SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; proces

Školení: proces

Celkem: 41 seminářů, kurzů a/nebo školení

Modelování procesů v BPMN 2.0
Únor 2022 # Notace BPMN 2.0 (Business Process Model and Notation) se v průběhu posledních deseti let stala nejrozšířenější notací pro modelování procesů zejména v rámci projektů vývoje SW (analytický přístup) i pro tvorbu spustitelných procesních modelů (tvorba procesních aplikací) v rámci využití BPMS (Business Process Management Systems). Správcem a vydavatelem tohoto standardu je organizace OMG (Object Management Group) z jejíž dílny vyšel mj. i soubor modelovacích notací UML (Unified Modeling ...
ModelováníprocesůBPMN

TIME MANAGEMENT - - efektivní využití času a zvládání stresu v pracovním procesu - 2denní
Únor 2022 # Rozvoj osobnosti # Určeno pro všechny, které zajímá, jak lépe plánovat a využívat svůj čas tak, aby byli dlouhodobě spokojenější a vyhnuli se moderní epidemii workoholismu. cíl Netradičně pojatý seminář zaměřený na obnovu a uspořádání pracovní a životní rovnováhy , získání inspirace a dobití energie. Budeme zkoumat jak osobní, tak týmové možnosti zlepšení práce s časem. Účastníci mohou přijít v neformálním oblečení. obsah Význam time managementu a ...
TIMEMANAGEMENTefektivnívyužitíčasuzvládánístresupracovnímprocesu2denní

TIME MANAGEMENT - - efektivní využití času a zvládání stresu v pracovním procesu - 2denní
Srpen 2022 # Rozvoj osobnosti # Určeno pro všechny, které zajímá, jak lépe plánovat a využívat svůj čas tak, aby byli dlouhodobě spokojenější a vyhnuli se moderní epidemii workoholismu. cíl Netradičně pojatý seminář zaměřený na obnovu a uspořádání pracovní a životní rovnováhy , získání inspirace a dobití energie. Budeme zkoumat jak osobní, tak týmové možnosti zlepšení práce s časem. Účastníci mohou přijít v neformálním oblečení. obsah Význam time managementu a ...
TIMEMANAGEMENTefektivnívyužitíčasuzvládánístresupracovnímprocesu2denní

Developing Applications for IBM Business Process Manager Advanced V8 - IIDeveloping Applications for IBM Business Process Manager Advanced V8 - II
Duben 2022 # In this course, you learn how to extend the functionality of that solution to accommodate more process integration scenarios. Through presentations and hands-on lab exercises, you learn about the Service Component Architecture (SCA) programming model and runtime environment, XML (business object) support, Business Process Execution Language (BPEL) handlers, business state machines, and SCA transactions. You also learn about business process dynamicity and flexibility, relationships, and ...
DevelopingApplicationsBusinessProcessManagerAdvancedIIDevelopingApplicationsBusinessProcessManagerAdvanced

ZMĚNY NÁKUPNÍHO PROCESU ZÁKAZNÍKA po coronavirové krizi - a přesun PR komunikace do digitálních médií
Duben 2022 # Obchodní dovednosti # Změnil se náš životní styl a především způsob, jakým zákazníci nakupují produkty a služby. Komunikačními platformami jsou v první řadě internet a sociální sítě, kde cílová skupina hledá odpovědi na své otázky dávno před nákupem a až následně jde do kamenné prodejny… Objevte v našem novém kurzu, jak chápat své zákazníky a jak uspokojit jejich potřeby a přání ve všech marketingových souvislostech. pro Marketingové manažery a brand ...
ZMĚNYNÁKUPNÍHOPROCESUZÁKAZNÍKAcoronavirovékrizipřesunkomunikacedigitálníchmédií

Compliance procesy, ověřovaná rizika a jak na ně v praxi
Únor 2022 # Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen pro interní auditory, kontrolní pracovníky, manažery, a pracovníky, kteří řeší praktické otázky výkonu funkce compliance. Cíl semináře Cílem je popsat rizika compliance procesů, ukázat pohled právníka a interního auditora, jak nejlépe relevantní rizika ověřit. Obsah semináře Co všechno ...
Complianceprocesyověřovanárizikapraxi

