SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; realitní

Kurzy: realitní

Celkem: 10 seminářů, kurzů a/nebo školení

REALITNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL – Nejlepší příprava pro odbornou způsobilost dle zákona o realitním zprostředkování. Akreditováno MŠMT ČR. SOUČÁSTÍ JE ZKOUŠKA, úspěšný absolvent obdrží DOKLAD pro VÁZANOU ŽIVNOST Realitní zprostředkovatel
Květen 2022 # Osvobozeno od DPH # Absolvujte s námi přípravný akreditovaný rekvalifikační kurz Realitní zprostředkovatel zakončený zkouškou odborné způsobilosti! Po absolvování kurzu a složení zkoušky získáte osvědčení odborné způsobilosti . Náš kurz vás pro získání tohoto osvědčení maximálně připraví. Účastníci kurzu , kteří složí zkoušku odborné způsobilosti, obdrží osvědčení o získání profesní kvalifikace, které je veřejnou listinou a má celostátní platnost při prokazování dosažené kvalifikace. Tato ...
REALITNÍZPROSTŘEDKOVATELNejlepšípřípravaodbornouzpůsobilostzákonarealitnímzprostředkováníAkreditovánoMŠMTSOUČÁSTÍZKOUŠKAúspěšnýabsolventobdržíDOKLADVÁZANOUŽIVNOSTRealitnízprostředkovatel

Realitní zprostředkovatel [realitní makléř, obchodník s realitami]
Červen 2022 # Odborná příprava osob, kteří chtějí nebo již pracují jako realitní makléři. Tato kvalifikace pro výkon povolání je vyžadována novelou Zákona o realitním zprost...
Realitnízprostředkovatelrealitnímakléřobchodníkrealitami

Realitní akademie - třídenní praktický (a motivační) výukový program pro realitní makléře
Červen 2022 # Jak na úspěšné podnikání v realitách Tento třídenní intenzivní kurz obsahuje to nejpodstatnější , s čím se makléři setkávají a potýkají ve své realitní praxi. Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnostmi a formami náborových a prodejních aktivit , které mají přímou vazbu na obrátkovost prodeje - produkci (výdělek) makléře. Žádná zbytečná teorie, vše zaměřeno na realitní praxi. Případně můžete využít účasti pouze na některém ze tří modulů >>>   ...
Realitníakademietřídennípraktickýmotivačnívýukovýprogramrealitnímakléře

MODULY 1.3 a 2.3 - Produktivní realitní makléř, dvoudenní kurz
Červen 2022 # Nábor a prodej nemovitostí v realitní praxi   Kurz je složený ze dvou základních oblastí , které makléři potřebují zvládnout a uchopit pro úspěšný realitní byznys, a to aktivit makléře a pracovních postupů v rámci náboru a prodeje nemovitostí.   ...
MODULYProduktivnírealitnímakléřdvoudenníkurz

MODUL 1.3 - Jak na získávání zakázek v realitní praxi
Červen 2022 # Jaké jsou ty fungující způsoby náboru zakázek, které realitním kancelářím nejvíce vydělávají, a kde jsou ty skryté možnosti pro zvýšení produktivity makéřů?   Tento jednodenní kurz se věnuje výhradně náborovým aktivitám v realitní praxi se zaměřením na ty způsoby náboru, které mají pozitivní vliv na produktivitu makléřů. Zjednodušeně - cílem kurzu je s účastníky probrat různé způsoby získávání zakázek tak, aby makléři nebyli odkázání pouze na tzv. studené nábory. V zásadě tedy ...
MODULzískávánízakázekrealitnípraxi

MODUL 2.3 - Prodej nemovitostí v realitní praxi
Červen 2022 # Jaké jsou ty fungující způsoby prodeje, které realitním kancelářím nejvíce vydělávají, a kde jsou ty skryté možnosti pro zvýšení produktivity makléřů?   Tento kurz zahrnuje to nejpodstatnější , s čím se makléři setkávají a potýkají v rámci prodejní fáze realitní činnosti, je zaměřen na praktická doporučení a činnosti práce makléře. Cílem kurzu je seznámit makléře s možnostmi a formami prodejních aktivit a způsoby optimální práce s vlastníky zakázek, které mají přímou vazbu na ...
MODULProdejnemovitostírealitnípraxi

MODUL 3.3 - Prodejní techniky realitního makléře aneb obchodní dovednosti v realitách
Červen 2022 # Obchodní jméno (objednatel)* Adresa (sídlo - bydliště objednatele) PSČ + Obec* Email* Telefon* IČ DIČ ...
MODULProdejnítechnikyrealitníhomakléřeanebobchodnídovednostirealitách

Právo a nemovitosti v realitní praxi - jasně, přehledně a srozumitelně
Září 2022 # - Uzavírané smlouvy a realitní procesy - Důležité zákony a nemovitostní paragrafy Seminář je určen realitním makléřům a manažerům RK a poskytne Vám právní informace nezbytné pro bezproblémové podnikání v realitách . Dále Vám umožní získat či prohloubit si potřebné znalosti ohledně toho, kterým právním aspektům je potřeba věnovat zvláštní pozornost a jak předcházet možným komplikacím. Společně se dále zaměříme na smlouvy týkající se realitní činnosti , zejména na Zpro...
Právonemovitostirealitnípraxijasněpřehledněsrozumitelně

BUDOVÁNÍ A VEDENÍ TÝMU MAKLÉŘŮ A REALITNÍ KANCELÁŘE - workshop pro majitele a manažery RK
Říjen 2022 # Obchodní jméno (objednatel)* Adresa (sídlo - bydliště objednatele) PSČ + Obec* Email* Telefon* IČ DIČ ...
BUDOVÁNÍVEDENÍTÝMUMAKLÉŘŮREALITNÍKANCELÁŘEworkshopmajitelemanažery

DEVELOPERSKÉ PROJEKTY - jak na prodej developerských projektů z pohledu realitních zprostředkovatelů
Červen 2022 # Obchodní jméno (objednatel)* Adresa (sídlo - bydliště objednatele) PSČ + Obec* Email* Telefon* IČ DIČ ...
DEVELOPERSKÉPROJEKTYprodejdeveloperskýchprojektůpohledurealitníchzprostředkovatelů

realitní

Celkem: 10 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | realitní

Počet kurzů: 101450
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde