SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # ��kolen��; pot��eb

Školení: pot��eb

Celkem: 10 seminářů, kurzů a/nebo školení

VEDENÍ LIDÍ - JAK DOSAHOVAT CÍLŮ pomocí emoční inteligence - a efektivní práce s potenciálem podřízených - 2denní
Září 2023 # Organizační management a vedení lidí # Jde o zážitkový seminář , sebezkušenostní, bohatý na diskuze a sdílení (tj. minimum teorie a maximum praxe). motto Když budete pořád dělat, co jste dělali dříve, získáte jen to, co jste už získali dříve. Jim Rohn pro Určeno pro manažery, vedoucí, podnikatele, projektové manažery, kteří chtějí efektivněji pracovat se svým vlivem, mocí pozice (šéf) a potenciálem svých lidí, chtějí svým vystupováním z pozice nadřízeného dosahovat víc. ...
VEDENÍLIDÍDOSAHOVATCÍLŮpomocíemočníinteligenceefektivníprácepotenciálempodřízených2denní

Tvorba systému firemního vzdělávání - Od analýzy potřeb k realizaci rozvojových programů
Září 2023 # Vytvořte ve své společnosti efektivní vzdělávací systém Vzdělaní a motivovaní zaměstnanci pomáhají firmě udržet konkurenceschopnost. Naučte se diagnostikovat vzdělávací potřeby ve své firmě, seznamte se s nejčastějšími chybami v oblasti vzdělávání zaměstnanců a osvojte si postupy rozpočtování a kontroly vzdělávacích aktivit. Na tomto ...
Tvorbasystémufiremníhovzděláváníanalýzypotřebrealizacirozvojovýchprogramů

POWER BI reporty pro HR aneb jak připravit potřebné reporty o dost snadněji
Říjen 2023 # Seznámíte se s analytickým a reportingovým nástrojem Power BI – a to hlavně i bez speciálních IT znalostí. Dokážete rychle zanalyzovat tisíce řádků z různých databází nebo zdrojů současně, rozšíříte si znalosti ohledně sdílení analýz ve firmě i mimo firmu. Dostanete svůj reporting na novou úroveň. * • úvod do PowerBI, představení nástroje a jeho limitů, import souborů z Excelu, Reporty pro HR: • trendy fluktuace, • vyhodnocování pracovních úrazů, • ...
POWERreportyanebpřipravitpotřebnédostsnadněji

Design Thinking: Naučte se inovovat - Probuďte svůj tvůrčí potenciál
Říjen 2023 # Tušíte, že by se některé věci daly dělat lépe, ale nevíte, jak přesně? Naučte se myslet jako inovátor  Jak rozpoznat dobré nápady? Jak zvýšit svou kreativitu? Jak odhalit chybu dřív, než ji uděláte? Na školení Design Thinking si vyzkoušíte práci inovátora. Kromě užitečných technik a tipů si řadu postupů sami zažijete. Design Thinking pracuje s ...
DesignThinking:NaučteinovovatProbuďtesvůjtvůrčípotenciál

Self Coaching: Sám sobě koučem - Cesta k využití lidského potenciálu a vnitřních zdrojů
Listopad 2023 # Mít osobního kouče se nepoštěstí každému, proč tedy nebýt koučem sám sobě Chtěli byste pracovat sami se svým potenciálem? Věříte účinnosti koučování? Chcete dostat odpovědi, jak se rozhodovat sám za sebe, ať už v těžkých pracovních situacích, do kterých se opakovaně dostáváte, nebo v životě jako takovém? Chcete prozkoumat své skutečné ...
SelfCoaching:soběkoučemCestavyužitílidskéhopotenciáluvnitřníchzdrojů

Systém managementu bezpečnosti potravin – Interní auditor
Listopad 2023 # Získáte znalosti potřebné pro zavádění a udržování systému kritických bodů HACCP. Seznámíte se s požadavky normy ČSN EN ISO 22000, FSSC 22000 a rozdíly při aplikaci požadavků norem ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 22000 do praxe. Získáte návod pro řízení programu auditů, postupy a zásady při provádění interních auditů podle ISO 19011 a požadavků HACCP a základní přehled a informace o standardech pro oblast certifikace v potravinářském průmyslu [BRC, IFS, GMP a další]. Na základě absolvování ...
SystémmanagementubezpečnostipotravinInterníauditor

Sociální a sociálně zdravotní služby na místní úrovni – dostupnost, financování, zjišťování potřeb
Říjen 2023 # Akreditace: MPSV - A2021 - 0180-SP - PC - PP - VP, akreditováno pod názvem: Úvod do problematiky sociálních služeb na místní úrovni s ohledem na jejich dostupnost a financování MV - AK - PV-66 - 2022; Sociální a sociálně zdravotní služby na místní úrovni – dostupnost, financování, zjišťování služeb (webinář) Cíl semináře Cílem semináře je představit účastníkům kurzu sociální a sociálně zdravotní služby na místní úrovni, jejich dostupnost, financování, a zjišťování potřeb. ...
Sociálnísociálnězdravotníslužbymístníúrovnidostupnostfinancovánízjišťovánípotřeb

Chytrá vizualizace dat v prezentacích - Přetvořte nudná data v potěchu pro oči
Říjen 2023 # Jak prezentovat čísla, grafy a tabulky tak, aby jim posluchači rozuměli a prezentace je bavila Věřte nebo ne, PowerPoint je skvělý software pro vizuální komunikaci. Nabízí nám tolik možností, až je někdy těžké se v nich orientovat. Jaký druh grafu vybrat? Hodí se tabulka na slide? Jaké jiné možnosti vizualizace ještě mám?  Tyto a další ...
ChytrávizualizaceprezentacíchPřetvořtenudnádatapotěchu

Jak poznat kvalitní potraviny
Listopad 2023 # Zlé jazyky tvrdí, že dnešní potraviny nejsou kvalitní, že nás potravinářský průmysl podvádí a prodává nám podřadné potraviny. Opak je pravdou. Dnes se píše mnohem více údajů na obaly, což nás může vést k přesvědčení, že v minulosti byly potraviny lepší. Je důležité porozumět etiketám a umět se správně rozhodnout. Na kurzu se zaměříme na velké skupiny potravin a na to podle čeho poznáme právě ty kvalitnější. Zároveň si z kurzu odnesete příručku, jak nakupovat kvalitní ...
poznatkvalitnípotraviny

Základní potápěčský výcvik OWD [Open Water Diving] v mezinárodně uznávaných systémech UDI a CMAS
Červen 2023 # Nabízíme Vám nejen získání celosvětově platné licence k potápění, ale také znalosti jak být k tomuto prostředí ohleduplní, protože potápění je dnes celosvětový trend. Chtěli bychom Vás naučit jak se v tomto světě pohybovat ...
ZákladnípotápěčskývýcvikOpenWaterDivingmezinárodněuznávanýchsystémechCMAS

pot��eb

Celkem: 10 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | pot��eb

Počet kurzů: 108121
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net