SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; rámci

Školení: rámci

Celkem: 6 seminářů, kurzů a/nebo školení

Účtování v rámci jednotlivých účtových tříd 0–7
Červen 2022 # Na semináři vám lektorka formou výkladu a praktických příkladů podá průřezový přehled úpravy oceňování a účtování jednotlivých oblastí majetku, závazků, vlastního kapitálu, nákladů a výnosů dle platné právní úpravy v ČR (požadavky zákona o účetnictví, vyhlášky č. 500 - 2002 Sb. a českých účetních standardů pro podnikatele). Logickým východiskem výkladu bude obsah jednotlivých účtových tříd. * • přehled právní úpravy účetnictví, • oceňování – průřezový pohled, • ...
Účtovánírámcijednotlivýchúčtovýchtříd

Aktualizace vnitřních předpisů pro interní audit v rámci pravidelného sebehodnocení
Červen 2022 # Pro pokročilé auditory. Určeno pro Vedoucí interního auditu, senior auditor, samostatně praktikující auditor. Cíl semináře Seminář se zaměří na uvedení vnitřních předpisů IA do souladu s požadavky legislativy a Standardů IA. Východiskem bude stanovení role IA, vymezení odpovědností, popsání zásad a postupů, zabezpečení kvality činnosti IA. ...
Aktualizacevnitřníchpředpisůinterníauditrámcipravidelnéhosebehodnocení

Whistleblowing v rámci Vnitřního kontrolního systému a nové povinnosti organizací při zavádění interních kanálů pro oznamování
Březen 2022 # Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory, kontrolory, Compliance Officers a členy orgánů obchodních společností, jakož i vedoucí a odborné pracovníky v příspěvkových organizacích. Cíl semináře Seznámit účastníky s problematikou interních kanálů pro oznamování protiprávního jednání a ochrany oznamovatelů (whistleblowingu) v podnikové ...
WhistleblowingrámciVnitřníhokontrolníhosystémunovépovinnostiorganizacízaváděníinterníchkanálůoznamování

Co by měl interní auditor znát o rámci COSO před hodnocením ŘKS
Březen 2022 # Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory, manažery odpovědné za ŘKS. Cíl ...
interníauditorznátrámciCOSOpředhodnocením

DPH - řešení praktických příkladů dodávek zboží a služeb - v rámci EU a do a ze třetích zemí
Červen 2022 # Daně # Určeno pro daňové poradce, finanční účetní a další pokročilé zájemce, přičemž budou vysvětleny postupy při posouzení jednotlivých plnění formou příkladů u obchodů mezi členskými zeměmi EU a třetími zeměmi. cíl Cílem semináře je praktické procvičení znalostí na 8 zadaných příkladech z oblasti uplatnění DPH. Příklady budou řešeny kolektivní formou. Po základním výkladu k problematice proběhne praktické procvičení znalostí na 8 zadaných ...
řešenípraktickýchpříkladůdodávekzbožíslužebrámcitřetíchzemí

Techniky řešení problémů nejen v rámci projektového řízeníProblem Solving Techniques not only in Project Management
Březen 2022 # Kurz je veden formou workshopu s praktickými cvičeními. Velkou rezervou v organizacích bývá forma a způsob vedení projektových porad a řešitelských schůzek. Tento kurz představí několik moderátorských technik a postupů, které umožňují přistupovat k problémům metodicky správně a které zvýší kreativitu týmu při hledání efektivních řešení těchto problémů. Přineste si Váš vlastní problém, představované techniky můžeme aplikovat právě na ...
TechnikyřešeníproblémůnejenrámciprojektovéhořízeníProblemSolvingTechniquesonlyProjectManagement

rámci

Celkem: 6 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | rámci

Počet kurzů: 100716
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde