SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; praktické

Školení: praktické

Celkem: 30 seminářů, kurzů a/nebo školení

Programovací jazyk Python - praktické použití IPython Notebooku, knihovny Numpy a Matplotlib
Červen 2024 # Python je interpretovaný vysokoúrovňový programovací jazyk, který v současnosti patří mezi nejoblíbenější programovací jazyky vůbec. Jedná se o takzvaný multiparadigmatický jazyk, což znamená, že podporuje různá programátorská paradigmata včetně objektového, imperativního, procedurálního nebo funkcionálního. I když Python bývá označován za skriptovací jazyk, jeho možnosti jsou ve skutečnosti daleko širší. V současnosti se Python masivně používá i pro numerické výpočty, analýzu dat, ...
ProgramovacíjazykPythonprakticképoužitíIPythonNotebookuknihovnyNumpyMatplotlib

Praktické využití Power BI
Říjen 2024 # title= info > Školení je součástí cyklu Power BI Master , lze jej však absolvovat i samostatně. Formu výuky si můžete zvolit – prezenčně nebo online. Tento kurz přímo navazuje na kurz Začínáme s Power BI . Některé již známé možnosti se zde zopakují a prohloubí. Uživatel se může těšit na mírě pokročilé výpočty v DAX, např. CALCULATE, SUMX, ...
PraktickévyužitíPower

Finanční analýza – teorie i praktické zkušenosti
Červenec 2024 # Seminář je uzpůsoben pro rychlou a základní orientaci ve finančním řízení podniku s důrazem na finanční analýzu. Na semináři se seznámíte se základními metodami finanční analýzy a budete schopni se zapojit do finančního řízení podniku. Na firemní procesy ze začnete dívat optikou finančních toků, čímž se vám otevře nová dimenze vaší profesní dráhy. Prosíme účastníky, aby si na seminář přinesli vlastní notebooky. * Finanční řízení v souvislostech. Základy finanční ...
Finančníanalýzateoriepraktickézkušenosti

Finanční analýza – teorie i praktické zkušenosti
Červenec 2024 # Seminář je uzpůsoben pro rychlou a základní orientaci ve finančním řízení podniku s důrazem na finanční analýzu. Na semináři se seznámíte se základními metodami finanční analýzy a budete schopni se zapojit do finančního řízení podniku. Na firemní procesy ze začnete dívat optikou finančních toků, čímž se vám otevře nová dimenze vaší profesní dráhy. Prosíme účastníky, aby si na seminář přinesli vlastní notebooky. * Finanční řízení v souvislostech. Základy finanční ...
Finančníanalýzateoriepraktickézkušenosti

Cash flow – teorie i praktické zkušenosti
Červenec 2024 # Seminář je uzpůsoben pro rychlou a základní orientaci ve finančním řízení podniku s důrazem na řízení cash flow. Na semináři získáte základní znalosti i praktické zkušenosti, které vám umožní výkaz cash flow sestavit a analyzovat. Dokážete plánovat peněžní toky a získáte schopnost interpretovat údaje v cash flow. Prosíme účastníky, aby si na seminář přinesli vlastní notebooky. * Cash flow přímou a nepřímou metodou: Co ovlivňuje CF, přímá a nepřímá metoda pro ...
Cashflowteoriepraktickézkušenosti

Cash flow – teorie i praktické zkušenosti
Červenec 2024 # Seminář je uzpůsoben pro rychlou a základní orientaci ve finančním řízení podniku s důrazem na řízení cash flow. Na semináři získáte základní znalosti i praktické zkušenosti, které vám umožní výkaz cash flow sestavit a analyzovat. Dokážete plánovat peněžní toky a získáte schopnost interpretovat údaje v cash flow. Prosíme účastníky, aby si na seminář přinesli vlastní notebooky. * Cash flow přímou a nepřímou metodou: Co ovlivňuje CF, přímá a nepřímá metoda pro ...
Cashflowteoriepraktickézkušenosti

Superficiální zásada a její praktické projevy v soudní a právní praxi (vybrané otázky se zaměřením na rozhodovací praxi Nejvyššího soudu České republiky)
Červen 2024 # Cíl semináře V rámci této nové přednášky bude seminář zaměřen na vybrané aspekty tzv. superficiální zásady a její praktické projevy v právní a soudní praxi. Jde o jednu z nejzásadnějších změn, která se v praxi promítá v mnoha různých podobách působících značné potíže. V rámci semináře budou souhrnněji vysvětlena zejména následující podtémata: východiska právního stavu do 31. 12. 2013 a po 1. 1. 2014 přechodná ustanovení občanského zákoníku k pozemkům a stavbám a ...
SuperficiálnízásadajejíprakticképrojevysoudníprávnípraxivybranéotázkyzaměřenímrozhodovacíNejvyššíhosouduČeskérepubliky

Konsolidovaná účetní závěrka – praktické příklady pro pokročilé podle českých předpisů
Červen 2024 # Na semináři si procvičíte a prohloubíte znalosti z oblasti konsolidací. Ujasníte si vzájemné vazby a dopady složitějších konsolidačních úprav. Upevníte si znalosti rozdílů a jejich dopadů na konsolidaci podle českých předpisů. * • plná metoda – změna ve výši podílu, víceúrovňová konsolidace, částečný a plný prodej podílu v dceřiném podniku (dekonsolidace), • konsolidace zahraničního dceřiného podniku, • odložená daň v konsolidované účetní závěrce, • k...
Konsolidovanáúčetnízávěrkaprakticképříkladypokročilépodlečeskýchpředpisů

Konsolidovaná účetní závěrka – praktické příklady pro pokročilé podle českých předpisů
Červen 2024 # Na semináři si procvičíte a prohloubíte znalosti z oblasti konsolidací. Ujasníte si vzájemné vazby a dopady složitějších konsolidačních úprav. Upevníte si znalosti rozdílů a jejich dopadů na konsolidaci podle českých předpisů. * • plná metoda – změna ve výši podílu, víceúrovňová konsolidace, částečný a plný prodej podílu v dceřiném podniku (dekonsolidace), • konsolidace zahraničního dceřiného podniku, • odložená daň v konsolidované účetní závěrce, • k...
Konsolidovanáúčetnízávěrkaprakticképříkladypokročilépodlečeskýchpředpisů

praktické

Celkem: 30 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | praktické

Počet kurzů: 121653
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net