SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # ��kolen��; pohledu

Školení: pohledu

Celkem: 30 seminářů, kurzů a/nebo školení

ZAHRANIČNÍ OBCHOD - komplexní výklad - z pohledu uplatňování DPH, celních předpisů, - aplikace dodacích doložek Incoterms a vykazování Intrastatu - 3denní
Srpen 2024 # Zahraniční obchod # Obsah: 1.den: Vliv INCOTERMS 2020 na obchod se zbožím a na uplatňování DPH Přehled obchodních operací spojených se změnou vlastnických práv – nákup, prodej, barter, výměnné obchody, kompenzační obchody, reexport, reexpedice apod. Základní náležitosti smluv v mezinárodním obchodě se zbožím – určení smluvních stran, zboží a jeho balení, cena zboží a její určení, dodací lhůta, dodací doložky, platební podmínky a způsob ...
ZAHRANIČNÍOBCHODkomplexnívýkladpohleduuplatňováníDPHcelníchpředpisůaplikacedodacíchdoložekIncotermsvykazováníIntrastatu3denní

Odborová problematika - kolektivní vyjednávání – z pohledu pracovněprávních vztahů a vyjednávacích metod
Leden 2024 # Na semináři získáte podrobné informace k zákonu o kolektivním vyjednávání a s tím souvisejícími částmi zákoníku práce. Seznámíte se s praktickým řešením a postupy při průběhu kolektivního vyjednávání, s propojením příslušných ustanovení pracovněprávních předpisů, které ukládají konkrétní povinnosti zaměstnavatelům. Důraz přitom bude kladen na jejich praktické využití. Součástí výkladu bude také problematika komunikace s odborovou organizací – pravidla pro projednávání, informování a ...
Odborováproblematikakolektivnívyjednávánípohledupracovněprávníchvztahůvyjednávacíchmetod

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ v ČR ZE VŠECH POHLEDŮ VČETNĚ ZMĚN - - komplexní výklad
Únor 2024 # Pracovní právo # VÝKLAD Z POHLEDU CIZINECKÉHO, PRACOVNÍHO PRÁVA, ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ, DANĚ Z PŘÍJMŮ A MEZINÁRODNÍCH SMLUV Pro Určeno pro pracovníky personálních oddělení, daňové poradce, účetní, mzdové účetní a všechny ty, kteří se při své práci setkávají s cizinci a potřebují vědět, jak je správně zaměstnat a jak splnit všechny související povinnosti. Cíl Přehledně vysvětlit problematiku zaměstnávání cizinců v České republice ze ...
ZAMĚSTNÁVÁNÍCIZINCŮVŠECHPOHLEDŮVČETNĚZMĚNkomplexnívýklad

DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR, HOME OFFICE, PRÁCE ZE ZAHRANIČÍ, KRATŠÍ ÚVAZKY, AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ - - z pracovněprávního a mzdového pohledu
Květen 2024 # Pracovní právo # Určeno pro personalisty, mzdové účetní, podnikové právníky, vedoucí pracovníky, odborové funkcionáře a další zájemce zabývající se problematikou pracovněprávních vztahů. PRACOVNĚPRÁVNÍ POHLED – JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. (9.00 – 12.30 hod.) Cíl Prakticky zaměřený seminář s cílem seznámit účastníky s aktuální právní úpravou, judikaturou a nejčastějšími problémy při jejím uplatňování. Obsah Dohody o pracích konaných ...
DOHODYPRACÍCHKONANÝCHMIMOPRACOVNÍPOMĚRHOMEOFFICEPRÁCEZAHRANIČÍKRATŠÍÚVAZKYAGENTURNÍZAMĚSTNÁVÁNÍpracovněprávníhomzdovéhopohledu

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ v ČR ZE VŠECH POHLEDŮ VČETNĚ ZMĚN - - komplexní výklad
Květen 2024 # Pracovní právo # VÝKLAD Z POHLEDU CIZINECKÉHO, PRACOVNÍHO PRÁVA, ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ, DANĚ Z PŘÍJMŮ A MEZINÁRODNÍCH SMLUV Pro Určeno pro pracovníky personálních oddělení, daňové poradce, účetní, mzdové účetní a všechny ty, kteří se při své práci setkávají s cizinci a potřebují vědět, jak je správně zaměstnat a jak splnit všechny související povinnosti. Cíl Přehledně vysvětlit problematiku zaměstnávání cizinců v České republice ze ...
ZAMĚSTNÁVÁNÍCIZINCŮVŠECHPOHLEDŮVČETNĚZMĚNkomplexnívýklad

