SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; prostředí

Kurzy: prostředí

Celkem: 14 seminářů, kurzů a/nebo školení

Sociální služby v GDPR prostředí - aplikace konkrétních opatření
Prosinec 2022 # Akreditace: MPSV - GDPR v prostředí sociálních služeb-aplikace konkrétních opatření, č. A2022 - - 0332-VP ...
SociálníslužbyGDPRprostředíaplikacekonkrétníchopatření

Kalkulace a cenotvorba se zaměřením na prodej služeb v komerčním prostředí
Únor 2023 # Na semináři porozumíte způsobu volby vhodné metody kalkulace v podnikové praxi, získáte praktické dovednosti při sestavování kalkulací firemních nákladů a určování cen, které by pokryly náklady, nesly zisk a nebyly vysoké pro zákazníky. Pochopíte nejen nákladové stránky podnikání, ale také praktické nastavení cen podle principu vnímání hodnoty, kterou zákazník za zaplacený produkt očekává. * • náklady firmy, jejich uspořádání a sledování ve firmě, • základy ...
Kalkulacecenotvorbazaměřenímprodejslužebkomerčnímprostředí

Kalkulace a cenotvorba se zaměřením na prodej služeb v komerčním prostředí
Únor 2023 # Na semináři porozumíte způsobu volby vhodné metody kalkulace v podnikové praxi, získáte praktické dovednosti při sestavování kalkulací firemních nákladů a určování cen, které by pokryly náklady, nesly zisk a nebyly vysoké pro zákazníky. Pochopíte nejen nákladové stránky podnikání, ale také praktické nastavení cen podle principu vnímání hodnoty, kterou zákazník za zaplacený produkt očekává. * • náklady firmy, jejich uspořádání a sledování ve firmě, • základy ...
Kalkulacecenotvorbazaměřenímprodejslužebkomerčnímprostředí

Základy sítí v Cisco prostředí - CCNA BootcampCisco Certified Network Associate Fast Track Training
Prosinec 2022 # Kurz Cisco CCNA je určen pro začínající adminstrátory sítí. Hlavním cílem školení je připravit účastníka na návrh, instalaci a provoz malé podnikové sítě. Kurz pokrývá například problematiku LAN a WAN technologií, adresní plánování, TCP - IP stack, základy switchingu a routingu, omezení provozu pomocí ACL, sestavení VPN tunelu, nasazování WiFi sítí a také seznámí účastníky s technologiemi pro automatizaci a virtualizaci síťového prostředí. Školení obsahuje řadu praktických laboratorních úloch v ...
ZákladysítíCiscoprostředíCCNABootcampCiscoCertifiedNetworkAssociateFastTrackTraining

Pokročilý networking v Cisco prostředí
Leden 2023 # Kurz plynule navazuje na kurz Základy síti v Cisco prostředí. Detailně se věnuje tématům redundance v LAN (STP, EC, FHRP) nebo pokročilému směrování. Přidává některá nová témata jako jako VRF, dynamické směrování pomocí OSPF multi-area, EIGRP a BGP. V rámci bezpečnosti se účastníci seznámí (i prakticky) s problematikou kontrolovaného přístupu uživatelů do sítě (NAC), ACL či IPsec VPN. Řada praktických cvičení je implementována na protokolu IPv6. Kurz je určen všem administrátorům malé a střední ...
PokročilýnetworkingCiscoprostředí

Praktická ochrana serverů a sítí v prostředí Windows ServerWindows Server 2008 - 2012 - Security
Prosinec 2022 # Kurz Praktická ochrana serverů a sítí v prostředí Windows Server je určen všem správcům a zájemcům o bezpečné nastavení serverů s operačním systémem Windows Server. V rámci školení se účastníci naučí maximálně využít standardní mechanismy dostupné ve Windows serveru. Všechna témata jsou probírána hlavně prakticky v laboratorních příkladech a správná konfigurace serverů se ihned kontroluje nástroji pro ...
PraktickáochranaserverůsítíprostředíWindowsServerWindowsServer20082012Security

ASP.NET Core - tvorba webových aplikací v prostředí .NET
Leden 2023 # Kurz vhodný pro vývojáře, kteří se chtějí naučit tvořit webové aplikace ve frameworku ASP.NET Core. Ať už se jedná o REST API nebo o uživatelské webové aplikace formou MVC, Razor Pages nebo nového Blazoru. ASP.NET Core je oblíbený a produktivní open-source framework, zastřešující více různých druhů web aplikací. Seznámíte se jak se společným základem, tak s jednotlivými typy aplikací. Kurz je veden ...
ASPNETCoretvorbawebovýchaplikacíprostředíNET

Linux - správa síťového prostředí Linux - Networking
Leden 2023 # Účastníci se na kurzu seznámí detailněji s síťovými službami a jejich konfigurací na systmu Linux. Kurz je určen zejména absolventům školení základů administrace, kteří chtějí prohloubit své znalosti o síťové konfiguraci ...
LinuxsprávasíťovéhoprostředíLinuxNetworking

prostředí

Celkem: 14 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | prostředí

Počet kurzů: 104365
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net