Rizika při podvodném jednání a jak zvládnout proces odhalování podvodů
Duben 2022 # Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen pro vedoucí pracovníky, interní auditory, risk manažery, kontrolní pracovníky. Cíl semináře Cílem je vysvětlit si indikátory podvodného jednání, ukázat možnosti předcházení podvodnému jednání a zvládnout proces odhalování podvodů Obsah semináře Definice podvodů. Indikátory podvodů. ...
Rizikapodvodnémjednánízvládnoutprocesodhalovánípodvodů

Dotčené orgány v procesu územního plánování, uplatňování stanovisek, řešení rozporů
Leden 2022 # Akreditace: MV - AK - PV-59 - 2014; Velká novela stavebního zákona v praxi a judikatuře soudů Cíl semináře Cílem semináře je seznámit jeho účastníky s dotčenými orgány na úseku územního plánování. Jejich postavením, způsobem jejich vyjadřování v jednotlivých etapách procesu pořizování, obsahu a závaznosti jejich vyjádření a způsobem, jakým jsou řešeny rozpory jak mezi stanovisky dotčených orgánů, tak mezi dotčeným orgánem a pořizovatelem. ...
Dotčenéorgányv procesuúzemníhoplánováníuplatňovánístanovisekřešenírozporů

Je možné změnit bydliště dítěte bez souhlasu druhého z rodičů či určit školu? Realizace rodičovské odpovědnosti i v procesních souvislostech - AKREDITACE MPSV + MV
Březen 2022 # Akreditace: MPSV - MPSV - A2017 - 0744-SP - PC; Akreditováno pod názvem: Rodinné právo v procesních souvislostech MV - MV - AK - PV-240 - 2016; Soudnictví ve věcech mládeže, činnost OSPOD: MV viz výše Cíl semináře Cílem semináře je seznámit posluchače, jak s obsahem právních norem, tak s aktuálními problémy, které v současné praxi vznikají při jejich aplikaci. Na tyto problémy je jim současně nabídnuto řešení, které lze nalézt v soudní judikatuře i ...
možnézměnitbydlištědítětesouhlasudruhéhorodičůurčitškolu?RealizacerodičovskéodpovědnostiprocesníchsouvislostechAKREDITACEMPSV

Obecní a krajské dotace - procesní obrana při potížích
Duben 2022 # Z obsahu semináře: * Poskytování dotace podle malých rozpočtových pravidel (dotační programy; nastavení hodnotících kritérií; žádost; nevyhovění žádosti; smlouva o poskytnutí dotace) * Lze se bránit samotnému neposkytnutí dotace? * Obsah smluv o poskytnutí dotace (povinný obsah; dobrovolný obsah) * Finanční ...
Obecníkrajskédotaceprocesníobranapotížích

Procesní obrana při poskytování dotací podle velkých rozpočtových pravidel
Červen 2022 # Z obsahu semináře: * Poskytování dotace podle velkých rozpočtových pravidel po velké novele. (Rozhodnutí o poskytnutí dotace versus dohoda o poskytnutí dotace.) * Lze se bránit samotnému neposkytnutí dotace? * Finanční kontrola * Nevyplacení přiznané dotace nebo její části. (Zvláštní postup poskytovatele dotace a ...
Procesníobranaposkytovánídotacípodlevelkýchrozpočtovýchpravidel

Obecní a krajské dotace - procesní obrana při potížích - ON-LINE
Duben 2022 # Z obsahu semináře: * Poskytování dotace podle malých rozpočtových pravidel (dotační programy; nastavení hodnotících kritérií; žádost; nevyhovění žádosti; smlouva o poskytnutí dotace) * Lze se bránit samotnému neposkytnutí dotace? * Obsah smluv o poskytnutí dotace (povinný obsah; dobrovolný obsah) * Finanční ...
ObecníkrajskédotaceprocesníobranapotížíchON-LINE

proces

Celkem: 41 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | proces

Počet kurzů: 100716
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde