SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; služeb

Školení: služeb

Celkem: 23 seminářů, kurzů a/nebo školení

20487: Vývoj webových služeb v Microsoft Azure (Developing Microsoft Azur and Web Services)
Leden 2022 # Předpokládané znalosti Zkušenosti s programováním v jazyce C# a znalost pojmů Lambda výraz, LINQ a anonymní typy Porozumění konceptu vícevrstvých aplikací Zkušenosti s dotazováním a prací s daty pomocí objektů ADO.NET Znalost datových sktruktur XML Zaměření kurzu Kurz je určen začínajícím o pokročilejším IT profesionálům, kteří mají alespoň minimální zkušenosti s ...
20487:VývojwebovýchslužebMicrosoftAzureDevelopingMicrosoftAzurServices

10969: Windows Server 2012 – správa služeb Active Directory
Leden 2022 # Předpokládané znalosti Zkušenosti s Active Directory Domain Services (AD DS) Zkušenosti se správou Windows Server v podnikovém prostředí Zkušenosti s technologiemi TCP - IP a DNS Zkušenosti s Hyper-V a znalost konceptů serverové virtualizace Zkušenosti s OS Windows     # Zaměření kurzu Kurz je určen IT profesionálům, kteří si ...
10969:WindowsServer2012správaslužebActiveDirectory

20412: Windows Server 2012 – pokročilá správa služeb
Leden 2022 #   Předpokládané znalosti Praktické zkušenosti se zavedením a správou Windows Serveru 2012 a služeb Active Directory a znalosti na úrovni kurzů 20410: Instalace a konfigurace Windows Server 2012 a 20411: Windows Server 2012 - správa serverů. Zaměření kurzu Pokročilá konfigurace služeb nezbytných pro nasazení, správu a údržbu infrastruktury systému Windows Server 2012, jako jsou pokročilé síťové služby, Active ...
20412:WindowsServer2012pokročilásprávaslužeb

MOCMS-030 - Microsoft 365 - detailní správa služeb a účtů Office365
Leden 2022 # Pětidenní kurz připravuje k certifikaci MS-100 a seznamuje studenty se základy správy Office365, jeho služeb, pronájmů a uživatelských účtů a jejich licencí. Kurz je vhodný jako příprava k získání titulu Microsoft 365 - Expert: Enterprise Administrator. Kurz je vhodnou technickou náhradou jednoduššího kurzu MOC MS-100, který je širším přehledovým základem pro celou nabídku Microsoft 365, zatímco Office 365 je jen jednou její součástí. ...
MOCMS-030MicrosoftdetailnísprávaslužebúčtůOffice365

Kalkulace a cenotvorba se zaměřením na prodej služeb v komerčním prostředí
Březen 2022 # Na semináři porozumíte způsobu volby vhodné metody kalkulace v podnikové praxi, získáte praktické dovednosti při sestavování kalkulací firemních nákladů a určování cen, které by pokryly náklady, nesly zisk a nebyly vysoké pro zákazníky. Pochopíte nejen nákladové stránky podnikání, ale také praktické nastavení cen podle principu vnímání hodnoty, kterou zákazník za zaplacený produkt očekává. * • náklady firmy, jejich uspořádání a sledování ve firmě, • základy ...
Kalkulacecenotvorbazaměřenímprodejslužebkomerčnímprostředí

Kalkulace a cenotvorba se zaměřením na prodej služeb v komerčním prostředí
Březen 2022 # Na semináři porozumíte způsobu volby vhodné metody kalkulace v podnikové praxi, získáte praktické dovednosti při sestavování kalkulací firemních nákladů a určování cen, které by pokryly náklady, nesly zisk a nebyly vysoké pro zákazníky. Pochopíte nejen nákladové stránky podnikání, ale také praktické nastavení cen podle principu vnímání hodnoty, kterou zákazník za zaplacený produkt očekává. * • náklady firmy, jejich uspořádání a sledování ve firmě, • základy ...
Kalkulacecenotvorbazaměřenímprodejslužebkomerčnímprostředí

