SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; příjmů

Kurzy: příjmů

Celkem: 37 seminářů, kurzů a/nebo školení

Daň z příjmů právnických osob - online kurz
Září 2023 # Cíle kurzu: V tomto online kurzu získáte znalosti z oblasti daň z příjmů právnických osob. Kurz obsahuje 21 videí, ve kterých Vám problematiku srozumitelnou formou vysvětlí daňový poradce. Popis: Kurz je určen všem, kteří se chtějí naučit problematiku DPPO a mají alespoň částečné znalosti účetnitví. těm, co chtějí DPPO studovat online . Obsah Kurz obsahuje tato témata Poplatník daně a předmět daně Uznatelnost nákladů Paušální výdaje na ...
příjmůprávnickýchosobonlinekurz

Daň z příjmů fyzických osob - online kurz
Září 2023 # Cíle kurzu: V tomto online kurzu získáte znalosti z oblasti daň z příjmů fyzických osob. Kurz obsahuje videa, ve kterých Vám naši daňoví poradci vysvětlí problematiku srozumitelnou formou. Popis: Kurz je určen všem, kteří se chtějí  naučit problematiku DPFO a chtějí studovat online . Obsah Kurz obsahuje tato témata Předmět daně Příjmy ze samostatné činnosti Příjmy z podnikání a nájmu Nezdanitelné části základu daně Slevy na dani ...
příjmůfyzickýchosobonlinekurz

Hmotný a nehmotný majetek z pohledu účetnictví, daní z příjmů a DPH – speciálka pro praktiky
Říjen 2023 # Předmětem semináře je podrobný a komplexní pohled na problematiku majetku – hmotného, nehmotného, drobného – z hlediska daně z příjmů, daně z přidané hodnoty a účetnictví. Oblast majetku je tradičně oblastí způsobující v daňové oblasti nejvíce problémů s nemalými dopady a v posledních letech prochází celou řadou významných změn. Představíme nové informace GFŘ, novou judikaturu, pokyn D-59 atd. Důraz bude kladen vedle standardních operací s majetkem na složitější situace, které budou ...
Hmotnýnehmotnýmajetekpohleduúčetnictvídanípříjmůspeciálkapraktiky

Hmotný a nehmotný majetek z pohledu účetnictví, daní z příjmů a DPH – speciálka pro praktiky
Říjen 2023 # Předmětem semináře je podrobný a komplexní pohled na problematiku majetku – hmotného, nehmotného, drobného – z hlediska daně z příjmů, daně z přidané hodnoty a účetnictví. Oblast majetku je tradičně oblastí způsobující v daňové oblasti nejvíce problémů s nemalými dopady a v posledních letech prochází celou řadou významných změn. Představíme nové informace GFŘ, novou judikaturu, pokyn D-59 atd. Důraz bude kladen vedle standardních operací s majetkem na složitější situace, které budou ...
Hmotnýnehmotnýmajetekpohleduúčetnictvídanípříjmůspeciálkapraktiky

Roční zúčtování a vyúčtování příjmů zaměstnanců za rok 2023, změny ve mzdách a pojistném pro rok 2024
Říjen 2023 # Seminář vás provede uzavřením roku 2023, ročním zúčtováním, potřebnými formuláři i principy elektronického podání. Odnesete si znalosti o vyúčtování zálohové a srážkové daně a s lektorkou projdete praktické příklady na vyplnění tiskopisů a na roční zúčtování zaměstnanců. Seznámíte se také se změnami v dani z příjmů ze závislé činnosti a v souvisejících předpisech pro rok 2024. * • uzavření roku 2023, roční zúčtování zaměstnanců, formuláře, elektronická podání, ...
Ročnízúčtovánívyúčtovánípříjmůzaměstnanců2023změnymzdáchpojistném2024

Roční zúčtování a vyúčtování příjmů zaměstnanců za rok 2023, změny ve mzdách a pojistném pro rok 2024
Říjen 2023 # Seminář vás provede uzavřením roku 2023, ročním zúčtováním, potřebnými formuláři i principy elektronického podání. Odnesete si znalosti o vyúčtování zálohové a srážkové daně a s lektorkou projdete praktické příklady na vyplnění tiskopisů a na roční zúčtování zaměstnanců. Seznámíte se také se změnami v dani z příjmů ze závislé činnosti a v souvisejících předpisech pro rok 2024. * • uzavření roku 2023, roční zúčtování zaměstnanců, formuláře, elektronická podání, ...
Ročnízúčtovánívyúčtovánípříjmůzaměstnanců2023změnymzdáchpojistném2024

