SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; přestupky

Kurzy: přestupky

Celkem: 9 seminářů, kurzů a/nebo školení

Přestupky v silničním provozu se zaměřením na jejich prokazování v praxi
Srpen 2022 # Akreditace: MV - AK - PV-431 - 2022, Přestupky v silničním provozu se zaměřením na jejich prokazování v praxi (webinář) Cíl semináře Jeho cílem je prohloubení znalostí a zdokonalení orientace v příslušných právních předpisech, především v zákoně č. 361 - 2000 Sb., zákoně č. 250 - 2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákoně č. 500 - 2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na specifika řízení o přestupcích v silničním provozu, včetně procesních ...
Přestupkyv silničnímprovozuzaměřenímjejichprokazovánípraxi

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
Říjen 2022 # Program semináře: * Východiska právní úpravy odpovědnosti za přestupky - odpovědnost za přestupek - odpovědnost za přestupek fyzické osoby - odpovědnost za přestupek právnické osoby - odpovědnost podnikající fyzické osoby za přestupek - okolnosti vylučující protiprávnost - ...
Zákonodpovědnostipřestupkyřízenínichzněnípozdějšíchpředpisů

Řízení o přestupcích podle správního řádu a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, včetně novely
Listopad 2022 # Program semináře: Východiska řízení o přestupcích * základní formy činnosti správních úřadů * zásady činnosti správních orgánů (stručná aplikace na řízení o přestupcích) * definice správních orgánů Řízení před orgánem I. stupně * oznamování přestupků - přijímání ...
Řízenípřestupcíchpodlesprávníhořáduzákonaodpovědnostipřestupkyřízenínichvčetněnovely

Zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenost s aplikací v praxi
Listopad 2022 # Program: * Rozsah působnosti zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (okruh správních deliktů, na které se nový zákon vztahuje, včetně přechodných ustanovení nového zákona, jakož i osobní, územní a časová působnost zákona) * Pojem přestupku a jednotlivé druhy přestupků - přestupky nepodnikajících fyzických ...
Zákonodpovědnostipřestupkyzákladyodpovědnostipřestupekzkušenostaplikacípraxi

Zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - zkušenosti s aplikací v praxi
Prosinec 2022 # Program: * Řízení o přestupcích a správní orgány příslušné k projednávání přestupků, vztah ke správnímu řádu * Postup před zahájením řízení o přestupku * Zahájení a průběh řízení o přestupku * Účastníci řízení o přestupku a další osoby vystupující v řízení * Zvláštní druhy řízení o přestupku * ...
Zákonodpovědnostipřestupkyřízenípřestupcíchzkušenostiaplikacípraxi

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů - ON-LINE
Říjen 2022 # Program semináře: * Východiska právní úpravy odpovědnosti za přestupky - odpovědnost za přestupek - odpovědnost za přestupek fyzické osoby - odpovědnost za přestupek právnické osoby - odpovědnost podnikající fyzické osoby za přestupek - okolnosti vylučující protiprávnost - ...
ZákonodpovědnostipřestupkyřízenínichzněnípozdějšíchpředpisůON-LINE

Řízení o přestupcích podle správního řádu a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, včetně novely - ON-LINE
Listopad 2022 # Program semináře: Východiska řízení o přestupcích * základní formy činnosti správních úřadů * zásady činnosti správních orgánů (stručná aplikace na řízení o přestupcích) * definice správních orgánů Řízení před orgánem I. stupně * oznamování přestupků - přijímání ...
ŘízenípřestupcíchpodlesprávníhořáduzákonaodpovědnostipřestupkyřízenínichvčetněnovelyON-LINE

Zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenost s aplikací v praxi - ON-LINE
Listopad 2022 # Program: * Rozsah působnosti zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (okruh správních deliktů, na které se nový zákon vztahuje, včetně přechodných ustanovení nového zákona, jakož i osobní, územní a časová působnost zákona) * Pojem přestupku a jednotlivé druhy přestupků - přestupky nepodnikajících fyzických ...
ZákonodpovědnostipřestupkyzákladyodpovědnostipřestupekzkušenostaplikacípraxiON-LINE

Zákon o odpovědnosti za přestupky - řízení o přestupcích - zkušenosti s aplikací v praxi - ON-LINE
Prosinec 2022 # Program: * Řízení o přestupcích a správní orgány příslušné k projednávání přestupků, vztah ke správnímu řádu * Postup před zahájením řízení o přestupku * Zahájení a průběh řízení o přestupku * Účastníci řízení o přestupku a další osoby vystupující v řízení * Zvláštní druhy řízení o přestupku * ...
ZákonodpovědnostipřestupkyřízenípřestupcíchzkušenostiaplikacípraxiON-LINE

přestupky

Celkem: 9 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | přestupky

Počet kurzů: 102532
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde