SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; reporting

Kurzy: reporting

Celkem: 9 seminářů, kurzů a/nebo školení

SQL Server Reporting Services - tvorba reportůReporting in SQL Server Reporting Services
Duben 2024 # Naučíme vás pracovat na pokročilé úrovni s SQL Server Reporting Services, od instalace přes základní a pokročilé techniky tvorby reportů, tak jejich údržbu. Díky tomuto kurzu, příprava „na pixel přesných“ reportů pro vás bude rutinou, kterou management firmy jistě ocení. Kurz je určen pro analytiky, pracovníky controllingu, projektové manažery, nižší i střední management, nevyžaduje žádné předchozí z...
ServerReportingServicestvorbareportůReporting

Power BI - Efektivní analýza dat a reportingPower BI - Data Analysis and Reporting
Březen 2024 # Úvodní kurz Power BI seznamuje se základními principy a funkcemi aplikace MS Power BI Desktop, včetně tvorby a úpravy datových modelů, vizualizací dat a tvorby interaktivních reportů. V rámci školení jsou představeny koncepty jako jsou datové zdroje, transformace dat, tvorba grafů, filtry a slicery, příprava dashboardů a mnoho dalšího. Součástí kurzu je úvod do jazyka DAX, který nevyžaduje předchozí znalosti programování. Díky tomuto ...
PowerEfektivníanalýzareportingPowerDataAnalysisReporting

SAP R3 - S4 HANA: Reporting v SAP nástroje
Květen 2024 # title= info > Školení je součástí cyklu SAP FICO specialista , lze jej však absolvovat i samostatně. Na příkladech se seznámíme s procesem a nástroji pro reporting v SAP. Budeme se věnovat tvorbě rešerší a formulářů. V oblasti BW si ukážeme proces tvorby dotazu a pracovního sešitu nebo view. Program Reporting jednotlivých položek ...
HANA:Reportingnástroje

Reporting a controlling ESG
Květen 2024 # title= info > Školení je součástí cyklu ESG v podnikových financích , lze jej však absolvovat i samostatně. ESG reporting zachycuje více než jen finanční informace. Cílem kurzu je popsat kontext, ve kterém ESG reporting funguje, diskutovat o současném stavu a budoucích očekáváních v souvislosti s regulací výkaznictví ESG. Program Co je ESG ...
Reportingcontrolling

Digitalizace reportingu
Květen 2024 # title= info > Školení je součástí cyklu Digital Finance & Controlling Specialist , lze jej však absolvovat i samostatně. Formu výuky si můžete zvolit – prezenčně nebo online. Abyste mohli efektivně řídit svou společnost, potřebujete na vyžádání informace relevantní pro rozhodnutí a specifické pro příjemce. Vynikající manažerský reporting to ...
Digitalizacereportingu

ESG, udržitelnost a nefinanční reporting - Buďte v obraze v oblasti EU Taxonomie, Materiality Assessment a CSRD
Březen 2024 # Seznamte se s klíčovými aspekty EU Taxonomie, naučte se identifikovat a hodnotit environmentální a sociální aspekty a připravte se na nové reportovací standardy CSRD. Díky interaktivním cvičením a diskusím si osvojíte praktické dovednosti a získáte aktuální informace pro váš podnik či organizaci. Buďte krok napřed v oblasti udržitelnosti a ...
ESGudržitelnostnefinančníreportingBuďteobrazeoblastiTaxonomieMaterialityAssessmentCSRD

Finanční controlling plánování a reporting
Květen 2024 # title= info > Školení je součástí cyklu Finanční controller , lze jej však absolvovat i samostatně. Formu výuky si můžete zvolit – prezenčně nebo online. Ústředním motivem tohoto kurzu je plán jako prvotní nástroj řízení controllera,  provázaný do reportingu a rozboru odchylek až po odezvu v motivačních kritériích. Na kurzu se naučíte: ...
Finančnícontrollingplánováníreporting

Moderní manažerský reporting a KPI
Únor 2024 # Moderní manažerský reporting je charakterizován naprostým napojením na strategii a ostatní důležité řídící procesy. Teprve až poté má smysl zabývat se správným výběrem dat a vhodnou vizualizací. Zároveň je důležitý profesionální design a systém technické podpory procesů. Aplikováním praktických rad, návodů, postupů a dokumentů můžete zrychlit a zlepšit proces rozhodování manažerů a tím získat cennou konkurenční výhodu, která se může výrazně promítnout do lepší výkonnosti společnosti. ...
Modernímanažerskýreporting

Moderní manažerský reporting a KPI
Červen 2024 # Moderní manažerský reporting je charakterizován naprostým napojením na strategii a ostatní důležité řídící procesy. Teprve poté má smysl se zabývat správným výběrem dat a vhodnou vizualizací. Zároveň je důležitý profesionální design a systém technické podpory procesů. Aplikováním praktických rad, návodů, postupů a dokumentů můžete zrychlit a zlepšit proces rozhodování manažerů a tím získat cennou konkurenční výhodu, která se může výrazně promítnout do lepší výkonnosti společnosti. ...
Modernímanažerskýreporting

reporting

Celkem: 9 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | reporting

Počet kurzů: 113365
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net