Daň z příjmů fyzických osob včetně problematických aspektů paušální daně
Prosinec 2023 # Na semináři se dozvíte vše, co je potřeba znát ke správnému určení daňové povinnosti OSVČ, a dalších osob, které mají i jiné příjmy než ze zaměstnání. * • zdaňované příjmy a jejich rozdělení do § 6-10, • pojem samostatné činnosti, pronájmu, příležitostné činnosti pro účely ZDP, • obchodní majetek fyzické osoby (pohled daně z příjmu, pohled zákona DPH a pohled občanského zákoníku), • vykazování skutečných výdajů a paušálních výdajů a přechod mezi těmito ...
příjmůfyzickýchosobvčetněproblematickýchaspektůpaušálnídaně

Uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) u právnických osob ve znění zákona o daních z příjmů platného pro rok 2023
Říjen 2023 # Odborný program semináře: * Obecné principy transformace výsledku hospodaření na základ daně * Základní charakteristika daňových připočitatelných a odčitatelných položek * Daňově účinné náklady: - výdaje (náklady) související s podnikáním dle § 24 odst. 1 ZDP - výdaje (náklady) speciálně definované v ...
Uznatelnéneuznatelnévýdajenákladyprávnickýchosobzněnízákonadaníchpříjmůplatného2023

Daň z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2023 a od roku 2024
Prosinec 2023 # Program semináře: * STANOVENÍ ZÁKLADU DANĚ - výsledek hospodaření před zdaněním * POLOŽKY ZVYŠUJÍCÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ – povinnost dodanění neuhrazených závazků, pohledávky ze smluvních sankcí, daňové dopady změny účetní metody na základ daně, daňové dopady oprav účtování v předchozích letech, daňové důsledky dohody o ...
příjmůprávnickýchosobzdaňovacíobdobíroku20232024

Účetnictví, daň z příjmů, DPH pro společenství vlastníků jednotek – aktuálně a novinky pro rok 2024
Prosinec 2023 # Na semináři budete seznámeni s daňovými a účetními souvislostmi fungování SVJ a se souvisejícími povinnostmi ve vztahu ke správci daně. Přínosem je komplexní pohled na daňovou a účetní problematiku jak z pohledu samotného SVJ (jeho statutárních orgánů), tak z pohledu jednotlivých vlastníků, praktické ukázky některých postupů na příkladech nebo zdůraznění aktuálních výkladů a novinek ve vztahu k probírané problematice. * • společenství vlastníků jednotek v pozici účetní ...
Účetnictvípříjmůspolečenstvívlastníkůjednotekaktuálněnovinky2024

Účetnictví, daň z příjmů, DPH pro společenství vlastníků jednotek – aktuálně a novinky pro rok 2024
Prosinec 2023 # Na semináři budete seznámeni s daňovými a účetními souvislostmi fungování SVJ a se souvisejícími povinnostmi ve vztahu ke správci daně. Přínosem je komplexní pohled na daňovou a účetní problematiku jak z pohledu samotného SVJ (jeho statutárních orgánů), tak z pohledu jednotlivých vlastníků, praktické ukázky některých postupů na příkladech nebo zdůraznění aktuálních výkladů a novinek ve vztahu k probírané problematice. * • společenství vlastníků jednotek v pozici účetní ...
Účetnictvípříjmůspolečenstvívlastníkůjednotekaktuálněnovinky2024

DANĚ Z PŘÍJMŮ 2023 - 2024 v příkladech - - aktuality a nejčastější chyby
Leden 2024 # Daně # Určeno pro účetní a vedoucí pracovníky ekonomických útvarů. Cíl Poskytnout účastníkům přehledné informace o změnách z hlediska daní z příjmů platných pro rok 2024 a častých chybách zjištěných při kontrolách účetnictví a daních z příjmů i při auditech za rok 2023, a to zejména z pohledu podnikatelů. Obsah Daň z příjmů fyzických osob Předmět daně z příjmů fyzických osob Osvobození od daně z příjmů fyzických osob vč. ...
DANĚPŘÍJMŮ20232024příkladechaktualitynejčastějšíchyby

příjmů

Celkem: 37 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | příjmů

Počet kurzů: 109737
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net