SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; pravidla

Kurzy: pravidla

Celkem: 17 seminářů, kurzů a/nebo školení

Metody, nástroje a pravidla odměňování pracovníků
Duben 2024 # Seminář se zabývá zásadami konstrukce systémů odměňování, tj. stanovením a změnami pevné a pohyblivé složky mezd a platů u jednotlivých kategorií zaměstnanců. Jeho cílem je seznámit se s možnostmi zvýšení efektivity odměňování, posílení jeho motivační funkce i podpory vnitrofiremní spravedlnosti v odměňování na základě širokého spektra metod a nástrojů. * • odměňování a jeho složky: čím, jak, koho a proč odměnit, • odměňování na základě nároků pracovních míst, • ...
Metodynástrojepravidlaodměňovánípracovníků

Pravidla úspěšné komunikace, argumentace a prezentace
Květen 2024 # Odnesete si hlavní zásady pro komunikaci, předávání informací, prezentaci a argumentaci. Dozvíte se, jak je to s důvěryhodností mluvčího, přesvědčivostí sdělení, vhodnou argumentací i překonáváním námitek. * • jak prolomit ledy, získat pozornost a působit důvěryhodně, • jasnost, srozumitelnost a přehlednost projevu: jak prezentovat fakta a argumenty a působit přesvědčivě, • význam názorné a živé komunikace, • komunikace metodou „tlaku“ a &...
Pravidlaúspěšnékomunikaceargumentaceprezentace

Profesionální online prezentace - Pravidla prezentování ve virtuálním prostoru
Březen 2024 # Je pro vás prezentování na online meetinzích utrpení? Děsí vás představa mluvit do webové kamery před černou obrazovkou? Nevíte si rady, jak zapojit účastníky online hovoru do interaktivních aktivit? Díky tomuto workshopu si online prezentování zamilujete.Kurz je určen: všem kdo aktivně prezentují a předávají informace druhým v online ...
ProfesionálníonlineprezentacePravidlaprezentovánívirtuálnímprostoru

Přiznání k dani z příjmů neziskové organizace za rok 2023 (pravidla + příklady + případová studie)
Březen 2024 # Na kurzu si stručně zopakujete platnou právní úpravu daně z příjmů pro neziskové organizace a z praktických příkladů a zkušeností zjistíte, jak se tyto předpisy promítají do praxe neziskových organizací. Vyzkoušíte si připravit a vyplnit přiznání k dani z příjmů neziskové organizace. * Shrnutí a procvičení postupů týkajících se daně z příjmů neziskové organizace a příprava a sestavení přiznání k dani z příjmů. Shrnutí aktuální právní úpravy: • definice veřejně ...
Přiznánídanipříjmůneziskovéorganizace2023pravidlapříkladypřípadovástudie

Přiznání k dani z příjmů neziskové organizace za rok 2023 (pravidla + příklady + případová studie)
Březen 2024 # Na kurzu si stručně zopakujete platnou právní úpravu daně z příjmů pro neziskové organizace a z praktických příkladů a zkušeností zjistíte, jak se tyto předpisy promítají do praxe neziskových organizací. Vyzkoušíte si připravit a vyplnit přiznání k dani z příjmů neziskové organizace. * Shrnutí a procvičení postupů týkajících se daně z příjmů neziskové organizace a příprava a sestavení přiznání k dani z příjmů. Shrnutí aktuální právní úpravy: • definice veřejně ...
Přiznánídanipříjmůneziskovéorganizace2023pravidlapříkladypřípadovástudie

Pravidla Incoterms® 2020 aktuálně
Duben 2024 # Na semináři získáte nejen vhled do revize Pravidel Incoterms® 2020, jejich logice věnované povinnostem a právům smluvních stran, které napomáhají řešit, ale odnesete si také základní informace o změnách z oblasti celní problematiky, pojištění zásilek i odpovědnosti, řešení škod a odpovědnosti dopravce za škodu, námořního práva a zvláště pak institutu náložného listu. V oblasti mezinárodní směny zboží má zcela zásadní postavení kupní smlouva. Její konstrukce a projednání s protistranou může ...
PravidlaIncoterms®2020aktuálně

