SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; praxe

Kurzy: praxe

Celkem: 33 seminářů, kurzů a/nebo školení

Ukončování pracovních poměrů - Aktuální legislativa, příklady z praxe a judikáty
Březen 2024 # Vyhněte se chybám a ušetřete náklady na soudní spory se zaměstnanci Zákoník práce i občanský zákoník chrání jednoznačně zaměstnance. Pro zaměstnavatele je jedinou účinnou ochranou znalost zákona a schopnost jejího uplatnění v praxi. Poznejte, jak v různých případech správně ukončit pracovní poměr. Poučte se z praktických příkladů ...
UkončovánípracovníchpoměrůAktuálnílegislativapříkladypraxejudikáty

Společné jmění manželů - vnosy a nakládání s majetkem ve společném jmění, včetně tzv. odklonů součástí společného jmění manželů a aktuální průřezová rozhodovací praxe Nejvyššího soudu k problematice společného jmění manželů v roce 2023 a 2024 (podro
Květen 2024 # Obsahem semináře budou následující témata: * Vnosy (investice) a společné jmění (koncepční vymezení, způsob „výpočtu“ vnosů, jednotlivé formy vnosů, tzv. valorizace a redukce vnosů, procesní souvislosti a důkazní břemena spojené s problematikou vnosů, jednotlivé typové případy vnosů (obvyklé a speciální) * Nakládání s majetkem ...
SpolečnéjměnímanželůvnosynakládánímajetkemspolečnémjměnívčetnětzvodklonůsoučástíspolečnéhoaktuálníprůřezovározhodovacípraxeNejvyššíhosouduproblematiceroce20232024podro

Pohřebnictví pro obce i města – praxe a nejčastější pochybení
Březen 2024 # Akreditace: MV - AK - PV-7 - 2018, Zákon o pohřebnictví Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky s aktuální problematikou zákona o pohřebnictví. Pozornost bude věnována novým poznatkům z kontrolní a dohledové činnosti, nejčastějším pochybením a cestám, jak se vyhnout přestupkům v pohřebnictví. Rozebrána bude problematika povinností obcí při zajišťování pohřbení, provozování veřejných pohřebišť, vedení evidencí, regulace cen při oceňování služeb a dalších záležitostí. Využito bude i ...
Pohřebnictvíobceměstapraxenejčastějšípochybení

Živnostenský zákon – aktuální problémy a praxe po novelách zákona
Březen 2024 # Akreditace: MV - AK - PV-274 - 2018, Živnostenský zákon - aktuality a praxe Cíl semináře Seminář poskytne informace o aktuálních novinkách v živnostenském ...
Živnostenskýzákonaktuálníproblémypraxenoveláchzákona

Budujte správné návyky - Praktické rady z praxe skutečně efektivních lidí
Duben 2024 # Víte, že vítězové a poražení mívají stejné cíle? Víte, jaké návyky pomáhají vítězům, a co nedělali poražení? Rozvojový program osobního vedení zaměřený na zvyšování efektivity, zodpovědnosti, zkvalitnění vztahů a spolupráce.    Kurz je určen: všem, kteří si chtějí vytvořit nové a fungující návyky všem, kteří chtějí obnovit ...
BudujtesprávnénávykyPraktickéradypraxeskutečněefektivníchlidí

Společné jmění manželů - vnosy a nakládání s majetkem ve společném jmění, včetně tzv. odklonů součástí společného jmění manželů a aktuální průřezová rozhodovací praxe Nejvyššího soudu k problematice společného jmění manželů v roce 2023 a 2024 (podro
Květen 2024 # Obsahem semináře budou následující témata: * Vnosy (investice) a společné jmění (koncepční vymezení, způsob „výpočtu“ vnosů, jednotlivé formy vnosů, tzv. valorizace a redukce vnosů, procesní souvislosti a důkazní břemena spojené s problematikou vnosů, jednotlivé typové případy vnosů (obvyklé a speciální) * Nakládání s majetkem ...
SpolečnéjměnímanželůvnosynakládánímajetkemspolečnémjměnívčetnětzvodklonůsoučástíspolečnéhoaktuálníprůřezovározhodovacípraxeNejvyššíhosouduproblematiceroce20232024podro

Krizové řízení – legislativa, novinky i aktuální praxe pro ústřední úřady, kraje a obce
Únor 2024 # Akreditace: MV - AK - PV-332 - 2021; Krizové řízení (webinář) Krizové řízení jako takové bezprostředně souvisí s bezpečností a jeho hlavním cílem je příprava na řešení krizových situací a jejich řešení, ať už se jedná o přírodní pohromy nebo další mimořádné události, spojené s ochranou základních hodnot, tj. životů, zdraví, majetku a životního prostředí. Cílem semináře je seznámit zájemce s problematikou základů a hlavního obsahu krizového řízení. V rámci semináře budou podrobně vysvětleny ...
Krizovéřízenílegislativanovinkyaktuálnípraxeústředníúřadykrajeobce

Jednotné environmentální stanovisko (JES) – aplikační praxe od 1.1.2024
Březen 2024 # Akreditace: MV - AK - PV-70 - 2024; Jednotné environmentální stanovisko (JES) - aplikační praxe (webinář) Seminář seznámí posluchače s aplikační praxí v oblasti vydávání jednotného environmentálního stanoviska (JES) od 1.1.2024, Jedná se o nový  nástroj procesní integrace státní správy v oblasti ochrany životního prostředí , zavedený zákonem č. 148 - 2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku JES se vydává ve formě závazného stanoviska podle správního řádu, a to pro všechny záměry ...
JednotnéenvironmentálnístanoviskoJESaplikačnípraxe112024

Kontrolní procesy obcí a krajů – úskalí, praxe a změny
Březen 2024 # Akreditace: MV - AK - PV-42 - 2024; Kontrolní procesy obcí a krajů – úskalí, praxe a změny (webinář) Účastníci semináře budou seznámeni se základním přehledem v oblasti kontroly, s postupem kontroly v  samostatné a přenesené působnosti na obcích z pohledu procesu kontroly podle  zákona o obcích č. 128 - 2002 Sb.,, a zákona o kontrole č. 255 - 2012 Sb., Seminář  poskytne jak obecné informace tak i upozorní na některé specifické situace, jak probíhá kontrola, konkrétní postupy kontrolních ...
Kontrolníprocesyobcíkrajůúskalípraxezměny

Schvalování technické způsobilosti vozidel – praxe a změny v roce 2024
Duben 2024 # Akreditace: MV - AK - PV-881 - 2021; Schvalování technické způsobilosti vozidel (webinář) Cíl semináře Seminář představí všechny oblasti oblastí schvalování technické způsobilosti. Zaměří se nejen na správnou aplikaci zákona č. 56 - 2001 Sb., ale i na změny, které se očekávají v roce 2024. Zároveň bude popsán vliv nových Evropských předpisů na tuto problematiku. ...
Schvalovánítechnickézpůsobilostivozidelpraxezměnyv roce2024

Nový zákon o odpadech – aplikační praxe pro obce 2024
Duben 2024 # Akreditace: MV - AK - PV-647 - 2022; Zákon o odpadech (webinář) Cíl semináře Seminář je určen pro pracovníky správních orgánů vykonávající státní správu v oblasti odpadového hospodářství, kteří zabezpečují nakládání s komunálním odpadem v rámci obecního systému odpadového hospodářství, a to podle aktuální právní úpravy s důrazem na její aplikaci v praxi měst a ...
Novýzákonodpadechaplikačnípraxeobce2024

praxe

Celkem: 33 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | praxe
[?]


Počet kurzů: 113365
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net