SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; pokročilé

Školení: pokročilé

Celkem: 95 seminářů, kurzů a/nebo školení

Účetnictví pro pokročilé – online kurz
Květen 2024 # Cíle kurzu: Tento online kurz je určen pro všechny, kteří mají základní znalosti účetnictví a chtějí je dále rozvíjet. Je vhodný také pro zopakování zapomenutých znalostí z účetní oblasti. Témata kurzu jsou: Zúčtovací vztahy, zúčtování daní a dotací, cestovní náhrady, přechodné účty, finanční leasing, cenné papíry , opravné položky, pohledávky a závazky ke společníkům, rezervy, cizí měny a kurzovné rozdíly, náklady a výnosy z hlediska daně z příjmů, účetní závěrka. Popis: Pro koho je ...
Účetnictvípokročiléonlinekurz

Python - pokročilé vlastnosti
Červen 2024 # Kurz Python - pokročilé vlastnosti je určen pro programátory, kteří mají základní znalosti jazyka Python 3, chtějí si prohloubit své vědomosti a zároveň se zdokonalit v návrhu a řešení aplikací a algoritmů v tomto jazyce. Hlavní důraz bude kladen na asynchronní programování, jehož použití se neustále zvyšuje. Ale zároveň si ukážeme, kde je jeho použití zbytečné. Během kurzu budeme řešit ukázkový projekt, ve kterém budeme využívat jednotlivých vlastností jazyka a ukážeme si jak jednoduše fungují ...
Pythonpokročilévlastnosti

Enterprise Architect pro (nejen) mírně pokročilé
Červen 2024 # Enterprise Architect  je nástroj podporující celý životní cyklus tvorby software od sběru požadavků, přes analýzu a návrh až ke generování zdrojových kódů. Stejně tak jej lze použít pro zaznamenávání podnikové architektury, modelování obchodních procesů a dalšího. Enterprise Architect je v současné době používání nejen v mnoha velkých mezinárodních korporacích, ale i v malých a středních firmách. Cíle školení Podrobnější seznámení s nástrojem a jeho schopnostmi, Ukázat na uceleném ...
EnterpriseArchitectnejenmírněpokročilé

Řízení nákladů a ziskovosti pro pokročilé
Květen 2024 # title= info > Školení je součástí cyklu Diplomovaný controller , lze jej však absolvovat i samostatně. Formu výuky si můžete zvolit – prezenčně nebo online. Cílem kurzu je: seznámit účastníky s typy analýz při řízení nákladů a ziskovosti poskytnout praktické návody pro využití analytických nástrojů a interpretaci výsledků představit ...
Řízenínákladůziskovostipokročilé

PowerBI pro začátečníky i pokročilé
Červen 2024 # Power BI dominuje jako hlavní nástroj pro řízení firem. Potřebujete ho k získání aktuálních informací z oblasti obchodu, výroby a logistiky. Na tomto kurzu se dozvíte nejen o fungování celého Power BI, ale také se naučíte, jak ho efektivně využívat v praxi. Cílová skupina Datový analytik databázový analytik databázový analytik finanční analytik databázový specialista a analytik apod. ...
PowerBIzačátečníkypokročilé

Power BI pro pokročilé uživatele
Prosinec 2024 # title= info > Školení je součástí cyklu Power BI Master , lze jej však absolvovat i samostatně. Formu výuky si můžete zvolit – prezenčně nebo online. V průběhu tohoto kurzu se budou řešit veškeré možnosti parametrizace a práce s proměnnými, kladen bude důraz na co největší automatizaci reportů od dynamických jazykových překladů až po dynamické ...
Powerpokročiléuživatele

Pokročilé vyjednávací strategie
Říjen 2024 # Seminář přispěje k vaší větší jistotě při zvládání obtížných situací, které mohou v průběhu vyjednávání nastat. Prostřednictvím tréninku a řešení situací z praxe si významně upevníte pokročilejší vyjednávací dovednosti. * 1. den Psychologie vyjednávání • psychologie osobnosti vyjednavače, • komunikační typologie vyjednavačů, • 7 svízelných typů lidí ve vyjednávání. Konflikty a asertivní vyjednávání • typy a druhy konfliktů při vyjednávání, ...
Pokročilévyjednávacístrategie

Terraform - pokročilé techniky
Červen 2024 # Tento jednodenní kurz poskytuje účastníkům hlubší pohled na pokročilé aspekty infrastruktury jako kódu pomocí nástroje Terraform. Účastníci získají znalosti a dovednosti potřebné k efektivnímu vytváření a správě infrastruktury v různých cloudových prostředích pomocí Terraformu.   Cílová skupina Cloudoví architekti DevOps inženýři Platform inženýři ...
Terraformpokročilétechniky

US GAAP – pro pokročilé
Říjen 2024 # Postupy, účetní politika, řešení praktických příkladů, diskuze. Exkluzivně pro 1. VOX a.s. Obdržíte bohaté studijní materiály. Postup ve firmě, kde se US GAAP aplikuje, zpravidla nevyžaduje jen hlubší znalost standardů, ale také nové odpovědnosti, především ty, které vyplývají ze zákonů jako Sarbanes-Oxley. Rovněž vyžaduje schopnost jednat nejen s auditory (interními i externími), ale také s vedením společnosti. Vedle neustále aktuálních oblastí jako výnosy, leasing či reálná hodnota, ...
GAAPpokročilé

IFRS v praxi – pro pokročilé
Listopad 2024 # Postupy, účetní politika, řešení praktických příkladů, diskuze. Obdržíte bohaté studijní materiály. Exkluzivně v nabídce 1. VOX a.s. Vedle českých firem, které jsou emitenty investičních cenných papírů, na českém území působí mnoho zahraničních firem s povinností reportovat podle IFRS ve svých zemích. Přestože práce v účetním oddělení takové firmy může být zajímavá, zpravidla vyžaduje nejen znalost českých účetních předpisů, ale také IFRS. A samozřejmě, znalost anglického jazyka, který mnoho ...
IFRSpraxipokročilé

DPH – procvičovací kurz pro mírně pokročilé až pokročilé plátce
Srpen 2024 # Daň z přidané hodnoty srozumitelně, komplexně a na příkladech z praxe. Cílem kurzu je porozumět úmyslu zákonodárce a smyslu směrnice i jednotlivým ustanovením a probrat je na množství praktických situací a příkladů. * • co je předmětem daně, co není a proč, • pojmy a jejich opora ve Směrnici, vysvětlení a praktické dopady, • registrace plátce nejen po překročení limitní hranice, výpočet obratu, dobrovolná registrace plátce, • registrace identifikované osoby ...
procvičovacíkurzmírněpokročiléplátce

DPH – procvičovací kurz pro mírně pokročilé až pokročilé plátce
Srpen 2024 # Daň z přidané hodnoty srozumitelně, komplexně a na příkladech z praxe. Cílem kurzu je porozumět úmyslu zákonodárce a smyslu směrnice i jednotlivým ustanovením a probrat je na množství praktických situací a příkladů. * • co je předmětem daně, co není a proč, • pojmy a jejich opora ve Směrnici, vysvětlení a praktické dopady, • registrace plátce nejen po překročení limitní hranice, výpočet obratu, dobrovolná registrace plátce, • registrace identifikované osoby ...
procvičovacíkurzmírněpokročiléplátce

pokročilé

Celkem: 95 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | pokročilé

Počet kurzů: 121653
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net