SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; přírody

Kurzy: přírody

Celkem: 1 seminářů, kurzů a/nebo školení

Kácení dřevin rostoucích mimo les a zákon o ochraně přírody a krajiny z pohledu MŽP
Červen 2023 # Akreditace: MV - AK - PV-523 - 2017; Ochrana a kácení dřevin rostoucích mimo les Cíl semináře Dřeviny, které rostou mimo lesní pozemky, jsou dle zákona č. 114 - 1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, chráněny před poškozováním a ničením bez ohledu na jejich původ a druh. Péče o dřeviny je povinností vlastníka pozemku. Ke kácení těchto dřevin je nutné dle výše zmíněného zákona povolení, které vydává obecní úřad formou rozhodnutí. Právní úprava však stanovuje výjimky.   Tato problematika však i ...
Kácenídřevinrostoucíchmimozákonochraněpřírodykrajinypohledu

přírody

Celkem: 1 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | přírody

Počet kurzů: 108121
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net