SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; programováníJava

Kurzy: programováníJava

Celkem: 2 seminářů, kurzů a/nebo školení

Java - pokročilé techniky programováníJava - Advanced Programming
Červen 2023 # Kurz je určen programátorům, kteří ovládají základy jazyka JAVA. Prohloubí si v něm znalosti v oblasti programování složitějších aplikací za pomoci nástrojů, jako jsou vláknové procesy a streamy. Účastnící se také naučí vytvářet jedndnoduché okenní aplikace a pracovat se ...
JavapokročilétechnikyprogramováníJavaAdvancedProgramming

Java - úvod do programováníJava - Beginning Application Development
Červenec 2023 # Kurz účastníky uvede do konceptů objektově orientovaného programování a základů programovacího jazyku Java. Účastníci se naučí vytvářet základní aplikace založené na technologii Java pomocí různých objektově orientovaných ...
JavaúvodprogramováníJavaBeginningApplicationDevelopment

programováníJava

Celkem: 2 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | programováníJava

Počet kurzů: 108112
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net