SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; rozšířená

Kurzy: rozšířená

Celkem: 3 seminářů, kurzů a/nebo školení

Rozšířená konfigurace přepínačů
Srpen 2023 #   Předpokládané znalosti Znalosti v oblasti Internetworkingu, TCP - IP, IP směrovacích protokolů a konfigurace směrovačů, znalosti základních pojmů z oblasti Internetworkingu, OSI modelu, TCP - IP protokolu, Ethernetu, dále znalosti konfigurace přepínačů, VLAN, IEEE 802.1d, inter VLAN routing. Zaměření kurzu Kurz je určený pro síťové administrátory větších lokálních sítí a poskytovatelů služeb (Internet, transport ...
Rozšířenákonfiguracepřepínačů

VMware vSphere 8.x – praktické použití a rozšířená správa ESXi a vCenterVMware vSphere – Administration Workshop
Červen 2023 # Kurz seznámí účastníky se systémem VMware vSphere 8.x, vCenter Server a jeho instalací, konfigurací, administrací, obsluhou, zabezpečením, zálohováním a vzdálenou správou. Kurz je určen pro správce sítí a systémů, kteří mají za úkol integrovat a spravovat tento ...
VMwarevSphereprakticképoužitírozšířenásprávaESXivCenterVMwareAdministrationWorkshop

VMware vSphere 8.x Enterprise - rozšířená správaVMware vSphere – Advanced
Červen 2023 # Kurz seznámí účastníky se systémem VMware vSphere 8.x, vCenter Server 8.x a jeho instalací, konfigurací, administrací, obsluhou, zabezpečením, zálohováním a vzdálenou správou. Kurz je určen pro správce sítí a systémů, kteří mají za úkol integrovat a spravovat tento systém s nasazením Enterprise ...
VMwarevSphereEnterpriserozšířenásprávaVMwareAdvanced

rozšířená

Celkem: 3 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | rozšířená

Počet kurzů: 108121
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net