SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # ��kolen��; performance

Kurzy: performance

Celkem: 6 seminářů, kurzů a/nebo školení

IBM WebSphere Application Server V7 Performance TuningIBM WebSphere Application Server V7 Performance Tuning
Leden 2023 # In this course, learn about performance tuning methods and best practices that apply to both the application server environment and the Java EE application. These methods and tools for load testing, monitoring, and tuning can be applied to various WebSphere components such as the application servers Java Virtual Machine (JVM), connection pools, and general runtime en...
WebSphereApplicationServerPerformanceTuningIBMWebSphereApplicationServerPerformanceTuning

RH442 – Red Hat Performance Tuning: Linux in Physical, Virtual, and Cloud
Říjen 2022 # Performance tuning and capacity planning for Red Hat Enterprise Linux Red Hat Performance Tuning: Linux in Physical, Virtual, and Cloud (RH422) teaches senior Linux® system administrators the methodology of performance tuning. This course discusses system architecture with an emphasis on understanding its implications on system performance, performance adjustments, open source benchmarking utilities, networking performance, and tuning configurations for specific server use cases and workloads. ...
RH442PerformanceTuning:LinuxPhysicalVirtualCloud

PostgreSQL - High Performance, zálohování a replikace PostgreSQL - High Performance, Backup and Replication
Prosinec 2022 # Tento kurz je určen pokročilejším uživatelům a vývojářům, kteří používají PostgreSQL. Zabývá se obecněji otázkou výkonu datově orientovaných aplikací postavených nad relační databází a možnostmi zálohování. V kurzu si rovněž posluchači prakticky vyzkouší konfiguraci vestavěné ...
PostgreSQLHighPerformancezálohováníreplikacePostgreSQLHighPerformanceBackupReplication

SQL Server - základy optimalizace výkonuSQL Server Performance Tuning Fundamentals
Říjen 2022 # Kurz je určen pro vývojáře a administrátory, kteří mají problémy s výkonem SQL Serveru. Během něho se naučí, co všechno ovlivňuje jeho výkon, jak rychle najít hlavní zdroje problémů, a jak je rychle napravit. Část kurzu je věnována i hlavním chybám, ke kterým dochází při ladění výkonu nezkušenými osobami, jakož i postupy, jak se takovým chybám vyhnout, či napravit ...
ServerzákladyoptimalizacevýkonuSQLServerPerformanceTuningFundamentals

SQL Server - pokročilá optimalizace výkonuSQL Server Advanced Performance Tuning
Listopad 2022 # Tento kurz je věnován zkušeným administrátorům a vývojářům, kteří již ovládají základy optimalizace výkonu v databázových systémech, ale potřebují se dozvědět a aplikovat pokročilé techniky v oblasti diagnostiky, refaktorizace dotazů, škálovatelnosti výkonu a optimalizace I - O, aby dosáhli vysoký výkon v náročném prostředí. Je také určen pro ty, kteří již použili standardní metody optimalizace jako je normalizace, indexace a upgrade HW, ale stále mají problémy s výkonem SQL Serveru. Tento kurz ...
ServerpokročiláoptimalizacevýkonuSQLServerAdvancedPerformanceTuning

Zvyšování efektivity podnikových procesů - techniky průběžného zlepšováníImproving the efficiency and performance of business processes - continuous improvement techniques
Říjen 2022 # Stává se vám, že se ve své manažerské pozici cítíte ve vleku událostí a jen hasíte firemní požáry v podobě neustále vznikajících závad a potíží všeho druhu? Pak i u vás nastal čas na zavedení průběžného (neustálého) zlepšování procesů. Cílem tedy je přestat hasit (reagovat) a proaktivně pracovat na tom, aby nehořelo. K tomuto účelu můžete zavést některé z osvědčených technik průběžného zlepšování procesů. Řadu z nich si vyzkoušíte právě na tomto ...
ZvyšováníefektivitypodnikovýchprocesůtechnikyprůběžnéhozlepšováníImprovingefficiencyperformancebusinessprocessescontinuousimprovementtechniques

performance

Celkem: 6 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | performance

Počet kurzů: 103270
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net