SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; praxe

Školení: praxe

Celkem: 24 seminářů, kurzů a/nebo školení

Stavební řízení - aktuální praxe NSS
Listopad 2021 # Akreditace: MV - AK - PV-59 - 2014; Velká novela stavebního zákona v praxi a judikatuře soudů Cíl semináře Cílem semináře je představit zájemcům z řad odborné veřejnosti aktuální rozhodovací praxi správních soudů (především Nejvyššího správního soudu) při výkladu zákona č. 183 - 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), se zaměřením na stavební řízení. Seminář by měl především upozornit na praktické otázky, která se aktuálně v řízení před správními soudy objevují ...
Stavebnířízeníaktuálnípraxe

Podílové spoluvlastnictví se zaměřením na jeho vypořádání z pohledu aktuální rozhodovací praxe Nejvyššího soudu České republiky
Prosinec 2021 # Cíl semináře Seminář bude zaměřen na aktuální rozhodovací praxi Nejvyššího soudu České republiky zejména v oblasti přechodných ustanovení zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví. Je zaměřen především na potřeby advokátní praxe, ale také pro osoby, které se s podílovým spoluvlastnictvím dostávají do kontaktu. Konkrétní výklad bude proveden na praktických příkladech s vysvětlením významu a podstaty přijatých rozhodnutí. V rámci podkladových materiálů obdrží každý účastník tematicky ...
Podílovéspoluvlastnictvízaměřenímjehovypořádáníz pohleduaktuálnírozhodovacípraxeNejvyššíhosouduČeskérepubliky

Platné znění zákona o ochraně ovzduší – teorie a praxe pro úředníky obcí
Listopad 2021 # Akreditace: MV - AK - PV-190 - 2020; Zákon o ochraně ovzduší Cíl semináře Cílem je seznámit posluchače s legislativou na úseku ochrany ovzduší, s kompetencemi obcí coby orgánů ochrany ovzduší a s případnými povinnostmi obcí coby provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší, a to ve vztahu jak k obecním úřadům, tak k obecním úřadům obcí s rozšířenou působností. Cílem je seznámit posluchače s legislativou na úseku ochrany ovzduší, s kompetencemi obcí coby orgánů ochrany ovzduší a s případnými ...
Platnézněnízákonaochraněovzdušíteoriepraxeúředníkyobcí

Zdravotní pojištění 2022 - změny a řešení situací na základě dotazů z praxe
Listopad 2021 # Program semináře: * Nová hodnota minimální mzdy s dopady do zdravotního pojištění. * Průměrná mzda a rozhodné částky ve zdravotním pojištění. * Změny v související právní úpravě a jejich dopady do zdravotního pojištění. * Zvýšené platby státu a odpočet od příjmu zaměstnance. * Aplikace nařízení Evropské ...
Zdravotnípojištění2022změnyřešenísituacízákladědotazůpraxe

Daň z nemovitých věcí pro rok 2022 včetně daňového přiznání - teorie a praxe
Prosinec 2021 # Odborný program semináře: * Právní úprava na zdaňovací období roku 2022 * Daň z pozemků - předmět daně - poplatníci - sazby daně včetně příkladů výpočtu v daňovém přiznání - nejčastější osvobození * Daň ze staveb a jednotek - předmět daně - poplatníci ...
nemovitýchvěcí2022včetnědaňovéhopřiznáníteoriepraxe

Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe
Říjen 2021 # Odborný program semináře: * Občanské průkazy - biometrické údaje v občanském průkazu – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019 - 1157 o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří vykonávají své právo volného pobytu - ...
Občansképrůkazycestovnídokladybiometrickéúdajeobčanskémprůkazuzměnyúsekuobčanskýchprůkazůcestovníchdokladůzkušenostiproblémyaplikačnípraxe

Občanské průkazy a cestovní doklady - biometrické údaje v občanském průkazu, změny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, zkušenosti a problémy z aplikační praxe
Prosinec 2021 # Odborný program semináře: * Občanské průkazy - biometrické údaje v občanském průkazu – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019 - 1157 o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří vykonávají své právo volného pobytu - ...
Občansképrůkazycestovnídokladybiometrickéúdajeobčanskémprůkazuzměnyúsekuobčanskýchprůkazůcestovníchdokladůzkušenostiproblémyaplikačnípraxe

ZÁKONÍK PRÁCE v roce 2022 - - aktuality, změny a zkušenosti z praxe
Leden 2022 # Pracovní právo # Určeno pro personalisty, vedoucí zaměstnance, firemní právníky a další zájemce z oblasti právní a personální praxe. cíl Seznámení s aktuálními změnami zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů v roce 2022, s praktickými zkušenostmi s uplatňováním zákoníku práce a souvisejících předpisů v praxi a s nejnovější judikaturou. obsah Aktuální novely zákoníku práce a další připravované změny souvisejících předpisů: Změny v ...
ZÁKONÍKPRÁCEroce2022aktualityzměnyzkušenostipraxe

ZÁKONÍK PRÁCE v roce 2022 - - aktuality, změny a zkušenosti z praxe
Leden 2022 # Pracovní právo # Určeno pro personalisty, vedoucí zaměstnance, firemní právníky a další zájemce z oblasti právní a personální praxe. cíl Seznámení s aktuálními změnami zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů v roce 2022, s praktickými zkušenostmi s uplatňováním zákoníku práce a souvisejících předpisů v praxi a s nejnovější judikaturou. obsah Aktuální novely zákoníku práce a další připravované změny souvisejících předpisů: Změny v ...
ZÁKONÍKPRÁCEroce2022aktualityzměnyzkušenostipraxe

Zdravotní pojištění 2022 - změny a řešení situací na základě dotazů z praxe - ON-LINE
Listopad 2021 # Program semináře: * Nová hodnota minimální mzdy s dopady do zdravotního pojištění. * Průměrná mzda a rozhodné částky ve zdravotním pojištění. * Změny v související právní úpravě a jejich dopady do zdravotního pojištění. * Zvýšené platby státu a odpočet od příjmu zaměstnance. * Aplikace nařízení Evropské ...
Zdravotnípojištění2022změnyřešenísituacízákladědotazůpraxeON-LINE

Daň z nemovitých věcí pro rok 2022 včetně daňového přiznání - teorie a praxe - ON-LINE
Prosinec 2021 # Odborný program semináře: * Právní úprava na zdaňovací období roku 2022 * Daň z pozemků - předmět daně - poplatníci - sazby daně včetně příkladů výpočtu v daňovém přiznání - nejčastější osvobození * Daň ze staveb a jednotek - předmět daně - poplatníci ...
nemovitýchvěcí2022včetnědaňovéhopřiznáníteoriepraxeON-LINE

praxe

Celkem: 24 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | praxe

Počet kurzů: 97084
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni-kurzy.eu
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde