SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; použití

Kurzy: použití

Celkem: 3 seminářů, kurzů a/nebo školení

PRŮMĚRNÝ A PRAVDĚPODOBNÝ VÝDĚLEK v praxi - - výpočty a použití
Říjen 2023 # Mzdové účetnictví # Určeno pro mzdové účetní a personalisty. Cíl Objasnit si, co v praxi provádíme špatně v oblasti výpočtů průměrného výdělku , jak správně postupovat a jakým problémem je stanovení pravděpodobného výdělku , aby nedocházelo k diskriminaci zaměstnanců. Obsah Základní vysvětlení pro výpočet průměrného výdělku dle zákoníku práce (ZP) – § 351 ZP a následující, dodržování § 357, odst. 1 ZP Co je nutné znát pro výpočet výpočtu ...
PRŮMĚRNÝPRAVDĚPODOBNÝVÝDĚLEKpraxivýpočtypoužití

DOKLADY PŘI DOVOZU A VÝVOZU ZBOŽÍ - jejich účel a použití
Únor 2024 # Zahraniční obchod # Pracovní seminář k problematice dokladů při vývozu a dovozu zboží ve vazbě na aplikaci celních předpisů po případných změnách pro rok 2024. pro Určeno pro pracovníky realizující dovozy a vývozy zboží příp. celní deklaranty, kteří potřebují získat informace o souvislostech celních předpisů. obsah Proces celního řízení při dovozu a vývozu zboží Celní doklady při dovozu a vývozu zboží (celní prohlášení, doprovodné doklady ...
DOKLADYDOVOZUVÝVOZUZBOŽÍjejichúčelpoužití

VMware vSphere 8.x – praktické použití a rozšířená správa ESXi a vCenterVMware vSphere – Administration Workshop
Červen 2023 # Kurz seznámí účastníky se systémem VMware vSphere 8.x, vCenter Server a jeho instalací, konfigurací, administrací, obsluhou, zabezpečením, zálohováním a vzdálenou správou. Kurz je určen pro správce sítí a systémů, kteří mají za úkol integrovat a spravovat tento ...
VMwarevSphereprakticképoužitírozšířenásprávaESXivCenterVMwareAdministrationWorkshop

použití

Celkem: 3 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | použití

Počet kurzů: 108121
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net