Odborová problematika - kolektivní vyjednávání – z pohledu pracovněprávních vztahů a vyjednávacích metod
Leden 2024 # Na semináři získáte podrobné informace k zákonu o kolektivním vyjednávání a s tím souvisejícími částmi zákoníku práce. Seznámíte se s praktickým řešením a postupy při průběhu kolektivního vyjednávání, s propojením příslušných ustanovení pracovněprávních předpisů, které ukládají konkrétní povinnosti zaměstnavatelům. Důraz přitom bude kladen na jejich praktické využití. Součástí výkladu bude také problematika komunikace s odborovou organizací – pravidla pro projednávání, informování a ...
Odborováproblematikakolektivnívyjednávánípohledupracovněprávníchvztahůvyjednávacíchmetod

Daňová evidence z pohledu každodenní praxe včetně informací k uzavření zdaňovacího období za rok 2023
Únor 2024 # Na semináři se seznámíte s praktickými postupy při vedení daňové evidence OSVČ. Budete umět evidovat obchodní majetek, závazky, příjmy a výdaje v rámci daňové evidence. Budou probrány i základy daňových předpisů, poskytování cestovních náhrad včetně dopadu za jejich neposkytování. Kurz je veden na základě praktických poznatků zkušené lektorky. * • právní úprava, • obsah a forma daňové evidence, • náležitosti účetních a daňových dokladů, • fakturace, • ...
Daňováevidencepohledukaždodennípraxevčetněinformacíuzavřenízdaňovacíhoobdobí2023

Daňová evidence z pohledu každodenní praxe včetně informací k uzavření zdaňovacího období za rok 2023
Únor 2024 # Na semináři se seznámíte s praktickými postupy při vedení daňové evidence OSVČ. Budete umět evidovat obchodní majetek, závazky, příjmy a výdaje v rámci daňové evidence. Budou probrány i základy daňových předpisů, poskytování cestovních náhrad včetně dopadu za jejich neposkytování. Kurz je veden na základě praktických poznatků zkušené lektorky. * • právní úprava, • obsah a forma daňové evidence, • náležitosti účetních a daňových dokladů, • fakturace, • ...
Daňováevidencepohledukaždodennípraxevčetněinformacíuzavřenízdaňovacíhoobdobí2023

Nemovitosti a jejich nájem z účetního a daňového pohledu včetně praktických příkladů
Listopad 2023 # Na semináři získáte komplexní pohled na účetní a daňovou problematiku nemovitých věcí a jejich nájmu (pachtu), finančního leasingu, a to z hlediska daně z příjmu, DPH i daně z nemovitých věcí. Celá problematika bude spojena s probíráním praktických příkladů. Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn stanovisky MF ČR a GFŘ k dané problematice a bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy v okamžiku konání semináře. V průběhu semináře budou zodpovězeny konkrétní dotazy p...
Nemovitostijejichnájemúčetníhodaňovéhopohleduvčetněpraktickýchpříkladů

Nemovitosti a jejich nájem z účetního a daňového pohledu včetně praktických příkladů
Listopad 2023 # Na semináři získáte komplexní pohled na účetní a daňovou problematiku nemovitých věcí a jejich nájmu (pachtu), finančního leasingu, a to z hlediska daně z příjmu, DPH i daně z nemovitých věcí. Celá problematika bude spojena s probíráním praktických příkladů. Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn stanovisky MF ČR a GFŘ k dané problematice a bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy v okamžiku konání semináře. V průběhu semináře budou zodpovězeny konkrétní dotazy p...
Nemovitostijejichnájemúčetníhodaňovéhopohleduvčetněpraktickýchpříkladů

Majetek z pohledu účetního a daňového dle platné legislativy pro rok 2023 včetně změn pro rok 2024
Prosinec 2023 # Po absolvování semináře budete vědět, jak správně postupovat při oceňování zásob a dlouhodobého hmotného majetku, jak evidovat a odpisovat majetek, účtovat zásoby. * Dlouhodobý majetek z hlediska občanského zákoníku Dlouhodobý majetek podle zákona o účetnictví • oceňování hmotného a nehmotného majetku dle účetnictví. • Český účetní standard dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek. • odpisy účetní • metoda komponentního odepisování ...
Majetekpohleduúčetníhodaňovéhoplatnélegislativy2023včetnězměn2024

Majetek z pohledu účetního a daňového dle platné legislativy pro rok 2023 včetně změn pro rok 2024
Prosinec 2023 # Po absolvování semináře budete vědět, jak správně postupovat při oceňování zásob a dlouhodobého hmotného majetku, jak evidovat a odpisovat majetek, účtovat zásoby. * Dlouhodobý majetek z hlediska občanského zákoníku Dlouhodobý majetek podle zákona o účetnictví • oceňování hmotného a nehmotného majetku dle účetnictví. • Český účetní standard dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek. • odpisy účetní • metoda komponentního odepisování ...
Majetekpohleduúčetníhodaňovéhoplatnélegislativy2023včetnězměn2024

pohledu

Celkem: 30 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | pohledu

Počet kurzů: 111594
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net