SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # ��kolen��; realitn��ho

Školení: realitn��ho

Celkem: 10 seminářů, kurzů a/nebo školení

REALITNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL– pod záštitou CEPI! Nejlepší příprava pro odbornou způsobilost dle zákona o realitním zprostředkování. Akreditováno MŠMT ČR. SOUČÁSTÍ JE ZKOUŠKA, úspěšný absolvent obdrží DOKLAD pro VÁZANOU ŽIVNOST Realitní zprostředkovate
Leden 2023 # Osvobozeno od DPH # Absolvujte s námi přípravný akreditovaný rekvalifikační kurz Realitní zprostředkovatel zakončený zkouškou odborné způsobilosti! Po absolvování kurzu a složení zkoušky získáte osvědčení odborné způsobilosti . Náš kurz vás pro získání tohoto osvědčení maximálně připraví. Účastníci kurzu , kteří složí zkoušku odborné způsobilosti, obdrží osvědčení o získání profesní kvalifikace, které je veřejnou listinou a má celostátní platnost při prokazování dosažené kvalifikace. Tato ...
REALITNÍZPROSTŘEDKOVATEL–záštitouCEPI!NejlepšípřípravaodbornouzpůsobilostzákonarealitnímzprostředkováníAkreditovánoMŠMTSOUČÁSTÍZKOUŠKAúspěšnýabsolventobdržíDOKLADVÁZANOUŽIVNOSTRealitnízprostředkovate

Realitní zprostředkovatel [realitní makléř, obchodník s realitami]
Prosinec 2022 # Odborná příprava osob, kteří chtějí nebo již pracují jako realitní makléři. Tato kvalifikace pro výkon povolání je vyžadována novelou Zákona o realitním zprost...
Realitnízprostředkovatelrealitnímakléřobchodníkrealitami

Realitní akademie - třídenní praktický (a motivační) výukový program pro realitní makléře
Leden 2023 # Jak na úspěšné podnikání v realitách Tento třídenní intenzivní kurz obsahuje to nejpodstatnější , s čím se makléři setkávají a potýkají ve své realitní praxi. Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnostmi a formami náborových a prodejních aktivit , které mají přímou vazbu na obrátkovost prodeje - produkci (výdělek) makléře. Žádná zbytečná teorie, vše zaměřeno na realitní praxi. Případně můžete využít účasti pouze na některém ze tří modulů >>>   ...
Realitníakademietřídennípraktickýmotivačnívýukovýprogramrealitnímakléře

MODULY 1.3 a 2.3 - Produktivní realitní makléř, dvoudenní kurz
Leden 2023 # Nábor a prodej nemovitostí v realitní praxi   Kurz je složený ze dvou základních oblastí , které makléři potřebují zvládnout a uchopit pro úspěšný realitní byznys, a to aktivit makléře a pracovních postupů v rámci náboru a prodeje nemovitostí.   ...
MODULYProduktivnírealitnímakléřdvoudenníkurz

PRODEJ NEMOVITOSTÍ V DOBĚ MĚNÍCÍHO SE REALITNÍHO TRHU - workshop pro makléře a manažery RK
Prosinec 2022 # Jaké změny přináší trh kupujících do práce makléře?   Doba, kdy se nemovitosti často prodávaly v podstatě za cokoliv obratem, nebo kdy se cena soutěžila, již odezněla. Zvyšující se úrokové sazby u hypoték a určitá nervozita na trhu jsou faktory, které budou mít (a mnohde již mají) vliv na prodejní ceny a obrátkovost prodeje . Proto je na místě přemýšlet, co by se mohlo - mělo v době měnícího se trhu dělat jinak. Workshop zahrnuje to nejpodstatnější z tzv. náborové a prodejní fáze ...
PRODEJNEMOVITOSTÍDOBĚMĚNÍCÍHOREALITNÍHOTRHUworkshopmakléřemanažery

Právo a nemovitosti v realitní praxi - jasně, přehledně a srozumitelně
Leden 2023 # - Uzavírané smlouvy a realitní procesy - Důležité zákony a nemovitostní paragrafy Seminář je určen realitním makléřům a manažerům RK a poskytne Vám právní informace nezbytné pro bezproblémové podnikání v realitách . Dále Vám umožní získat či prohloubit si potřebné znalosti ohledně toho, kterým právním aspektům je potřeba věnovat zvláštní pozornost a jak předcházet možným komplikacím. Společně se dále zaměříme na smlouvy týkající se realitní činnosti , zejména na Zpro...
Právonemovitostirealitnípraxijasněpřehledněsrozumitelně

MODUL 1.3 - Jak na získávání zakázek v realitní praxi
Leden 2023 # Jaké jsou ty fungující způsoby náboru zakázek, které realitním kancelářím nejvíce vydělávají, a kde jsou ty skryté možnosti pro zvýšení produktivity makéřů?   Tento jednodenní kurz se věnuje výhradně náborovým aktivitám v realitní praxi se zaměřením na ty způsoby náboru, které mají pozitivní vliv na produktivitu makléřů. Zjednodušeně - cílem kurzu je s účastníky probrat různé způsoby získávání zakázek tak, aby makléři nebyli odkázání pouze na tzv. studené nábory. V zásadě tedy ...
MODULzískávánízakázekrealitnípraxi

MODUL 2.3 - Prodej nemovitostí v realitní praxi
Únor 2023 # Jaké jsou ty fungující způsoby prodeje, které realitním kancelářím nejvíce vydělávají, a kde jsou ty skryté možnosti pro zvýšení produktivity makléřů?   Tento kurz zahrnuje to nejpodstatnější , s čím se makléři setkávají a potýkají v rámci prodejní fáze realitní činnosti, je zaměřen na praktická doporučení a činnosti práce makléře. Cílem kurzu je seznámit makléře s možnostmi a formami prodejních aktivit a způsoby optimální práce s vlastníky zakázek, které mají přímou vazbu na ...
MODULProdejnemovitostírealitnípraxi

MODUL 3.3 - Prodejní techniky realitního makléře aneb obchodní dovednosti v realitách
Únor 2023 # Obchodní jméno (objednatel)* Adresa (sídlo - bydliště objednatele) PSČ + Obec* Email* Telefon* IČ DIČ ...
MODULProdejnítechnikyrealitníhomakléřeanebobchodnídovednostirealitách

Zkouška profesní kvalifikace Realitní zprostředkovatel NSK 62-042-M
Prosinec 2022 # Úspěšným vykonáním zkoušky získáte Osvědčení o profesní kvalifikaci. To vám vám umožní získat vázanou živnost a stát se profesionálním realitním zprostřed...
ZkouškaprofesníkvalifikaceRealitnízprostředkovatel62-042-M

realitn��ho

Celkem: 10 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | realitn��ho

Počet kurzů: 104365
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net