SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; pracovních

Školení: pracovních

Celkem: 6 seminářů, kurzů a/nebo školení

Jak správně nastavit pravidla pro vyúčtování zahraničních pracovních cest v roce 2023, valutová pokladna, platební karty
Únor 2023 # Na semináři se seznámíte s praktickými postupy při vyúčtování zahraničních pracovních cest v roce 2023 s tím, jak nejépe řešit vzniklé problémy, které často způsobí nejen zaměstnavatelé, ale i zaměstnanci. Dozvíte se, jaké podmínky mají být uvedené ve vnitropodnikové směrnici, a jak postupovat v případě, když někteří zaměstnavatelé, ale často i zaměstnanci, nechtějí dodržovat nutné právní předpisy. Dozvíte se, jaké podmínky mají být zakotvené ve vnitropodnikové směrnici a jak ...
správněnastavitpravidlavyúčtovánízahraničníchpracovníchcestroce2023valutovápokladnaplatebníkarty

Jak správně nastavit pravidla pro vyúčtování zahraničních pracovních cest v roce 2023, valutová pokladna, platební karty
Únor 2023 # Na semináři se seznámíte s praktickými postupy při vyúčtování zahraničních pracovních cest v roce 2023 s tím, jak nejépe řešit vzniklé problémy, které často způsobí nejen zaměstnavatelé, ale i zaměstnanci. Dozvíte se, jaké podmínky mají být uvedené ve vnitropodnikové směrnici, a jak postupovat v případě, když někteří zaměstnavatelé, ale často i zaměstnanci, nechtějí dodržovat nutné právní předpisy. Dozvíte se, jaké podmínky mají být zakotvené ve vnitropodnikové směrnici a jak ...
správněnastavitpravidlavyúčtovánízahraničníchpracovníchcestroce2023valutovápokladnaplatebníkarty

ODŠKODŇOVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ A NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ - v příkladech
Květen 2023 # Pracovní právo # Určeno pro mzdové účetní, personalisty, zaměstnance zabývající se bezpečností práce a vedoucí zaměstnance. cíl Na semináři se účastníci seznámí s povinnostmi zaměstnavatelů v oblasti zajištění a dodržování zásad při předcházení pracovních úrazů a nemocí z povolání a dále s případným řešením pracovních úrazů a nemocí z povolání a jejich odškodňováním. Součástí budou podrobné materiály obsahující celou řadu závazných vzorů, tiskopisů, ...
ODŠKODŇOVÁNÍPRACOVNÍCHÚRAZŮNEMOCÍPOVOLÁNÍpříkladech

ÚČETNÍ OPERACE VYJÁDŘENÉ V CIZÍCH MĚNÁCH - z pohledu účetního, daňového, z pohledu DPH, - vč. problematiky zahraničních pracovních cest
Duben 2023 # Finanční účetnictví # Oceňování položek vyjádřených v cizí měně – ocenění dle zákona o účetnictví č. 563 - 1991 Sb. a zákona o DPH č. 235 - 2004 Sb. Účtování o pohledávkách, dluzích, devizových účtech, hotovosti a šecích v cizí měně Zjištění a zachycení kurzových rozdílů v průběhu účetního období a k rozvahovému dni Samovyměření DPH při dovozu ze třetích států, při pořízení zboží z EU a při pořízení služeb z EU Pravidla při poskytování ...
ÚČETNÍOPERACEVYJÁDŘENÉCIZÍCHMĚNÁCHpohleduúčetníhodaňovéhopohleduDPHproblematikyzahraničníchpracovníchcest

Školení obsluhy pracovních plošin MEWP
Prosinec 2022 # Pro všechny osoby obsluhující pojízdné zdvihací pracovní plošiny [dále jen MEWP]. Prokazatelné splnění povinnosti zaměstnavatele nebo objednatele, ve smyslu §103, odstavce 2, zákona č. 262 - 2006 Sb., v platném znění, zákoníku práce, pro poskytnutí pokynů a odborného školení při pověření zaměstnance specifickým pracovním úkonem, dále pak podle aktualizované právní ...
ŠkoleníobsluhypracovníchplošinMEWP

Vedení obtížných pracovních rozhovorů
Prosinec 2022 # Každý vedoucí pracovník nebo personalista se někdy dostal do situace, kdy byl nucen vést nepříjemné pracovní rozhovory. V současné době je potřeba se připravit na to, že tyto, jak pro vedoucího pracovníka, tak podřízeného, mohou být častější, s větším počtem pracovníků, a o to více je potřeba se na ně připravit. Náš jednodenní kurz Vás provede procesem vedení nepříjemných či obtížných pracovních rozhovorů od uvědomění si cílů takového rozhovoru, až po pravidla, jak si sám pro sebe ...
Vedeníobtížnýchpracovníchrozhovorů

pracovních

Celkem: 6 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | pracovních

Počet kurzů: 104297
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net