraxe

Osobní agenda zaměstnanců v pracovněprávních vztazích z pohledu GDPR a praxe
Srpen 2024 # Na semináři se seznámíte s novinkami spojenými s účinností GDPR v personální praxi, zjistíte, že GDPR lze zvládnout i ve vztahu ke zpracování osobních dat zaměstnanců. * Problematika osobních údajů zaměstnanců v roce 2024 a GDPR: • principy rovnováhy mezi oprávněnými zájmy zaměstnance a zaměstnavatele – základní zásady a regulace, • nové informační technologie a zpracování dat zaměstnanců, • základní právní rámec ochrany dat zaměstnanců, • ...
OsobníagendazaměstnancůpracovněprávníchvztazíchpohleduGDPRpraxe

Osobní agenda zaměstnanců v pracovněprávních vztazích z pohledu zaměstnavatelů – prakticky v roce 2024
Listopad 2024 # Na semináři se podrobně a prakticky seznámíte s danou problematikou. Propojíme teoretickou roviny a reálnou praxí ve firmách z pohledu GDPR , zákoníku práce a dalších pracovně právních předpisů souvisejících. Podrobně bude vymezen rámec možností a povinností s tím souvisejících pro řádnou a možnou archivaci osobní dat a dokumentů stávajících a bývalých zaměstnanců. * Problematika osobních údajů zaměstnanců v roce 2024 a GDPR: • principy rovnováhy mezi ...
Osobníagendazaměstnancůpracovněprávníchvztazíchpohleduzaměstnavatelůpraktickyroce2024

Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot
Říjen 2024 # Na praktických příkladech si procvičíte problematiku srážek ze mzdy, jak postupovat v případě exekuce či osobního bankrotu zaměstnance. Lektorka vás upozorní na nejčastější chyby při provádění exekučních srážek. * • právní předpisy upravující postup při provádění srážek ze mzdy, • příjmy, z nichž se srážky provádějí, • čistá mzda, srážky bez souhlasu zaměstnance a se souhlasem zaměstnance (dohoda uzavřená podle § 2045 OZ), • srážky přednostní a ...
Srážkymzdyexekuceosobníbankrot

Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot
Říjen 2024 # Na praktických příkladech si procvičíte problematiku srážek ze mzdy, jak postupovat v případě exekuce či osobního bankrotu zaměstnance. Lektorka vás upozorní na nejčastější chyby při provádění exekučních srážek. * • právní předpisy upravující postup při provádění srážek ze mzdy, • příjmy, z nichž se srážky provádějí, • čistá mzda, srážky bez souhlasu zaměstnance a se souhlasem zaměstnance (dohoda uzavřená podle § 2045 OZ), • srážky přednostní a ...
Srážkymzdyexekuceosobníbankrot

Ochrana osobních údajů a archivace dat ve mzdové a personální agendě – zkušenosti z praxe
Listopad 2024 # Na semináři se seznámíte s ochranou osobních údajů a s dopady obecného nařízení EU, známého pod zkratkou GPPR, které nabylo účinnosti v květnu 2018, do mzdové a personální agendy. Získáte informace, kdy je třeba ustanovit funkci pověřence, jakými formami lze pověřence ustanovit, kdy je nutné mít souhlas se zpracováním osobních údajů, kdy je to nadbytečné, co je citlivý osobní údaj a jak je nutné s ním zacházet. Dozvíte se, kdy je nutné zpracovávat záznamy o zpracování a obdržíte vzory ...
Ochranaosobníchúdajůarchivacemzdovépersonálníagendězkušenostipraxe

osobní

Celkem: 21 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | osobní

Počet kurzů: 125145
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net