SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # ��kolen��; podle

Školení: podle

Celkem: 38 seminářů, kurzů a/nebo školení

Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. b] zákona č. 563 - 2004 Sb. # pro vychovatele - Brno
Leden 2023 # Cílem tohoto kurzu je získat znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti vy...
Studiumpedagogikypodleodstpísmzákona2004vychovateleBrno

Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. b] zákona č. 563 - 2004 Sb. # pro vychovatele - Karlovy Vary
Leden 2023 # Cílem tohoto kurzu je získat znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti vy...
Studiumpedagogikypodleodstpísmzákona2004vychovateleKarlovyVary

Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. b] zákona č. 563 - 2004 Sb. # pro vychovatele - Plzeň
Únor 2023 # Cílem tohoto kurzu je získat znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti vy...
Studiumpedagogikypodleodstpísmzákona2004vychovatelePlzeň

Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. b] zákona č. 563 - 2004 Sb. # pro vychovatele - Olomouc
Únor 2023 # Cílem tohoto kurzu je získat znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti vy...
Studiumpedagogikypodleodstpísmzákona2004vychovateleOlomouc

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. a] zákona č. 563 - 2004 Sb. # pro učitele - Brno
Leden 2023 # Cílem tohoto kurzu je získat znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti ...
Studiumpedagogikypodleodstpísmzákona2004učiteleBrno

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. a] zákona č. 563 - 2004 Sb. # pro učitele - Karlovy Vary
Leden 2023 # Cílem tohoto kurzu je získat znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti ...
Studiumpedagogikypodleodstpísmzákona2004učiteleKarlovyVary

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. a] zákona č. 563 - 2004 Sb. # pro učitele - Plzeň
Únor 2023 # Cílem tohoto kurzu je získat znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti ...
Studiumpedagogikypodleodstpísmzákona2004učitelePlzeň

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. a] zákona č. 563 - 2004 Sb. # pro učitele - Olomouc
Únor 2023 # Cílem tohoto kurzu je získat znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti ...
Studiumpedagogikypodleodstpísmzákona2004učiteleOlomouc

Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. b] zákona č. 563 - 2004 Sb. # pro vychovatele - Praha
Únor 2023 # Cílem tohoto kurzu je získat znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti vy...
Studiumpedagogikypodleodstpísmzákona2004vychovatelePraha

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. a] zákona č. 563 - 2004 Sb. # pro učitele - Praha
Únor 2023 # Cílem tohoto kurzu je získat znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti ...
Studiumpedagogikypodleodstpísmzákona2004učitelePraha

Ochrana veřejného zájmu v řízeních podle stavebního zákona prostřednictvím dotčených orgánů – podle současného a dle nového zákona
Leden 2023 # Akreditace: MV - AK - PV-639 - 2021, Ochrana veřejného zájmu v řízeních podle stavebního zákona prostřednictvím dotčených orgánů (webinář) Cíl semináře Cílem semináře je seznámit posluchače s právní úpravou velmi složité problematiky ochrany veřejného zájmu v řízeních a postupech podle stavebního zákona prostřednictvím dotčených orgánů, upozornit je na problémové otázky právní úpravy a na jejich řešení Seminář bude zaměřen zejména na postavení dotčených orgánů a institut závazného stanoviska. ...
Ochranaveřejnéhozájmuřízeníchpodlestavebníhozákonaprostřednictvímdotčenýchorgánůpodlesoučasnéhonovéhozákona

Základy konsolidace podle českých předpisů
Březen 2023 # Kurz je koncipován tak, aby po jeho aktivním absolvování byli účastníci schopeni identifikovat data (informace) potřebná potřebná pro (účetní) konsolidaci, provést konsolidaci a na jejím základu sestavit konsolidovanou účetní závěrku a informace v konsolidované účetní závěrce správně interpretovat. Ve vazbě na rozsáhlou novelu zákona o účetnictví z roku 2016, která znatelně snížila limity pro povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku, banky, zahraniční vlastníci, ale i běžní ...
Základykonsolidacepodlečeskýchpředpisů

podle

Celkem: 38 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | podle

Počet kurzů: 104365
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net