Zatřiďování majetku a služeb podle statistických klasifikací z pohledu daní včetně praktických příkladů
Duben 2022 # Na semináři se seznámíte se statistickými klasifikacemi a s jejich praktickým uplatněním v daňových zákonech, zejména v daních z příjmů a DPH, a s novinkami, které se týkají související oblasti majetku v roce 2022. Výklad bude ilustrován na příkladech, zdůrazněny budou novinky a aktuální stanoviska MF a GFŘ k dané problematice. V průběhu semináře budou zodpovězeny konkrétní dotazy účastníků k dané problematice. * • základní charakteristiky klasifikací užívaných v daních ...
Zatřiďovánímajetkuslužebpodlestatistickýchklasifikacípohledudanívčetněpraktickýchpříkladů

Zatřiďování majetku a služeb podle statistických klasifikací z pohledu daní včetně praktických příkladů
Duben 2022 # Na semináři se seznámíte se statistickými klasifikacemi a s jejich praktickým uplatněním v daňových zákonech, zejména v daních z příjmů a DPH, a s novinkami, které se týkají související oblasti majetku v roce 2022. Výklad bude ilustrován na příkladech, zdůrazněny budou novinky a aktuální stanoviska MF a GFŘ k dané problematice. V průběhu semináře budou zodpovězeny konkrétní dotazy účastníků k dané problematice. * • základní charakteristiky klasifikací užívaných v daních ...
Zatřiďovánímajetkuslužebpodlestatistickýchklasifikacípohledudanívčetněpraktickýchpříkladů

Dopady systemizace do služebního poměru státních zaměstnanců
Leden 2022 # Cíl semináře Cílem semináře je seznámení účastníků s nejzásadnějšími dopady systemizace služebních a pracovních míst dle zákona o státní službě do služebního poměru státních zaměstnanců zejména se zaměřením na navazující změny služebního poměru. V průběhu semináře budou účastníkům poskytnuty nejen základní informace o právní úpravě systemizace, její změny a změny organizační struktury v kontextu jejich dopadů do služebního poměru, ale zejména o průběhu správního řízení ve věci změn služebního ...
Dopadysystemizaceslužebníhopoměrustátníchzaměstnanců

DPH v roce 2022 u služeb cestovního ruchu a v lázeňství
Únor 2022 # Výklad bude zaměřen zejména na: * základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH; * vymezení cestovní služby a služeb zahrnovaných do kombinace služeb cestovního ruchu; * základní podmínky a pravidla pro registraci osob povinných k dani, které poskytují služby v oblasti cestovního ...
roce2022služebcestovníhoruchulázeňství

DPH v roce 2022 u intrakomunitárních dodávek, dovozu a vývozu zboží a při poskytování služeb mezi subjekty z různých členských států a ze třetích zemí
Únor 2022 # Výklad bude zaměřen zejména na: * základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH, * vymezení místa plnění při dodání a pořízení zboží, * vymezení místa plnění při prodeji na dálku, * základní pravidla při přiznávání daně při pořízení zboží z jiného členského státu, ...
roce2022intrakomunitárníchdodávekdovozuvývozuzbožíposkytováníslužebmezisubjektyrůznýchčlenskýchstátůtřetíchzemí

Služební zákon ve vztahu k zákoníku práce v praxi
Březen 2022 # Program semináře: * vztah zákoníku práce a zákona o státní službě obecně * instituty zákona o státní službě, u kterých se použije zákoník práce * použitelnost občanského zákoníku na právní vztahy státních zaměstnanců * odměňování státních zaměstnanců * odchylky při poskytování platu státním zaměstnancům ...
Služebnízákonvztahuzákoníkuprácepraxi

služeb

Celkem: 23 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | služeb

Počet kurzů: 100691
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde