SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; procesní

Školení: procesní

Celkem: 13 seminářů, kurzů a/nebo školení

Je možné změnit bydliště dítěte bez souhlasu druhého z rodičů či určit školu? Realizace rodičovské odpovědnosti i v procesních souvislostech - AKREDITACE MPSV + MV
Březen 2022 # Akreditace: MPSV - MPSV - A2017 - 0744-SP - PC; Akreditováno pod názvem: Rodinné právo v procesních souvislostech MV - MV - AK - PV-240 - 2016; Soudnictví ve věcech mládeže, činnost OSPOD: MV viz výše Cíl semináře Cílem semináře je seznámit posluchače, jak s obsahem právních norem, tak s aktuálními problémy, které v současné praxi vznikají při jejich aplikaci. Na tyto problémy je jim současně nabídnuto řešení, které lze nalézt v soudní judikatuře i ...
možnézměnitbydlištědítětesouhlasudruhéhorodičůurčitškolu?RealizacerodičovskéodpovědnostiprocesníchsouvislostechAKREDITACEMPSV

Obecní a krajské dotace - procesní obrana při potížích
Duben 2022 # Z obsahu semináře: * Poskytování dotace podle malých rozpočtových pravidel (dotační programy; nastavení hodnotících kritérií; žádost; nevyhovění žádosti; smlouva o poskytnutí dotace) * Lze se bránit samotnému neposkytnutí dotace? * Obsah smluv o poskytnutí dotace (povinný obsah; dobrovolný obsah) * Finanční ...
Obecníkrajskédotaceprocesníobranapotížích

Procesní obrana při poskytování dotací podle velkých rozpočtových pravidel
Červen 2022 # Z obsahu semináře: * Poskytování dotace podle velkých rozpočtových pravidel po velké novele. (Rozhodnutí o poskytnutí dotace versus dohoda o poskytnutí dotace.) * Lze se bránit samotnému neposkytnutí dotace? * Finanční kontrola * Nevyplacení přiznané dotace nebo její části. (Zvláštní postup poskytovatele dotace a ...
Procesníobranaposkytovánídotacípodlevelkýchrozpočtovýchpravidel

Obecní a krajské dotace - procesní obrana při potížích - ON-LINE
Duben 2022 # Z obsahu semináře: * Poskytování dotace podle malých rozpočtových pravidel (dotační programy; nastavení hodnotících kritérií; žádost; nevyhovění žádosti; smlouva o poskytnutí dotace) * Lze se bránit samotnému neposkytnutí dotace? * Obsah smluv o poskytnutí dotace (povinný obsah; dobrovolný obsah) * Finanční ...
ObecníkrajskédotaceprocesníobranapotížíchON-LINE

Procesní obrana při poskytování dotací podle velkých rozpočtových pravidel - ON-LINE
Červen 2022 # Z obsahu semináře: * Poskytování dotace podle velkých rozpočtových pravidel po velké novele. (Rozhodnutí o poskytnutí dotace versus dohoda o poskytnutí dotace.) * Lze se bránit samotnému neposkytnutí dotace? * Finanční kontrola * Nevyplacení přiznané dotace nebo její části. (Zvláštní postup poskytovatele dotace a ...
ProcesníobranaposkytovánídotacípodlevelkýchrozpočtovýchpravidelON-LINE

Procesní řízení pro všední den
Únor 2022 # Školení pro firmu. Procesní řízení je nejlepší, nejpřirozenější a nejefektivnější způsob řízení firmy. Neexistuje organizace, pro kterou by nebylo vhodné. Chcete si utřídit své vědomosti o procesním řízení, dozvědět se něco nového a nahlédnout Vaši firmu z trochu jiného úhlu? Procesním řízením ve firmách se zabýváme už 27 let, takže teorii podáváme s ohledem na její skutečné uplatnění ve firemní ...
Procesnířízenívšední

FMEA – strukturovaný nástroj pro analýzu procesních rizik
Duben 2022 # Pro všechny úrovně. Určeno pro Pro oblast výkonu interního auditu, řízení rizik a kontrolní činnosti. Cíl semináře Seznámit posluchače s využitím FMEA analýzy (Failure Mode ad Potential Analysis) jako nástroje pro strukturovaný a komplexní přístup k identifikaci, analýze a vyhodnocení rizik. Obsah semináře Školení je koncipováno ...
FMEAstrukturovanýnástrojanalýzuprocesníchrizik

Procesní řízení Process management
Březen 2022 # V rámci workshopu získáte přehled v oblasti procesního řízení, procesního modelování a optimalizací procesů. Naučíte se principům zavádění procesního řízení tak, aby bylo efektivní a udržitelné s cílem zvýšení výkonnosti podnikových procesů a zvýšení kvality směrem k zákazníkovi. Workshop je orientován prakticky a představuje osvědčené myšlenkové a algoritmické postupy využívané v různých typech ...
ProcesnířízeníProcessmanagement

Moderní organizace v projektovém a procesním řízení
Duben 2022 # Na tomto kurzu Vás seznámíme s pokročilými metodami projektového řízení. Ukážeme Vám souvislosti projektového řízení s firemními procesy, firemním řízením a vlivem na organizační strukturu firmy. Dozvíte se, jaký je význam projektového zázemí u rozsáhlejších pracovních celků, jako jsou programy a portfolia. Speciálně se kurz zabývá problematikou implementace a rozvoje projektového a procesního řízení v organizaci. ...
Moderníorganizaceprojektovémprocesnímřízení

Řízení projektových a procesních rizik Risk Management in Projects
Březen 2022 # Každý složitější pracovní úkol je vystaven různým interním a externím rizikům. Schopnost flexibilně a kompetentně reagovat na rizika zvyšuje pravděpodobnost úspěchu dosažení vytýčeného cíle. V kurzu si uděláte přehled o schopnostech a dovednostech potřebných pro úspěšné řízení rizik, seznámíte se s ověřenou metodikou a představíme konkrétní využívané techniky a ...
ŘízeníprojektovýchprocesníchrizikRiskManagementProjects

PRODUKT DĚLÁ PODNIK – ČINNOSTNÍ A PROCESNÍ CONTROLLINGOVÉ ŘÍZENÍ
Únor 2022 # Školení je určeno vedoucím pracovníkům, pracovníkům controllingu, pracovníkům střední úrovně řízení všech typů útvarů (zejména technických, provozních, ekonomických a obchodních), vedoucím týmů a všem ostatním, kteří chtějí porozumět controllingovému řízení. Cíl školení: Ukázat, jak strukturovat řízení podniku nebo instituce s důrazem na produkt. Vysvětlit, že důraz na činnosti, procesy a k nim přiřazené zdroje je ten správný recept pro řízení dnes a zejména zítra. ...
PRODUKTDĚLÁPODNIKČINNOSTNÍPROCESNÍCONTROLLINGOVÉŘÍZENÍ

Anatomie týmu pro projektové a procesní manažery Team Anatomy not only in Project Management
Duben 2022 # Naučte se chápat motivaci pracovníků Vašeho týmu. Zjistěte, kdo se na jaké úkoly nejlépe hodí, a takové úkoly mu delegujte. V kurzu se seznámíte s Maslowovou motivační teorií potřeb a s týmovými rolemi podle Belbina a manažerskou typologií ...
AnatomietýmuprojektovéprocesnímanažeryTeamAnatomyonlyProjectManagement

procesní

Celkem: 13 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | procesní

Počet kurzů: 100716
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde