SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; služeb

Školení: služeb

Celkem: 15 seminářů, kurzů a/nebo školení

20487: Vývoj webových služeb v Microsoft Azure (Developing Microsoft Azur and Web Services)
Listopad 2021 # Předpokládané znalosti Zkušenosti s programováním v jazyce C# a znalost pojmů Lambda výraz, LINQ a anonymní typy Porozumění konceptu vícevrstvých aplikací Zkušenosti s dotazováním a prací s daty pomocí objektů ADO.NET Znalost datových sktruktur XML Zaměření kurzu Kurz ...
20487:VývojwebovýchslužebMicrosoftAzureDevelopingMicrosoftAzurServices

10969: Windows Server 2012 – správa služeb Active Directory
Říjen 2021 # Předpokládané znalosti Zkušenosti s Active Directory Domain Services (AD DS) Zkušenosti se správou Windows Server v podnikovém prostředí Zkušenosti s technologiemi TCP - IP a DNS Zkušenosti s Hyper-V a znalost konceptů serverové virtualizace Zkušenosti s OS Windows     ...
10969:WindowsServer2012správaslužebActiveDirectory

20412: Windows Server 2012 – pokročilá správa služeb
Listopad 2021 #   Předpokládané znalosti Praktické zkušenosti se zavedením a správou Windows Serveru 2012 a služeb Active Directory a znalosti na úrovni kurzů 20410: Instalace a konfigurace Windows Server 2012 a 20411: Windows Server 2012 - správa serverů. Zaměření kurzu Pokročilá konfigurace služeb nezbytných pro ...
20412:WindowsServer2012pokročilásprávaslužeb

MOCMS-100 - Microsoft 365 - správa služeb a účtů Office365 a integrace s on-prem
Listopad 2021 # Pětidenní kurz připravuje k certifikaci MS-100 a seznamuje studenty s detaily správy Office365, jeho služeb, pronájmů a uživatelských účtů a jejich licencí. Kurz je složen z obsahů kurzů MS-100T01, MS-100T02 a MS-100T03. Kurz je vhodný jako příprava k získání titulu Microsoft 365 - Expert: Enterprise Administrator. ...
MOCMS-100MicrosoftsprávaslužebúčtůOffice365integraceon-prem

DPH - řešení praktických příkladů dodávek zboží a služeb - v rámci EU a do a ze třetích zemí
Říjen 2021 # Daně # Určeno pro daňové poradce, finanční účetní a další pokročilé zájemce, přičemž budou vysvětleny postupy při posouzení jednotlivých plnění formou příkladů u obchodů mezi členskými zeměmi EU a třetími zeměmi. cíl Cílem semináře je praktické procvičení znalostí na 8 zadaných příkladech z oblasti uplatnění DPH. Příklady budou řešeny kolektivní formou. Po základním výkladu k problematice proběhne praktické procvičení znalostí na 8 zadaných ...
řešenípraktickýchpříkladůdodávekzbožíslužebrámcitřetíchzemí

DPH - řešení praktických příkladů dodávek zboží a služeb - v rámci EU a do a ze třetích zemí
Říjen 2021 # Daně # Určeno pro daňové poradce, finanční účetní a další pokročilé zájemce, přičemž budou vysvětleny postupy při posouzení jednotlivých plnění formou příkladů u obchodů mezi členskými zeměmi EU a třetími zeměmi. cíl Cílem semináře je praktické procvičení znalostí na 8 zadaných příkladech z oblasti uplatnění DPH. Příklady budou řešeny kolektivní formou. Po základním výkladu k problematice proběhne praktické procvičení znalostí na 8 zadaných ...
řešenípraktickýchpříkladůdodávekzbožíslužebrámcitřetíchzemí

ZATŘIĎOVÁNÍ MAJETKU A SLUŽEB podle statistických klasifikací - ve vazbě na daňové zákony a související předpisy
Listopad 2021 # Finanční účetnictví # Určeno pro manažery, vedoucí pracovníky a referenty ekonomických a investičních útvarů, účetní firem a ostatních subjektů. cíl Seznámit účastníky se statistickými klasifikacemi a jejich uplatněním v daňových zákonech, zejména v daních z příjmů a DPH. Kromě konstrukce jednotlivých klasifikací bude rovněž probrána související problematika zatřiďování majetku pro účely daňového odpisování, posuzování vybavenosti – nedílných součástí stavebních ...
ZATŘIĎOVÁNÍMAJETKUSLUŽEBpodlestatistickýchklasifikacívazbědaňovézákonysouvisejícípředpisy

ZATŘIĎOVÁNÍ MAJETKU A SLUŽEB podle statistických klasifikací - ve vazbě na daňové zákony a související předpisy
Listopad 2021 # Finanční účetnictví # Určeno pro manažery, vedoucí pracovníky a referenty ekonomických a investičních útvarů, účetní firem a ostatních subjektů. cíl Seznámit účastníky se statistickými klasifikacemi a jejich uplatněním v daňových zákonech, zejména v daních z příjmů a DPH. Kromě konstrukce jednotlivých klasifikací bude rovněž probrána související problematika zatřiďování majetku pro účely daňového odpisování, posuzování vybavenosti – nedílných součástí stavebních ...
ZATŘIĎOVÁNÍMAJETKUSLUŽEBpodlestatistickýchklasifikacívazbědaňovézákonysouvisejícípředpisy

Služební zákon ve vztahu k zákoníku práce v praxi
Listopad 2021 # Program semináře: * vztah zákoníku práce a zákona o státní službě obecně * instituty zákona o státní službě, u kterých se použije zákoník práce * použitelnost občanského zákoníku na právní vztahy státních zaměstnanců * odměňování státních zaměstnanců * odchylky při poskytování platu státním zaměstnancům ...
Služebnízákonvztahuzákoníkuprácepraxi

Služební zákon ve vztahu k zákoníku práce v praxi - ON-LINE
Listopad 2021 # Program semináře: * vztah zákoníku práce a zákona o státní službě obecně * instituty zákona o státní službě, u kterých se použije zákoník práce * použitelnost občanského zákoníku na právní vztahy státních zaměstnanců * odměňování státních zaměstnanců * odchylky při poskytování platu státním zaměstnancům ...
SlužebnízákonvztahuzákoníkuprácepraxiON-LINE

METODIKA ITIL®4 ŘÍZENÍ SLUŽEB
Prosinec 2021 # Pro všechny úrovně. Určeno pro Odborníkům, interním auditorům a specialistům z útvarů - odborů informatiky (nejen těm), které zajímá řízení IT služeb IT Infrastructure Library . Může být předpokladem pro systém řízení IT, ale i služeb obecně (zejm. dle nové verze ITIL 4). Cíl semináře Seznámit účastníky s novou verzí metodologie ITIL 4. ...
METODIKAITIL®4ŘÍZENÍSLUŽEB

Standardy kvality sociálních služeb
Listopad 2021 # Standardy kvality sociálních služeb obecně jsou základním kritériem toho, jak se musí sociální služby poskytovat. Procedurální standardy stanovují, jak má poskytování služby vypadat. Personální standardy se věnují personálnímu zajištění služeb. Provozní standardy definují podmínky pro poskytování sociálních služeb. V tomto kurzu je věnována pozornost problematice jednotlivých kritérií standardů kvality a jejich implementaci do ...
Standardykvalitysociálníchslužeb

služeb

Celkem: 15 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | služeb

Počet kurzů: 97084
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni-kurzy.eu
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde