SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; personalisty

Kurzy: personalisty

Celkem: 16 seminářů, kurzů a/nebo školení

Mzdové účetnictví pro personalisty
Srpen 2024 # Nejste mzdový účetní, přesto byste se měli umět ve mzdovém účetnictví orientovat? Na semináři se dozvíte, co v personální oblasti ovlivňuje mzdové náklady. * Pracovněprávní oblast: • pracovní doba – rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení – rozdíly; vyrovnávací období – plánování směn; fond pracovní doby, dopad nastavení pracovní doby do zúčtování mzdy zaměstnance, • vyhodnocení přesčasové práce a náhradní volno – jak proplácet přesčasovou práci?, • ...
Mzdovéúčetnictvípersonalisty

Mzdové účetnictví pro personalisty
Srpen 2024 # Nejste mzdový účetní, přesto byste se měli umět ve mzdovém účetnictví orientovat? Na semináři se dozvíte, co v personální oblasti ovlivňuje mzdové náklady. * Pracovněprávní oblast: • pracovní doba – rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení – rozdíly; vyrovnávací období – plánování směn; fond pracovní doby, dopad nastavení pracovní doby do zúčtování mzdy zaměstnance, • vyhodnocení přesčasové práce a náhradní volno – jak proplácet přesčasovou práci?, • ...
Mzdovéúčetnictvípersonalisty

Praktikum pro začínající a mírně pokročilé personalisty a mzdové účetní od roku 2024
Červenec 2024 # Účastníci této akce se podrobně seznámí se změnami v personální a mzdové oblasti pro rok 2024 a to nejen po stránce legislativní, ale i praktického výkladu s celou řadou názorných ukázek doporučených vzorů, vnitřních předpisů, a výpočtů. * 1. den Osobní a mzdová agenda v roce 2024 – povinnosti zaměstnavatele: Vedení osobní evidence, potřebné údaje při přijímaní uchazečů o zaměstnání – předsmluvní povinnosti. Osobní spis. Ochrana osobních údajů a ochrana ...
Praktikumzačínajícímírněpokročilépersonalistymzdovéúčetníroku2024

Praktikum pro začínající a mírně pokročilé personalisty a mzdové účetní od roku 2024
Červenec 2024 # Účastníci této akce se podrobně seznámí se změnami v personální a mzdové oblasti pro rok 2024 a to nejen po stránce legislativní, ale i praktického výkladu s celou řadou názorných ukázek doporučených vzorů, vnitřních předpisů, a výpočtů. * 1. den Osobní a mzdová agenda v roce 2024 – povinnosti zaměstnavatele: Vedení osobní evidence, potřebné údaje při přijímaní uchazečů o zaměstnání – předsmluvní povinnosti. Osobní spis. Ochrana osobních údajů a ochrana ...
Praktikumzačínajícímírněpokročilépersonalistymzdovéúčetníroku2024

Pracovní právo pro manažery a personalisty - Osvojte si základy pracovního práva
Září 2024 # Opřete své rozhodování v praxi o pevné základy pracovního práva Pracovníci na vedoucích pozicích denně řeší nejrůznější požadavky zaměstnanců, otázky související s pracovními povinnostmi, dovolenou, volnem či způsobenými škodami. Často musí rozhodnout v reálném čase, aniž by se mohli obrátit na právní podporu. Základní znalost pracovního ...
PracovníprávomanažerypersonalistyOsvojtezákladypracovníhopráva

Rozvrhování pracovní doby prakticky a náhled do pracovního práva pro mzdové účetní a personalisty
Říjen 2024 # Seminář se zabývá správným výpočtem mezd, pro který je podstatný harmonogram směn koncipovaný v souladu s právní úpravou. Posluchači budou seznámeni s vyrovnávacím obdobím, kterým mohou být jak násobky týdnů stanovené týdenní pracovní doby, tak měsíce. Dozví se, kdy začíná nepřetržitý odpočinek v týdnu, jaké minimální přestávky mezi směnami musí být dodrženy, kdy je lze zkrátit a za jakých podmínek. Zjistí, jaké jsou formy rozvrhování pracovní doby, jaké jsou pracovní režimy, kdy nejpozději ...
Rozvrhovánípracovnídobypraktickynáhledpracovníhoprávamzdovéúčetnípersonalisty

