SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; poznání

Kurzy: poznání

Celkem: 3 seminářů, kurzů a/nebo školení

IFRS - hlubší a rozšířenější poznání
Prosinec 2024 # Bližší program: * Leasing a související práva k užívání aktiv a závazky z leasingu * Testování účetní hodnoty dlouhodobých aktiv * Aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti * Finanční aktiva a finanční závazky – klasifikace, oceňování * Daňové pohledávky a závazky, odložená daň * Funkční měna ...
IFRShlubšírozšířenějšípoznání

IFRS - hlubší a rozšířenější poznání - ON-LINE
Červen 2024 # Bližší program: * Leasing a související práva k užívání aktiv a závazky z leasingu * Testování účetní hodnoty dlouhodobých aktiv * Aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti * Finanční aktiva a finanční závazky – klasifikace, oceňování * Daňové pohledávky a závazky, odložená daň * Funkční měna ...
IFRShlubšírozšířenějšípoznáníON-LINE

IFRS - hlubší a rozšířenější poznání - ON-LINE
Prosinec 2024 # Bližší program: * Leasing a související práva k užívání aktiv a závazky z leasingu * Testování účetní hodnoty dlouhodobých aktiv * Aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti * Finanční aktiva a finanční závazky – klasifikace, oceňování * Daňové pohledávky a závazky, odložená daň * Funkční měna ...
IFRShlubšírozšířenějšípoznáníON-LINE

poznání

Celkem: 3 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | poznání

Počet kurzů: 125145
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net