SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; překonat

Školení: překonat

Celkem: 3 seminářů, kurzů a/nebo školení

Sabotéři v naší hlavě - Jak jim porozumět a překonat negativní myšlenky a vzorce chování.
Září 2024 # Vždy je správný čas začít u sebe – najděte své sabotéry a zatočte s nimi Každý máme svůj kritický hlas, který nemilosrdně hodnotí naše každodenní rozhodování. Když řešíme nějaký konflikt nebo problém, když se nám aktuálně nedaří nebo přemýšlíme, co bude, hlavou se nám honí myšlenky, které negativně ovlivňují naše následné pocity, ...
Sabotéřinašíhlavěporozumětpřekonatnegativnímyšlenkyvzorcechování

Jak zdárně překonat krizová období psychického vývoje dítěte od prenatálního věku do dospívání?
Srpen 2024 # Akreditace: MPSV - A2021 - 0508-SP - VP; Základy práce s osobností dospívajících se zaměřením na vývojové etapy jejich života Každé dítě prochází ve svém vývoji určitými krizovými obdobími.   Která období lze považovat za krizová ve vývoji dítěte a dospívajícího? Jak reagovat na problémy dětí a dospívajících a jakou formou je pomoci řešit? Co je podstatné pro vývoj dítěte v jednotlivých vývojových fázích? Co především formuje dítě v jeho vývoji?Možnosti prevence a intervence ze ...
zdárněpřekonatkrizováobdobípsychickéhovývojedítěteprenatálníhověkudospívání?

překonat

Celkem: 3 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | překonat

Počet kurzů: 138294
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net