Pravidla Incoterms® 2020 aktuálně
Duben 2024 # Na semináři získáte nejen vhled do revize Pravidel Incoterms® 2020, jejich logice věnované povinnostem a právům smluvních stran, které napomáhají řešit, ale odnesete si také základní informace o změnách z oblasti celní problematiky, pojištění zásilek i odpovědnosti, řešení škod a odpovědnosti dopravce za škodu, námořního práva a zvláště pak institutu náložného listu. V oblasti mezinárodní směny zboží má zcela zásadní postavení kupní smlouva. Její konstrukce a projednání s protistranou může ...
PravidlaIncoterms®2020aktuálně

Pravidla Incoterms® 2020 aktuálně
Červen 2024 # Na semináři získáte nejen vhled do revize Pravidel Incoterms® 2020, jejich logice věnované povinnostem a právům smluvních stran, které napomáhají řešit, ale odnesete si také základní informace o změnách z oblasti celní problematiky, pojištění zásilek i odpovědnosti, řešení škod a odpovědnosti dopravce za škodu, námořního práva a zvláště pak institutu náložného listu. V oblasti mezinárodní směny zboží má zcela zásadní postavení kupní smlouva. Její konstrukce a projednání s protistranou může ...
PravidlaIncoterms®2020aktuálně

Pravidla Incoterms® 2020 aktuálně
Červen 2024 # Na semináři získáte nejen vhled do revize Pravidel Incoterms® 2020, jejich logice věnované povinnostem a právům smluvních stran, které napomáhají řešit, ale odnesete si také základní informace o změnách z oblasti celní problematiky, pojištění zásilek i odpovědnosti, řešení škod a odpovědnosti dopravce za škodu, námořního práva a zvláště pak institutu náložného listu. V oblasti mezinárodní směny zboží má zcela zásadní postavení kupní smlouva. Její konstrukce a projednání s protistranou může ...
PravidlaIncoterms®2020aktuálně

Pracovní doba, její rozvržení, pravidla a forma rovnoměrného - nerovnoměrného rozvržení pracovní doby, směnné provozy – prakticky
Březen 2024 # Na semináři se zaměříme na praktické postupy při rozvrhování jednotlivých forem pracovní doby, včetně problémů s tím v praxi spojených. Bude široce a hluboce diskutována problematika rovnoměrného – nerovnoměrného rozvržení pracovní doby z pohledu zákoníku práce a skutečné praxe ve firmách. Probereme aktuální problémy spojené s rozvržením pracovní doby. Důraz bude kladen na praktické postupy a příklady týkající se pracovní doby a jejího rozvržení. Výklad bude zahrnovat novelizace z pohledu ...
Pracovnídobajejírozvrženípravidlaformarovnoměrnéhonerovnoměrnéhorozvrženípracovnídobysměnnéprovozyprakticky

Pracovní doba, její rozvržení, pravidla a forma rovnoměrného - nerovnoměrného rozvržení pracovní doby, směnné provozy – prakticky
Březen 2024 # Na semináři se zaměříme na praktické postupy při rozvrhování jednotlivých forem pracovní doby, včetně problémů s tím v praxi spojených. Bude široce a hluboce diskutována problematika rovnoměrného – nerovnoměrného rozvržení pracovní doby z pohledu zákoníku práce a skutečné praxe ve firmách. Probereme aktuální problémy spojené s rozvržením pracovní doby. Důraz bude kladen na praktické postupy a příklady týkající se pracovní doby a jejího rozvržení. Výklad bude zahrnovat novelizace z pohledu ...
Pracovnídobajejírozvrženípravidlaformarovnoměrnéhonerovnoměrnéhorozvrženípracovnídobysměnnéprovozyprakticky

Jak pravidla uplatňování DPH ovlivňují vykazování INTRASTATU – pro pokročilé
Květen 2024 # Zákon o dani z přidané hodnoty definuje dva typy dodání zboží, dodání s přepravou a dodání bez přepravy. Skutečnost, zda se jedná o dodání s přepravou nebo bez přepravy, má vliv nejen na identifikaci místa plnění, ale i na to, zda dodání je či není předmětem vykazování INTRASTATU. A takových dopadů pravidel uplatňování na vykazování INTRASTATU je daleko více. Cílem semináře je na příkladech obchodních transakcí právě tyto vazby a souvislosti vysvětlit. Seminář tedy není zaměřen na ...
pravidlauplatňováníovlivňujívykazováníINTRASTATUpokročilé

pravidla

Celkem: 17 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | pravidla

Počet kurzů: 113365
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net