SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # ��kolen��; realizace

Školení: realizace

Celkem: 3 seminářů, kurzů a/nebo školení

Home office jako módní trend – úskalí realizace
Leden 2024 # Home office, podle připravované novely zákoníku práce Práce na dálku , se stal skloňovaným pojmem během pandemie covid-19, kdy se dosavadní právní úprava ukázala být téměř nepoužitelná, a proto se individuální postupy tvořily ad hoc u jednotlivých zaměstnavatelů. Nabyli jsme tím však zkušenosti, které můžeme zúročit při nastavování procesů podle nově připravované úpravy práce na dálku v zákoníku práce. Cíl semináře Cílem semináře je vysvětlení problematických otázek jak dosavadní, ...
Homeofficejakomódnítrendúskalírealizace

Je možné změnit bydliště dítěte bez souhlasu druhého z rodičů či určit školu? Realizace rodičovské odpovědnosti i v procesních souvislostech
Březen 2024 # Akreditace: MPSV - A2023 - 0806-SP - PC; Rodinné právo v procesních souvislostech (webinář) MV - AK - PV-75 - 2022, Je možné změnit bydliště dítěte bez souhlasu druhého z rodičů či určit školu? Realizace rodičovské odpovědnosti i v procesních souvislostech Cíl semináře Cílem semináře je seznámit posluchače, jak s obsahem právních norem, tak s aktuálními problémy, které v současné praxi vznikají při jejich aplikaci. Na tyto problémy je jim současně nabídnuto řešení, které lze nalézt v soudní ...
možnézměnitbydlištědítětesouhlasudruhéhorodičůurčitškolu?Realizacerodičovskéodpovědnostiprocesníchsouvislostech

Praktická realizace interního auditu
Prosinec 2023 # Posluchači kurzu si s vazbou na navazující teoretické základy získané v rámci základního kurzu a atestační kurzu Praktické dovednosti pro výkon interního auditu, dále rozšíří již získané znalosti a dovednosti nezbytné pro provádění interního auditu v orgánech veřejné správy. Posluchačům budou prezentovány základní dokumenty nutné pro výkon ...
Praktickárealizaceinterníhoauditu

realizace

Celkem: 3 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | realizace

Počet kurzů: 111594
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net