SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; specifika

Školení: specifika

Celkem: 10 seminářů, kurzů a/nebo školení

SPECIFIKA TELEFONICKÉHO, E-MAILOVÉHO A ONLINE - vyjednávání se zákazníky
Říjen 2023 # Obchodní dovednosti # obchodní zástupce, manažery pro klíčové zákazníky, obchodní manažery, prodejce. CÍL Naučit se efektivně vyjednávat se stávajícími zákazníky prostřednictvím e-mailu, telefonu či s využitím nových komunikačních technologií (MS Teams, Zoom, atd.) a správným způsobem oslovovat zákazníky nové . OBSAH Základy vyjednávání obecně Kdy volit distanční (telefonický, e-mailový, prostřednictvím komunikačních platforem) způsob ...
SPECIFIKATELEFONICKÉHOE-MAILOVÉHOONLINEvyjednávánízákazníky

SPECIFIKA TELEFONICKÉHO, E-MAILOVÉHO A ONLINE - vyjednávání s dodavateli
Listopad 2023 # Logistika - řízení nákupu a zásobování # Určeno pro nákupčí, disponenty, obchodní manažery, operátory. cíl Naučit se efektivně vyjednávat s dodavateli prostřednictvím e-mailu, telefonu či s využitím nových komunikačních technologií (MS Teams, Zoom atd.). Naučit se připravit správnou strategii jednání a techniky k jeho dobrému zvládnutí. obsah Umění prosadit svůj zájem u dodavatelů, kteří neplní dohody a sliby (jednorázově či opakovaně) Urychlení dodávky ...
SPECIFIKATELEFONICKÉHOE-MAILOVÉHOONLINEvyjednávánídodavateli

Zákoník práce a jeho specifika ve školství
Říjen 2023 # Akreditace: MV - AK - PV-512 - 2022, Zákoník práce - aktuality a praxe ...
Zákoníkprácejehospecifikaškolství

Konsolidovaná účetní závěrka dle českých účetních standardů – sestavení a specifika
Říjen 2023 # Seminář vás seznámí s principy sestavení konsolidované účetní závěrky dle českých účetních předpisů. Zaměříme se zejména na definici konsolidačního celku a skupiny účetních jednotek a postupy klíčové pro sestavní konsolidace – zejména vyloučení podílů, vzájemných vztahů, výpočet konsolidačního rozdílu apod. * Jak zjistit, zda má společnost povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku: • co je konsolidační celek?, • kategorizace skupiny účetních jednotek, • ...
Konsolidovanáúčetnízávěrkačeskýchúčetníchstandardůsestaveníspecifika

Účetní a daňová specifika příspěvkových organizací a ÚSC, včetně přípravy na účetní závěrku
Listopad 2023 # Po absolvování semináře pro vás nebude účetní závěrka „strašákem“ ale logickým závěrem celoroční práce. Budete vědět, jak si závěrkové práce uspořádat, aby na sebe navazovaly a šetřily váš čas, dozvíte se, jak připravit podklad závěrky pro daňového poradce a pro její zveřejnění a získáte jistotu správného postupu. Víte, jak se postavit k majetku a závazkům v příspěvkové organizaci? Víte, jak naložit s inventarizačními rozdíly? Víte, zda můžete či musíte pracovat s hlavní a vedlejší ...
ÚčetnídaňováspecifikapříspěvkovýchorganizacíÚSCvčetněpřípravyúčetnízávěrku

Účetní a daňová specifika příspěvkových organizací a ÚSC, včetně přípravy na účetní závěrku
Listopad 2023 # Po absolvování semináře pro vás nebude účetní závěrka „strašákem“ ale logickým závěrem celoroční práce. Budete vědět, jak si závěrkové práce uspořádat, aby na sebe navazovaly a šetřily váš čas, dozvíte se, jak připravit podklad závěrky pro daňového poradce a pro její zveřejnění a získáte jistotu správného postupu. Víte, jak se postavit k majetku a závazkům v příspěvkové organizaci? Víte, jak naložit s inventarizačními rozdíly? Víte, zda můžete či musíte pracovat s hlavní a vedlejší ...
ÚčetnídaňováspecifikapříspěvkovýchorganizacíÚSCvčetněpřípravyúčetnízávěrku

Specifika účtování zemědělství včetně příkladů z praxe včetně přípravy na účetní závěrku
Prosinec 2023 # Cílem prakticky orientovaného semináře je zmapovat problematické oblasti účetních a daňových předpisů, upozornit na časté chyby pomocí mnoha příkladů a odpovědět na vaše dotazy. Na semináři se také seznámíte s novinkami připravovanými pro rok 2023 a budete upozorněni na aktuální výkladová stanoviska daňové správy a závěry Koordinačních výborů KDP ČR. * • legislativní rámec, změny 2023, očekávaná novela zákona o účetnictví (r. 2024), • právní rámec podnikání: družstvo, ...
Specifikaúčtovánízemědělstvívčetněpříkladůpraxepřípravyúčetnízávěrku

Specifika účtování zemědělství včetně příkladů z praxe včetně přípravy na účetní závěrku
Prosinec 2023 # Cílem prakticky orientovaného semináře je zmapovat problematické oblasti účetních a daňových předpisů, upozornit na časté chyby pomocí mnoha příkladů a odpovědět na vaše dotazy. Na semináři se také seznámíte s novinkami připravovanými pro rok 2023 a budete upozorněni na aktuální výkladová stanoviska daňové správy a závěry Koordinačních výborů KDP ČR. * • legislativní rámec, změny 2023, očekávaná novela zákona o účetnictví (r. 2024), • právní rámec podnikání: družstvo, ...
Specifikaúčtovánízemědělstvívčetněpříkladůpraxepřípravyúčetnízávěrku

Účetní a daňová specifika pro lékařské profese včetně přípravy na účetní závěrku
Prosinec 2023 # Cílem semináře je průřezové vysvětlení účtování a souvisejících daňových předpisů v segmentu zdravotnictví – konkrétně pro soukromé lékařské praxe účtující podle Vyhlášky č. 500 - 2002 Sb. (pro podnikatele). * • hlavní specifika lékařských služeb v účetnictví, • problémy při fakturaci služeb, • správné účtování faktur vydaných za služby lékařů, • lékaři jako fyzické osoby a jejich lékařská praxe, • paušální odpočty u fyzických osob, • zdanění souběhu ...
Účetnídaňováspecifikalékařsképrofesevčetněpřípravyúčetnízávěrku

Účetní a daňová specifika pro lékařské profese včetně přípravy na účetní závěrku
Prosinec 2023 # Cílem semináře je průřezové vysvětlení účtování a souvisejících daňových předpisů v segmentu zdravotnictví – konkrétně pro soukromé lékařské praxe účtující podle Vyhlášky č. 500 - 2002 Sb. (pro podnikatele). * • hlavní specifika lékařských služeb v účetnictví, • problémy při fakturaci služeb, • správné účtování faktur vydaných za služby lékařů, • lékaři jako fyzické osoby a jejich lékařská praxe, • paušální odpočty u fyzických osob, • zdanění souběhu ...
Účetnídaňováspecifikalékařsképrofesevčetněpřípravyúčetnízávěrku

specifika

Celkem: 10 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | specifika

Počet kurzů: 109737
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net