SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; roku

Školení: roku

Celkem: 31 seminářů, kurzů a/nebo školení

Daňové a účetní otázky, jejich řešení a vzájemné vazby z hlediska zákonů o DPH, daních z příjmů a účetnictví za rok 2021 a novinky od roku 2022
Prosinec 2021 # Odborný program semináře: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY * Výklad v oblasti DPH bude zaměřen především na aktuální problémy při uplatňování DPH v roce 2021 a připravované změny v uplatňování DPH od roku 2022 a další praktické problémy spojené s uplatňováním zákona o DPH podle aktuální právní úpravy. * Výklad bude ...
DaňovéúčetníotázkyjejichřešenívzájemnévazbyhlediskazákonůDPHdaníchpříjmůúčetnictví2021novinkyroku2022

Daňové a účetní rozinky aneb Špindl roku 2021 – XXVI. ročník
Listopad 2021 # Na tradičním výjezdním semináři se budeme věnovat novinkám a vybraným problematickým oblastem v účetnictví a daních platných v roce 2021 a seznámíme vás s připravovanými změnami pro rok 2022. Cílem semináře je také seznámení s dopady novely zákona o obchodních korporacích do výkonu funkce statutárního orgánu společnosti. * 25. 11. 2021 (Čt) 11:00–17:00 • Výkon funkce statutárního orgánu a dopady změn zákona o korporacích do praxe, smlouvy o výkonu funkce a souběh funkcí • Mgr. ...
DaňovéúčetnírozinkyanebŠpindlroku2021XXVIročník

Praktické zkušenosti s uplatňováním DPH v roce 2021 a změny od roku 2022
Listopad 2021 # Výklad bude zaměřen zejména na: * základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH, * vymezení některých základních pojmů, včetně nových pojmů od roku 2021, * vymezení osob povinných k dani, obratu a podmínky pro jejich registraci v roce 2021, * vymezení místa plnění při dodání ...
Praktickézkušenostiuplatňovánímroce2021změnyroku2022

ÚČETNÍ A DAŇOVÉ NOVINKY roku 2022
Leden 2022 # Daně # Na tomto semináři budou účastníci seznámeni se všemi platnými novelami v oblasti účetnictví a daní pro rok 2022. obsah Nový kalendářní rok je tradičně spjat s velkým množstvím daňových a účetních změn a změnami v oblasti DPH Pravidelně dochází také ke změnám účetních předpisů ...
ÚČETNÍDAŇOVÉNOVINKYroku2022

ÚČETNÍ A DAŇOVÉ NOVINKY roku 2022
Leden 2022 # Daně # Na tomto semináři budou účastníci seznámeni se všemi platnými novelami v oblasti účetnictví a daní pro rok 2022. obsah Nový kalendářní rok je tradičně spjat s velkým množstvím daňových a účetních změn a změnami v oblasti DPH Pravidelně dochází také ke změnám účetních předpisů ...
ÚČETNÍDAŇOVÉNOVINKYroku2022

NOVINKY V DPH od roku 2022
Leden 2022 # Daně # Změny od roku 2022 Zvláštní režim pro cestovní službu – zrušení globální marže, povinnost přiznat daň z úplaty, přijaté před uskutečněním cestovní služby – §20a, zrušení letecké přepravy za poskytnutou službu ve třetí zemi Návrh novely zákona o DPH Prodej zboží na dálku Dovoz zboží nízké hodnoty Obchodování se zbožím za použití elektronického rozhraní Zvláštní režim jednoho správního místa ...
NOVINKYroku2022

Daň z příjmů právnických osob ve vazbě na účetnictví za rok 2021 a novinky od roku 2022
Listopad 2021 # Odborný program semináře: PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE Výkladová část k účetnictví se bude věnovat vybraným otázkám sestavení účetní závěrky za rok 2021, změnám v účetnictví (změny zákona o účetnictví, vyhlášky a standardů) s vazbou na sestavení účetní závěrky za rok 2021 a s přihlédnutím ke změnám daňových ...
příjmůprávnickýchosobvazběúčetnictví2021novinkyroku2022

DPH v roce 2021 a změny od roku 2022
Prosinec 2021 # Výklad bude zaměřen zejména na: * základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH, * vymezení základních pojmů, včetně nových pojmů od roku 2021, * vymezení místa plnění při prodeji zboží na dálku od 1. 7. 2021, * uplatňování DPH při prodeji zboží na dálku od 1. 7. ...
roce2021změnyroku2022

Daň z příjmů právnických osob ve znění zákona o daních z příjmů za rok 2021 a od roku 2022
Prosinec 2021 # Program semináře: * STANOVENÍ ZÁKLADU DANĚ - výsledek hospodaření před zdaněním * POLOŽKY ZVYŠUJÍCÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ – povinnost dodanění neuhrazených závazků, pohledávky ze smluvních sankcí, daňové dopady změny účetní metody na základ daně, (např. změna kategorie účetních jednotek), daňové dopady oprav účtování v p...
příjmůprávnickýchosobzněnízákonadaníchpříjmů2021roku2022

DPH v roce 2021 a změny od roku 2022
Prosinec 2021 # Výklad bude zaměřen zejména na: * základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH, * vymezení základních pojmů, včetně nových pojmů od roku 2021, * vymezení místa plnění při prodeji zboží na dálku od 1. 7. 2021, * uplatňování DPH při prodeji zboží na dálku od 1. 7. ...
roce2021změnyroku2022

Daňové a účetní novinky roku 2021 a 2022 - komplexní pohled
Listopad 2021 # Seminář bude zaměřen na účetní a daňovou legislativu: * Změny zákona o dani z příjmů – uplatnění ztráty jako odčitatelné položky za zpětná období, lhůta pro stanovení daně, vzdání se práva na uplatnění daňové ztráty, změny v hmotném a nehmotném majetku a jeho TZ, další změny navrhované pro rok 2022 (pokud budou k dispozici) * ...
Daňovéúčetnínovinkyroku20212022komplexnípohled

Daňové a účetní novinky roku 2021 a 2022 - komplexní pohled
Listopad 2021 # Seminář bude zaměřen na účetní a daňovou legislativu: * Změny zákona o dani z příjmů – uplatnění ztráty jako odčitatelné položky za zpětná období, lhůta pro stanovení daně, vzdání se práva na uplatnění daňové ztráty, změny v hmotném a nehmotném majetku a jeho TZ, další změny navrhované pro rok 2022 (pokud budou k dispozici) * ...
Daňovéúčetnínovinkyroku20212022komplexnípohled

roku

Celkem: 31 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | roku

Počet kurzů: 97084
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni-kurzy.eu
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde