SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; seznámení

Kurzy: seznámení

Celkem: 6 seminářů, kurzů a/nebo školení

Zákoník práce po novele 2024 – prakticky, krok za krokem - seznámení s novelizací v roce 2024
Říjen 2024 # Na semináři se dále seznámíte s obecně platnými principy zákoníku práce a dalšími souvisejícími pracovněprávními předpisy. Výklad je vždy velice úzce propojen s praktickými příklady z praxe. Po absolvování se budete umět v zákoníku práce orientovat. Velký prostor je vymezen dotazům účastníků kurzu. Budete informování o novelizacích v roce 2024 a dalších připravovaných pro další období Jako studijní materiál obdržíte ÚZ – Zákoník práce (vyd. Sagit, a. s.). * ...
Zákoníkprácenovele2024praktickykrokkrokemseznámenínovelizacíroce

Zákoník práce po novele 2024 – prakticky, krok za krokem - seznámení s novelizací v roce 2024
Říjen 2024 # Na semináři se dále seznámíte s obecně platnými principy zákoníku práce a dalšími souvisejícími pracovněprávními předpisy. Výklad je vždy velice úzce propojen s praktickými příklady z praxe. Po absolvování se budete umět v zákoníku práce orientovat. Velký prostor je vymezen dotazům účastníků kurzu. Budete informování o novelizacích v roce 2024 a dalších připravovaných pro další období Jako studijní materiál obdržíte ÚZ – Zákoník práce (vyd. Sagit, a. s.). * ...
Zákoníkprácenovele2024praktickykrokkrokemseznámenínovelizacíroce

Zákoník práce po novele 2024 – prakticky, krok za krokem - seznámení s novelizací v roce 2024
Listopad 2024 # Na semináři se dále seznámíte s obecně platnými principy zákoníku práce a dalšími souvisejícími pracovněprávními předpisy. Výklad je vždy velice úzce propojen s praktickými příklady z praxe. Po absolvování se budete umět v zákoníku práce orientovat. Velký prostor je vymezen dotazům účastníků kurzu. Budete informování o novelizacích v roce 2024 a dalších připravovaných pro další období Jako studijní materiál obdržíte ÚZ – Zákoník práce (vyd. Sagit, a. s.). * ...
Zákoníkprácenovele2024praktickykrokkrokemseznámenínovelizacíroce

Platební styk – seznámení s právní úpravou
Září 2024 # Seminář vás komplexně seznámí s právní úpravou placení a platebního styku. Těžištěm přednášky budou práva a povinnosti plátců, příjemců plateb a poskytovatelů platebních služeb, tak jak je stanoví zákon o platebním styku, občanský zákoník a ostatní české i přímo účinné evropské předpisy a česká i evropská judikatura. Důraz bude kladen na rizika různých způsobů placení a možnost jejich ošetření. Probrány budou novinky v oblasti platebního styku (platby na kontakt, náprava plátcovy chyby v ...
Platebnístykseznámeníprávníúpravou

Platební styk – seznámení s právní úpravou
Září 2024 # Seminář vás komplexně seznámí s právní úpravou placení a platebního styku. Těžištěm přednášky budou práva a povinnosti plátců, příjemců plateb a poskytovatelů platebních služeb, tak jak je stanoví zákon o platebním styku, občanský zákoník a ostatní české i přímo účinné evropské předpisy a česká i evropská judikatura. Důraz bude kladen na rizika různých způsobů placení a možnost jejich ošetření. Probrány budou novinky v oblasti platebního styku (platby na kontakt, náprava plátcovy chyby v ...
Platebnístykseznámeníprávníúpravou

MS Office – seznámení s novou verzí
Září 2024 # Základní délka kurzu jsou dva dny. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem. Optimální počet posluchačů v kurzu je šest až osm. Každý posluchač má k dispozici samostatný počítač a obdrží zdarma kvalitní literaturu ke kurzu. V průběhu kurzu je k dispozici občerstvení a během přestávek možnost volného přístupu na internet. Základním předpokladem k úspěšnému zvládnutí tohoto kurzu je alespoň základní znalost Windows a MS ...
Officeseznámenínovouverzí

seznámení

Celkem: 6 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | seznámení

Počet kurzů: 125145
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net