SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; praktické

Školení: praktické

Celkem: 37 seminářů, kurzů a/nebo školení

Účetnictví podnikatelů – výklad, praktické příklady, daňové souvislosti
Srpen 2023 # Na semináři získáte přehled v oblasti účetnictví, poznáte podrobně systém účetnictví v ČR, seznámíte se se základy daňového systému a se vzájemnými souvislostmi mezi účetnictvím a jednotlivými daněmi, především daní z přidané hodnoty a daní z příjmů. Hlavním cílem semináře naučit vás je porozumět účetnictví a jeho výstupům, tzn. účetním dokladům a účetní závěrce. Seminář se skládá z řešení celé řady praktických příkladů, proto je vhodné si přinést kalkulačku s funkcemi. * ...
Účetnictvípodnikatelůvýkladprakticképříkladydaňovésouvislosti

Praktické využití Power BI
Září 2023 # Popis Školení je součástí cyklu Power BI Master , lze jej však absolvovat i samostatně. Tento kurz přímo navazuje na kurz Začínáme s Power BI . Některé již známé možnosti se zde zopakují a prohloubí. Uživatel se může těšit na mírě pokročilé výpočty v DAX, např. CALCULATE, SUMX, AVERAGEX, COUNTX, COUNTROWS, DISTINCTCOUNT, FILTER, ALL. Tyto ...
PraktickévyužitíPower

Rozpoznejte manipulaci s Danielem Štroblem - Praktické rady, jak nepodléhat nejen citovým útokům
Srpen 2023 # Nenechte se vmanipulovat do negativních pocitů a staňte se rovnocenným partnerem Dostáváte se do situací citového vydírání a nevíte si  v nich rady? Víte, kdy je s vámi manipulováno? Kdy čelíte konstruktivní kritice a kdy se komunikace dostává za hranu slušnosti? V praktickém tréninku si osvojíte pravidla a principy obrany proti m...
RozpoznejtemanipulaciDanielemŠtroblemPraktickéradynepodléhatnejencitovýmútokům

Trendy a strategie ve firemním nákupu - Praktické tipy pro současnou situaci na trhu pro firemní nákupčí
Září 2023 # Strategie pro současnou dobu, která vám přinese viditelné výsledky. Vše prakticky a přehledně - v jediném dni.  Podobný kurz na českém trhu dosud není. Reagujeme na zásadní změny na trhu a v ekonomice, které se promítají i do práce firemních nákupčích. Získáte základní know how, které je aktualizované na současné a budoucí podmínky. Za ...
TrendystrategiefiremnímnákupuPraktickétipysoučasnousituacitrhufiremnínákupčí

FINANČNÍ CONTROLLING pro pokročilé - - praktické nástroje s využitím Excelu
Září 2023 # Ekonomický management # Určeno pro finanční controllery, kteří chtějí provázat své dosavadní zkušenosti s novými pohledy na controlling, pro manažery s controllingovými úkoly, kteří potřebují vidět controlling komplexně, a pro všechny pracovníky s úkolem implementovat controlling ve své firmě. Tento kurz volně navazuje na kurz Finanční controlling – moderní metody v příkladech. cíl Na modelových příkladech z praxe si ukážeme vše podstatné pro efektivní finanční ...
FINANČNÍCONTROLLINGpokročilépraktickénástrojevyužitímExcelu

Adobe Photoshop workshop – kurz praktického využití aneb procvičování dělá mistra
Červen 2023 # Cíl kurzu Procvičit a zažít osvojené informace na praktických příkladech ze života grafika a fotografa. Propojit znalosti z dílčích témat editace do komplexních souvislostí s vyústěním v dokončený projekt. Zaměření kurzu Kurz je určen pro uživatele Photoshopu kteří jej využívají v oblasti tvorby grafiky, úpravy fotografie a publikování na webu nebo sociálních sítích. Po celou dobu kurzu je pro vás připraveno bohaté o...
AdobePhotoshopworkshopkurzpraktickéhovyužitíanebprocvičovánídělámistra

Interní audit krok za krokem - praktické příklady
Listopad 2023 # Akreditace: MV - AK - PV-116 - 2018; Interní audit Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky z veřejné správy s činností interního auditu v organizaci dle legislativních předpisů a s využitím poznatků tzv. best practice . Detailnější pohled je věnován aplikaci mezinárodních standardů pro profesní praxi interního auditu do vlastní činnosti a jejich dopadům na praktický výkon. ...
Interníauditkrokkrokemprakticképříklady

Cash flow – teorie i praktické zkušenosti
Červenec 2023 # Seminář je uzpůsoben pro rychlou a základní orientaci ve finančním řízení podniku s důrazem na řízení cash flow. Na semináři získáte základní znalosti i praktické zkušenosti, které vám umožní výkaz cash flow sestavit a analyzovat. Dokážete plánovat peněžní toky a získáte schopnost interpretovat údaje v cash flow. Prosíme účastníky, aby si na seminář přinesli vlastní kalkulačky. * Finanční řízení v souvislostech: Podnikové strategie, klasické a moderní přístupy ...
Cashflowteoriepraktickézkušenosti

Cash flow – teorie i praktické zkušenosti
Červenec 2023 # Seminář je uzpůsoben pro rychlou a základní orientaci ve finančním řízení podniku s důrazem na řízení cash flow. Na semináři získáte základní znalosti i praktické zkušenosti, které vám umožní výkaz cash flow sestavit a analyzovat. Dokážete plánovat peněžní toky a získáte schopnost interpretovat údaje v cash flow. Prosíme účastníky, aby si na seminář přinesli vlastní kalkulačky. * Finanční řízení v souvislostech: Podnikové strategie, klasické a moderní přístupy ...
Cashflowteoriepraktickézkušenosti

Finanční analýza – teorie i praktické zkušenosti
Srpen 2023 # Seminář je uzpůsoben pro rychlou a základní orientaci ve finančním řízení podniku s důrazem na finanční analýzu. Na semináři se seznámíte se základními metodami finanční analýzy a budete schopni se zapojit do finančního řízení podniku. Na firemní procesy ze začnete dívat optikou finančních toků, čímž se vám otevře nová dimenze vaší profesní dráhy. Prosíme účastníky, aby si na seminář přinesli vlastní kalkulačky. * Finanční řízení v souvislostech: Podniková ...
Finančníanalýzateoriepraktickézkušenosti

Finanční analýza – teorie i praktické zkušenosti
Srpen 2023 # Seminář je uzpůsoben pro rychlou a základní orientaci ve finančním řízení podniku s důrazem na finanční analýzu. Na semináři se seznámíte se základními metodami finanční analýzy a budete schopni se zapojit do finančního řízení podniku. Na firemní procesy ze začnete dívat optikou finančních toků, čímž se vám otevře nová dimenze vaší profesní dráhy. Prosíme účastníky, aby si na seminář přinesli vlastní kalkulačky. * Finanční řízení v souvislostech: Podniková ...
Finančníanalýzateoriepraktickézkušenosti

Kompletní know-how celního řízení - Praktické informace z oblasti provádění celních operací
Listopad 2023 # Naučte se rozumět celnímu řízení a staňte se profesionálními celními deklaranty Zboží dovážené na území EU podléhá celnímu dohledu. V celním řízení se rozhoduje o propuštění zboží do deklarantem navrhovaného celního režimu, nebo se zboží přiděluje jiné celně schválené určení. V případech stanovených zákonem pak dochází k vyměření cla ...
Kompletníknow-howcelníhořízeníPraktickéinformaceoblastiprováděnícelníchoperací

praktické

Celkem: 37 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | praktické

Počet kurzů: 108121
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net