Rozvrhování pracovní doby prakticky a náhled do pracovního práva pro mzdové účetní a personalisty
Říjen 2024 # Seminář se zabývá správným výpočtem mezd, pro který je podstatný harmonogram směn koncipovaný v souladu s právní úpravou. Posluchači budou seznámeni s vyrovnávacím obdobím, kterým mohou být jak násobky týdnů stanovené týdenní pracovní doby, tak měsíce. Dozví se, kdy začíná nepřetržitý odpočinek v týdnu, jaké minimální přestávky mezi směnami musí být dodrženy, kdy je lze zkrátit a za jakých podmínek. Zjistí, jaké jsou formy rozvrhování pracovní doby, jaké jsou pracovní režimy, kdy nejpozději ...
Rozvrhovánípracovnídobypraktickynáhledpracovníhoprávamzdovéúčetnípersonalisty

LinkedIn pro personalisty – začátečníky ve světě této sociální sítě
Červenec 2024 # Dopolední seminář pro všechny, kteří se sociální sítí LinkedIn začínají nebo jsou jen mírně pokročilí. Osvojíte si principy efektivní práce v síti LinkedIn. Zároveň poznáte možnosti, která tato síť nabízí: jak pro propagaci vaší firmy, tak i pro vyhledávání vašich budoucích kolegů. * • úvod do práce s LinkedIn profilem, • jak se dají na LinkedIn inzerovat volné pozice – aktuální přehled možností, • základy práce s vaší firemní stránkou – aby i ...
LinkedInpersonalistyzačátečníkysvětětétosociálnísítě

LinkedIn pro personalisty – začátečníky ve světě této sociální sítě
Říjen 2024 # Dopolední seminář pro všechny, kteří se sociální sítí LinkedIn začínají nebo jsou jen mírně pokročilí. Osvojíte si principy efektivní práce v síti LinkedIn. Zároveň poznáte možnosti, která tato síť nabízí: jak pro propagaci vaší firmy, tak i pro vyhledávání vašich budoucích kolegů. * • úvod do práce s LinkedIn profilem, • jak se dají na LinkedIn inzerovat volné pozice – aktuální přehled možností, • základy práce s vaší firemní stránkou – aby i ...
LinkedInpersonalistyzačátečníkysvětětétosociálnísítě

Mediační techniky pro personalisty – účinný postup při řešení potíží a sporů
Červenec 2024 # Vyzkoušejte účinnou mediaci pro zmírnění a nebo úplně vyřešení sporů. Na tomto dopoledním workshopu zjistíte, jak probíhá mediace, jak lze využít mediaci přímo pro konkrétní situace v personalistické praxi. Nacvičíte využití mediačních postupů pro zvládnutí nesnadných situací, které mohou kdykoliv nastat. * • co je mediace a co mediace zpravidla řeší, • jak mediace probíhá a jak může prospět vaší personální práci, • kdy lze v práci personalisty ...
Mediačnítechnikypersonalistyúčinnýpostupřešenípotížísporů

Mediační techniky pro personalisty – účinný postup při řešení potíží a sporů
Září 2024 # Vyzkoušejte účinnou mediaci pro zmírnění a nebo úplně vyřešení sporů. Na tomto dopoledním workshopu zjistíte, jak probíhá mediace, jak lze využít mediaci přímo pro konkrétní situace v personalistické praxi. Nacvičíte využití mediačních postupů pro zvládnutí nesnadných situací, které mohou kdykoliv nastat. * • co je mediace a co mediace zpravidla řeší, • jak mediace probíhá a jak může prospět vaší personální práci, • kdy lze v práci personalisty ...
Mediačnítechnikypersonalistyúčinnýpostupřešenípotížísporů

Mediační techniky pro personalisty – účinný postup při řešení potíží a sporů
Listopad 2024 # Vyzkoušejte účinnou mediaci pro zmírnění a nebo úplně vyřešení sporů. Na tomto dopoledním workshopu zjistíte, jak probíhá mediace, jak lze využít mediaci přímo pro konkrétní situace v personalistické praxi. Nacvičíte využití mediačních postupů pro zvládnutí nesnadných situací, které mohou kdykoliv nastat. * • co je mediace a co mediace zpravidla řeší, • jak mediace probíhá a jak může prospět vaší personální práci, • kdy lze v práci personalisty ...
Mediačnítechnikypersonalistyúčinnýpostupřešenípotížísporů

personalisty

Celkem: 16 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | personalisty

Počet kurzů: 125145
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net