SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; režim

Školení: režim

Celkem: 3 seminářů, kurzů a/nebo školení

DPH u zvláštních režimů včetně vazby na daňovou kontrolu a daňový řád
Prosinec 2022 # Účastí na semináři získáte celkový přehled o uplatňování DPH u zvláštních režimů, o režimu přenesení daňové povinnosti, zvláštním režimu jednoho správního místa, a to včetně praktických příkladů. V druhé části semináře se dozvíte vše potřebné o daňové kontrole, jejím průběhu a vztahu daňového řádu k dani z přidané hodnoty. Dále se budete věnovat aktuálním problémům při komunikaci s finančním úřadem v průběhu kontroly, postupům k odstranění pochybností a dalším podstatným tématům. * ...
zvláštníchrežimůvčetněvazbydaňovoukontroludaňový

DPH u zvláštních režimů včetně vazby na daňovou kontrolu a daňový řád
Prosinec 2022 # Účastí na semináři získáte celkový přehled o uplatňování DPH u zvláštních režimů, o režimu přenesení daňové povinnosti, zvláštním režimu jednoho správního místa, a to včetně praktických příkladů. V druhé části semináře se dozvíte vše potřebné o daňové kontrole, jejím průběhu a vztahu daňového řádu k dani z přidané hodnoty. Dále se budete věnovat aktuálním problémům při komunikaci s finančním úřadem v průběhu kontroly, postupům k odstranění pochybností a dalším podstatným tématům. * ...
zvláštníchrežimůvčetněvazbydaňovoukontroludaňový

Veřejné zakázky – podlimitní a nadlimitní režim – novinky související s novelizací
Únor 2023 # Vzdělávací program je zaměřen na seznámení se se zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134 - 2016 Sb., který je určen zadavatelům i dodavatelům veřejných zakázek a zaměřuje se rovněž na elektronizaci veřejných zakázek. Obecná ustanovení a pravidla elektronické komunikace v zadávacích řízeních , elektronické nástroje a profil zadavatele ...
Veřejnézakázkypodlimitnínadlimitnírežimnovinkysouvisejícínovelizací

režim

Celkem: 3 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | režim

Počet kurzů: 104297
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net