SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; papíry

Školení: papíry

Celkem: 3 seminářů, kurzů a/nebo školení

Cenné papíry – účetní a daňový pohled aktuálně a v roce 2025
Říjen 2024 # Cílem semináře je komplexní rozbor problematiky účtování a zdaňování operací s cennými papíry a podíly dle aktuálně platné legislativy pro podnikatele (nikoliv pro banky a finanční instituce). V průběhu semináře budou účastníci seznámeni s konkrétními aspekty a praktickými dopady jednotlivých operací, a to z pohledu právnických i fyzických osob. * • legislativní rámec, • členění cenných papírů, • nabývací cena CP a obchodních podílů, • přeceňování CP ...
Cennépapíryúčetnídaňovýpohledaktuálněroce2025

Cenné papíry – účetní a daňový pohled aktuálně a v roce 2025
Říjen 2024 # Cílem semináře je komplexní rozbor problematiky účtování a zdaňování operací s cennými papíry a podíly dle aktuálně platné legislativy pro podnikatele (nikoliv pro banky a finanční instituce). V průběhu semináře budou účastníci seznámeni s konkrétními aspekty a praktickými dopady jednotlivých operací, a to z pohledu právnických i fyzických osob. * • legislativní rámec, • členění cenných papírů, • nabývací cena CP a obchodních podílů, • přeceňování CP ...
Cennépapíryúčetnídaňovýpohledaktuálněroce2025

Interní audit v investičních společnostech a u obchodníků s cennými papíry
Listopad 2024 # Objasnit základní principy interního auditu v investičních společnostech a u obchodníků s cennými papíry a seznámení se základními postupy při realizaci interního auditu. OBSAH SEMINÁŘE Postavení interního auditu v investičních společnostech a u obchodníků s cennými papíry. Povinnosti interního auditora, standardní proces interního ...
Interníauditinvestičníchspolečnostechobchodníkůcennýmipapíry

papíry

Celkem: 3 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | papíry

Počet kurzů: 138294
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net